• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strumień Magellaniczny

  Przeczytaj także...
  Wielki Obłok Magellana – największa galaktyka satelitarna położona w pobliżu Drogi Mlecznej. Jest ona generalnie nieregularna, ale posiada elementy struktury spiralnej. Jest również jedną z najbliższych galaktyk, leży w odległości ok. 50 kiloparseków; bliżej położone są niektóre galaktyki karłowate, takie jak SagDEG i Karzeł Wielkiego Psa.Radioteleskop – teleskop do obserwacji odległych obiektów astronomicznych z wykorzystaniem fal radiowych. W odróżnieniu od teleskopu optycznego, który pozwala na badanie wyłącznie światła docierającego do Ziemi, radioteleskop umożliwia odbiór szerszego zakresu sygnałów. Wiele obiektów astronomicznych przesłania pył, który jednak nie pochłania fal radiowych. Jednocześnie radioteleskopy mogą być łączone w większe układy, dzięki czemu ich czułość i rozdzielczość kątowa wzrasta.
  Mały Obłok Magellana (SMC) – galaktyka karłowata o średnicy około 7000 lat świetlnych, satelita Drogi Mlecznej. Zawiera w sobie kilkaset milionów gwiazd.

  Strumień Magellaniczny – strumień gazowych obłoków HVC (High Velocity Cloud - „chmura o dużej prędkości”) łączących Wielki oraz Mały Obłok Magellana, ciągnący się za nimi na długości około 180°, wzdłuż orbity Obłoków Magellana. Wiek Strumienia Magellanicznego szacuje się obecnie na 2,5 miliarda lat.

  Droga Mleczna – galaktyka spiralna z poprzeczką, w której znajduje się m.in. nasz Układ Słoneczny. Droga Mleczna nazywana jest też po prostu Galaktyką. Ale wtedy dla odróżnienia od innych galaktyk pisana wielką literą "G". Zawiera od 100 (według starszych szacunków) do 400 miliardów (według nowszych szacunków) gwiazd. Ma średnicę około 100 000 lat świetlnych i grubość ok. 1000 lat świetlnych.Gwiazda – kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej. Przynajmniej przez część swojego istnienia gwiazda w sposób stabilny emituje powstającą w jej jądrze w wyniku procesów syntezy jądrowej atomów wodoru energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności światło widzialne. Gwiazdy zbudowane są głównie z wodoru i helu, prawie wszystkie atomy innych cięższych pierwiastków znajdujące się we Wszechświecie powstały w efekcie zachodzących w nich przemian jądrowych lub podczas wieńczących ich istnienie wybuchów.

  Pochodzenie tego strumienia gazu pozostaje nieznane, jednak wydaje się, że jest ono powiązane z powstaniem i historią Obłoków Magellana. Uważano, że strumień ten powstał albo w wyniku obdarcia gazu z satelitów Drogi Mlecznej, gdy przeszły one przez galaktyczne halo naszej Galaktyki, albo przyczyną pojawienia się Strumienia Magellanicznego jest oddziaływanie grawitacji Drogi Mlecznej na obie galaktyki satelickie. Jednak obrazy radiowe uzyskane przy pomocy radioteleskopu Green Bank wykazały, że Strumień Magellaniczny jest dłuższy i starszy niż wcześniej uważano. Dzięki tym obserwacjom powstała trzecia hipoteza możliwego wytłumaczenia powstania tego strumienia gazu. Według niej Wielki i Mały Obłok Magellana mogły w przeszłości przejść tak blisko siebie, że oddziaływania pływowe pomiędzy nimi zapoczątkowały gwałtowną produkcję gwiazd, która w konsekwencji doprowadziła do powstania strumienia łączącego oba Obłoki Magellana.

  Galaktyka satelitarna, galaktyka satelicka – galaktyka krążąca wokół innej, większej galaktyki. Duże galaktyki posiadają często bardzo wiele satelitarnych galaktyk karłowatych (Droga Mleczna ma ich ok. 20), ale mogą im towarzyszyć także większe obiekty - np. Galaktyka Trójkąta może być satelitą Galaktyki Andromedy.Kompleks H (Complex H) – skupisko gazowych obłoków HVC (High Velocity Cloud - „chmura o dużej prędkości”) obiegające Drogę Mleczną w czasie około miliarda lat. Została odkryta w 1971 przez Dietera i Hulsboscha. Nazwa kompleksu pochodzi od pierwszej litery nazwiska drugiego z odkrywców. Obłok ten jest też nazywany HVC 131+1-200.

  Zobacz też[]

 • Kompleks H
 • Linki zewnętrzne[]

 • Astronomiczne zdjęcie dnia
 • Strumień Magellaniczny w bazie SIMBAD (ang.)
 • Radioteleskop Green Bank im. Roberta C. Byrda (ang. Robert C. Byrd Green Bank Telescope, GBT) – największy na świecie w pełni sterowalny radioteleskop i największa na świecie lądowa konstrukcja ruchoma. Wchodzi w skład National Radio Astronomy Observatory (NRAO); znajduje się w miejscowości Green Bank w Wirginii Zachodniej w Stanach Zjednoczonych. Teleskopowi nadano imię senatora Roberta C. Byrda.Chmura HVC (ang. High Velocity Cloud – „chmura o dużej prędkości”) – typ obłoków gazowych znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie galaktyk lub w galaktycznym halo. Obłoki te zostały odkryte w 1963 roku przez Mullera. Obecnie znamy kilkaset takich obiektów. Termin Chmura HVC odnosi się do obłoków gazowych, poruszających się z prędkościami większymi niż te, które dają się wytłumaczyć rotacją Galaktyki w przeciwieństwie do Chmur IVC (ang. Intermediate Velocity Clouds – „chmury o średniej prędkości”).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  SIMBAD (the Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data) – baza danych obiektów astronomicznych spoza Układu Słonecznego sporządzana i zarządzana przez Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS) we Francji.
  Obłoki Magellana – dwie nieregularne, karłowate galaktyki orbitujące wokół Drogi Mlecznej, należące do Grupy Lokalnej Galaktyk.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.077 sek.