• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strumień danych

  Przeczytaj także...
  Strumieniowa baza danych to baza danych, w której dane są przedstawione w postaci zbioru strumieni danych. System zarządzania taką bazą nazywany jest strumieniowym systemem zarządzania danymi (DSMS - ang. Data Stream Management System).Sekwencja – uporządkowany ciąg znaków, symboli, nazw, zdarzeń itp., stanowiący strukturę układu, systemu. Występowanie kolejnych elementów wynika z określonej reguły lub formuły. Np. sekwencja wyznacza porządek, w jakim żyły kabla będą podłączone do modularnych gniazd i wtyczek. Do oznakowania sekwencji producenci okablowania używają kolorów.
  Transmisja lub teletransmisja – proces przesyłania dowolnej wiadomości, lub ogólnie danych, między nadawcą (nadajnikiem) a odbiorcą (odbiornikiem) zapisanej określonym, zrozumiałym dla obu stron kodem i po określonej drodze. W celu przeprowadzenia transmisji mogą być wykorzystane media transmisyjne przewodowe lub bezprzewodowe. Teletransmisja to również nazwa działu telekomunikacji zajmującego się przesyłaniem sygnałów drogą przewodową.

  Strumień danych – definiowany jest w źródłach literaturowych w różny sposób. Poniżej przedstawiono kilka stosowanych definicji:

  Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje również sposoby przetwarzania tych informacji, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Obecnie telekomunikacja w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych i zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie w sieciach komputerowych. Wykonywana jest przy użyciu środków łączności.Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, CPS (ang.) Digital Signal Processing, DSP – dziedzina nauki i techniki zajmująca się sygnałami cyfrowymi i metodami ich przetwarzania.
 • Według Federal Standard 1037C oraz według definicji: Data_stream
 • W telekomunikacji, strumień danych jest sekwencją cyfrowo przetworzonych sygnałów stosowaną w transmisji informacji.
 • Według Computing on data streams, SCR Technical Note, Digital Research Center
 • Strumień danych jest sekwencją elementów , gdzie każdy z elementów jest odczytywany tylko raz, wraz ze zwiększającym się indeksem .
 • Według Słownika Encyklopedycznego – Informatyka, Wydawnictwa Europa, autorstwa Zdzisława Płoski (rok wydania 1999):
 • Strumień (angielskie stream), połączenie między nadawcą a odbiorcą w postaci nieprzerwanej sekwencji danych, nie dzielonych na komunikaty. Komunikacja strumieniowa jest realizowana za pomocą buforów pozwalających nadawcy wyprzedzać odbiorcę. Strumienie znajdują zastosowanie przy zdalnych rejestracjach, przesyłaniu plików i są podstawą organizowania komunikacji typu producent-konsument.
 • Według An Abstract Semantics and Concrete Language for Continuous Queries over Streams and Relations:
 • Strumień jest nieograniczonym zbiorem elementów , gdzie , jest krotką należącą do schematu strumienia, a należące do jest stemplem czasowym elementu.
 • Według Planethmath.org:
 • Strumień jest serią danych, której kolejne elementy oddziela zmienny interwał czasu. Formalnie: Strumień to para uporządkowana , gdzie jest ciągiem krotek, a jest ciągiem interwałów czasowych oraz dla każdego .

  Zobacz też[]

 • strumieniowa baza danych
 • Bufor to obszar pamięci służący do przechowywania danych do komunikacji pomiędzy dwoma systemami, np. bufor karty sieciowej przechowuje pakiety, które mają zostać wysłane, a bufor karty graficznej – to co ma zostać wyświetlone na ekranie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.