• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Struts

  Przeczytaj także...
  W programowaniu komputerowym framework albo platforma programistyczna jest szkieletem do budowy aplikacji. Definiuje on strukturę aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań. Programista tworzy aplikację, rozbudowując i dostosowując poszczególne komponenty do wymagań realizowanego projektu, tworząc w ten sposób gotową aplikację.XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.
  Serwlet – klasa Javy działająca po stronie serwera WWW w modelu żądanie-odpowiedź, rozszerzająca jego możliwości. Uruchamiane są w bezpiecznym środowisku serwera aplikacji (np. GlassFish) albo kontenera webowego (np. Apache Tomcat). Jako część platformy JEE, serwlety mają dostęp do całego API Javy.

  Strutsotwarty framework dla aplikacji tworzonych w języku programowania Java. Podstawowymi zastosowaniami Struts są prezentacja danych oraz kontrolowanie danych (widok i kontroler w modelu MVC).

  Otwarte oprogramowanie (ang. open source movement, dosł. ruch otwartych źródeł) – odłam ruchu wolnego oprogramowania (ang. free software), który proponuje nazwę open source software jako alternatywną dla free software, głównie z przyczyn praktycznych, a nie filozoficznych.Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

  Struts pozwala w łatwy sposób mapować adresy stron www aplikacji na metody klas obsługujących żądania. Sercem Struts jest serwlet wywołujący odpowiednie metody w zależności od jego konfiguracji zapisanej w pliku XML.

  Definicja intuicyjna: Java (wym. „dżawa”) to język programowania. Programy napisane w Javie można uruchamiać na wielu urządzeniach, takich jak telefony komórkowe lub komputery oraz pod różnymi systemami operacyjnymi, przy użyciu Wirtualnej maszyny Javy, która musi być w danym środowisku zainstalowana.Model-View-Controller (pol. Model-Widok-Kontroler) to architektoniczny wzorzec projektowy w informatyce do organizowania struktury aplikacji posiadających graficzne interfejsy użytkownika. Wiele prac traktuje go jako pojedynczy wzorzec, lecz może on być także traktowany jako złożony wzorzec wykorzystujący idee wzorców prostych takich, jak Obserwator, Strategia czy Kompozyt. Oba te podejścia nie wykluczają się. MVC nie był traktowany jako samodzielny wzorzec również w pracy „Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software“ autorstwa „Bandy Czworga”.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona domowa Apache Struts (ang.)
 • Przewodnik po Struts (ang.)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.