• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Struga Toruńska

  Przeczytaj także...
  Zespół staromiejski Torunia – najstarsza część Torunia, składająca się ze Starego Miasta, Nowego Miasta i zamku krzyżackiego.Młyn wodny - budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami. Bardzo rzadko budowane były młyny pływające.
  Kanał wodny – sztuczny ciek, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków.

  Struga Toruńskarzeka w województwie kujawsko-pomorskim, jest prawostronnym dopływem Wisły. Długość jej wynosi 51,5 km, bierze ona swój początek z jeziora Wieldządz, na wysokości 100 m n.p.m. na Pojezierzu Chełmińskim, a jej średni spadek wynosi 1,26 stopnia.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Drwęca (niem. Drewenz) – rzeka w północnej Polsce na Pojezierzu Mazurskim i Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, prawy dopływ dolnej Wisły. Długość rzeki wynosi 253 km, a powierzchnia dorzecza 5536 km². Wypływa ze wschodnich stoków Góry Dylewskiej (Czarci Jar) na wysokości 191 m n.p.m., płynie na południowy zachód i uchodzi do Wisły na wysokości 36,6 m n.p.m., a jej końcowy odcinek stanowi południowo-wschodnią granicę Torunia. Wyznacza południową granicę ziemi chełmińskiej.

  Nazwa rzeki[]

  Błędnie nazywana Postolsk (w języku niemieckim Bostoltz), Postolec (ciek wodny zasilający Mokre Przedmieście). Współcześnie zwana Bacha. Struga zasila wodami jeziora: Płużnickie, Wieczno i Mlewieckie. Nad strugą zostało ulokowanych wiele miejscowości: Płużnica, Zajączkowo, Węgorzyn, Kiełbasin, Gostkowo, Lipniczki i Grębocin. Z Wisłą łączy się w Toruniu.

  Zakon krzyżacki – pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zakon krzyżacki, zakon niemiecki, łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Theutonicus, OT, niem. Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, Deutscher Orden, DO) – zakon rycerski, jeden z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, które powstały na fali krucjat w XI i XII wieku. Sprowadzony, by zapewnić bezpieczeństwo ewangelizacji Prusów, opanował militarnie obszary późniejszych Prus Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem formację państwową Prusy Zakonne. Zakon podbił także niektóre ziemie Polski i Litwy.Koryto rzeki – najniższa część doliny rzeki, która znajduje się w obrębie jej dna i przez którą okresowo lub ciągle płynie woda dokonując zmian w kształcie powierzchni. Jeśli rzeka ma silny nurt, następuje erozja denna, jeżeli słaby – akumulacja niesionego materiału, a jeśli meandruje, dochodzi do erozji bocznej. Koryto stanowi fragment łożyska rzeki.

  Bieg rzeki[]

  Bieg strugi, w okresie kilku ostatnich wieków, uległ daleko idącym zmianom wskutek gospodarczej działalności człowieka. Struga ta do XIII w. uchodziła wyłącznie do rzeki Drwęcy, potem Krzyżacy dokonali rozdziału wód Strugi Toruńskiej, część kierując wykonanym przez siebie sztucznym kanałem do Torunia. Doprowadzona w ten sposób woda do miasta zasilała fosy zamkowe, umożliwiała pracę młynom miejskim i browarom. Druga część wód Strugi Toruńskiej płynęła swym pierwotnym korytem przez Bielawy, uchodząc pod Lubiczem do Drwęcy. Ta część obecnie znana jest pod nazwą Struga Lubicka. Tak więc w chwili obecnej w miejscowości Grębocin następuje rozdział wód na Strugę Lubicką uchodzącą do Drwęcy i na Strugę Toruńską, uchodzącą do Wisły, a biegnącą przez osiedle Mokre, wpada do stawu zwanego Kaszownikiem lub Dolnym Kaszownikiem (do końca lat 60. XX w. zasilała, obecnie zasypany pobliski staw Kaszownik, tzw. Górny), a dalej płynie krytymi kanałami pod śródmieściem i Starym Miastem.

  Węgorzyn – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno. Siedziba sołectwa.Mokre - dawna wieś (Wielkie Mokre i Małe Mokre) istniejąca już w średniowieczu, w 1906 roku włączona do Torunia, obecnie część urzędowa miasta. Sąsiaduje ze Starym Miastem, Chełmińskim Przedmieściem, Koniuchami, Katarzynką, Rubinkowem i Jakubskim Przedmieściem. Przez jego teren przepływa Struga Toruńska. Głównymi arteriami dzielnicy są ulice Grudziądzka i Kościuszki.

  Ujście rzeki[]

  Uchodzi do Wisły dwiema odnogami. Pierwsza odnoga pod ul. Uniwersytecką biegnie do pozostałości kościoła podominikańskiego, dalej pod średniowiecznym Mostem Paulińskim, ulicą Strumykową w kierunku przedzamcza zamku krzyżackiego. Druga odnoga płynąc przez tereny Muzeum Etnograficznego, ma koryto w osi ulicy Czerwona Droga (nazwa ze względu na czerwone łożysko rzeki) dawne ogródki jordanowskie, a następnie wychodzi na powierzchnię za Placem Rapackiego w tzw. Dolinie Marzeń.

  Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).

  W 2007 roku nastąpiło odsłonięcie fragmentu koryta Strugi na ul. Przedzamcze przy zbiegu z ul. Szeroką. Struga jest także widoczna przez okno w podłodze w budynku przy ul. Most Pauliński 2, w którym obecnie znajduje się lokal gastronomiczny.

  Galeria[]

  Fragmenty rzeki w dzielnicy Mokre
 • Przy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

  Fosa (łac. fossa - rów, kanał), wł. rów forteczny – w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia. Rowy (fosy) mogły być wypełnione wodą (mokre), bądź nie (suche).Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.
 • Osiedle Chrobrego

 • Fragmenty rzeki w Dolinie Marzeń
 • Struga Toruńska3.jpg
 • Struga Toruńska7.jpg
 • Struga Toruńska2.jpg
 • Struga Toruńska1.jpg
 • Fragmenty rzeki w Zespole Staromiejskim
 • Plac Dominikański

 • Plac Dominikański

 • Plac Dominikański

 • Ulica Przedzamcze

 • Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy

  1. Struga Toruńska, znana również pod nazwami Bacha i Baszka (pol.). torun.naszemiasto.pl. [dostęp 2012-07-09].
  2. Nasza Baszka, czyli Struga Toruńska (pol.). [dostęp 2011-12-03].
  3. Rzeka, czy kanał? (pol.). otoruniu.net.
  4. Staw Kaszownik, zamulony i brudny, będzie wkrótce rekultywowany (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2014-11-26].
  Lubicz – dawniej wieś, obecnie podzielona na dwa sołectwa (Lubicz Górny i Lubicz Dolny), w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, ok. 10 km na wschód od Torunia, na obu brzegach Drwęcy. Liczba mieszkańców ok. 5,6 tys., w tym Lubicz Dolny 2,2 tys., Lubicz Górny 3,4 tys. Przez wieś przebiega droga krajowa nr 10 Szczecin – Płońsk (odcinek drogi ekspresowej S10 – część autostrady A1) i droga krajowa nr 80 a także linia kolejowa Toruń – Sierpc.Wieczno - jezioro na Pojezierzu Chełmińskim (woj. kujawsko-pomorskie), na zachód od Wąbrzeźna, w dorzeczu Strugi Toruńskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Browar - zakład produkcyjny, w którym wytwarzane jest piwo czyli napój powstały ze słodu, wody i chmielu poddany fermentacji alkoholowej przy użyciu drożdży. Moce wytwórcze sięgają kilku milionów hektolitrów rocznie.
  Pojezierze Chełmińskie (315.11) - mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-północnej Polsce, stanowiący zachodnią część Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.
  Most Pauliński - ulica Torunia znajdująca się na starówce. Most Pauliński powstał pierwotnie jako most przerzucony nad doliną stanowiącą koryto dla dwóch toruńskich strumieni: Postolca oraz Strugi Toruńskiej. Stanowił łącznik między Starym a Nowym Miastem. W czasach późniejszych, od XV wieku, na powierzchni mostu, dzięki jego piętnastometrowej szerokości, powstała niewielka zabudowa, istniejąca po wielu zmianach do dziś. Od strony Starego Miasta ulica zakończona Bramą Paulińską, zburzoną w latach 70. XIX wieku. Zarówno most, jak i brama należały do rady Starego Miasta, grobla zaś do Krzyżaków. Dzisiaj jest jednym z niewielu gotyckich mostów w Polsce. Na przełomie XX i XXI wieku przygotowano do zwiedzania podziemną część mostu, a dokładniej dwie wnęki między przęsłami. Zwiedzanie możliwe jest tylko raz w roku, w maju. Obchodzony jest wtedy Dzień Mostu Paulińskiego.
  Jezioro Mlewieckie - jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie, leżące na terenie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, na obszarze typowo rolniczym co powoduje napływ zanieczyszczeń i degradację akwenu. Skutkiem jest intensywne, utrzymujący się przez cały rok, zakwit fitoplanktonu oraz podwyższony poziom substancji biogennych. Jest jeziorem bifurkacyjnym.
  Plac Rapackiego – plac miejski znajdujący się na zachodnich obrzeżach zespołu staromiejskiego w Toruniu. Od wschodu sąsiaduje z kamienicami przy ulicy Fosa Staromiejska (w tym tzw. Łukiem Cezara), od północy przy placu stoi gmach dawnego Banku Rzeszy. Od południa Plac ograniczony jest przez ulicę Mikołaja Kopernika z pozostałościami średniowiecznego barbakanu, zaś od zachodu przez Aleję Jana Pawła II, stanowiąca wjazd na most im. Piłsudskiego.
  Struga Lubicka (Wilcza Struga) – ostatni prawoboczny dopływ Drwęcy. Bierze początek koło cegielni w Grębocinie, oddzielając się od Strugi Toruńskiej, a uchodzi do Drwęcy w Lubiczu. Długość cieku wynosi 5,0 km, przy dużym spadku wynoszącym 6,9‰.
  Grębocin (niem. Gramtschen) – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Lubicz. Do 1954 roku miejscowość była siedzibą gminy Grębocin. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa toruńskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.