• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stryszawka

  Przeczytaj także...
  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:Skawa (w górnym biegu Wsiowy Potok) – rzeka, prawy dopływ Wisły. Płynie na obszarze Beskidów Zachodnich: przez Beskid Żywiecki, dalej przez Beskid Makowski, między pogórzami Śląskim i Wielickim oraz Doliną Wisły. Jej bieg w całości znajduje się na terytorium województwa małopolskiego.
  Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.

  Stryszawkarzeka, lewy dopływ Skawy. Ma długość 16,2 km, powierzchnię dorzecza 139,7 km². Dolina górnej i środkowej Stryszawki oddziela od siebie dwa pasma górskie: Pasmo Jałowieckie i Pasmo Solnisk. Obydwa są częścią Pasma Przedbabiogórskiego i wraz z nim wchodzą w skład Beskidu Makowskiego.

  Beskid Mały (513.47) – pasmo górskie w Polsce, stanowiące część Beskidów Zachodnich, mające charakter wyspy górskiej o długości ok. 35 km i szerokości ok. 10-15 km.Pasmo Jałowieckie – pasmo górskie, według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego stanowiące część Pasma Przedbabiogórskiego i wraz z nim należące do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych często zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego.

  Jej źródła znajdują się na północno-wschodnich stokach Jałowca na wysokości ok. 860 m n.p.m.. Uchodzi na terenie Suchej Beskidzkiej na wysokości 329 m n.p.m.. Stryszawka, a także jej niektóre dopływy, jest poprzegradzana w wielu miejscach progami. Górna część (do ujścia Lachówki) znajduje się na obszarze Beskidu Makowskiego, dolna (od połączenia z Lachówką do ujścia do Skawy) tworzy granicę między Beskidem Makowskim a Beskidem Małym.

  Jałowiec (1111 m) – szczyt Pasma Przedbabiogórskiego, które według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego należy do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych często Pasmo Przedbabiogórskie dzieli się na Grupę Mędralowej, Pasmo Solnisk i Pasmo Jałowieckie, wszystkie zaliczając do Beskidu Żywieckiego.Pasmo Przedbabiogórskie – pasmo górskie, według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego należące do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych często zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego i dzielone na trzy części: Grupa Mędralowej, Pasmo Jałowieckie i Pasmo Solnisk.

  Ważniejsze dopływy: Lachówka, Uporny Potok, Błądzonka, Czerna, Hucisko, Janicki Potok, Siwcówka. Nad Stryszawką położone są miejscowości Stryszawa i Sucha Beskidzka.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki w Polsce
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Beskid Śląski i Żywiecki. Mapa 1:50 000. Kraków: Wyd. „Compass”, 2011. ISBN 978-83-7605-084-3.
  2. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  3. Wykaz wód płynących Polski. [dostęp 2014-09-04].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Stryszawka w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. XI: Sochaczew – Szlubowska Wola. Warszawa 1890.
 • Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².Pasmo Solnisk – pasmo górskie pomiędzy doliną Lachówki a doliną Stryszawki. Na mapach i w przewodnikach turystycznych zwykle zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego, jednak według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji geograficznej Polski pasmo to jest częścią Pasma Przedbabiogórskiego i wraz z nim należy do Beskidu Makowskiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Sucha Beskidzka – miasto i gmina w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie suskim (siedziba starostwa). W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa bielskiego.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Stryszawa – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w zachodniej części powiatu suskiego, w gminie Stryszawa. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie bielskim. Miejscowość jest siedzibą gminy Stryszawa.
  Beskid Makowski (dawniej nazywany Beskidem Średnim, 513.48) – grupa górska, część Beskidów Zachodnich. Od zachodu sąsiaduje z Beskidem Małym, Kotliną Żywiecką i Beskidem Żywieckim, od północy z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Beskidem Wyspowym, od południa z Kotliną Rabczańską, Pasmem Babiogórskim i pasmem Orawskie Beskidy (po słowackiej stronie). Najwyższym szczytem jest Mędralowa (1169 m).
  Dorzecze – zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu określonej rzeki. Granicą dorzecza jest dział wodny, a jego punktem zamykającym – ujście danej rzeki do recypienta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.