• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Struga Goleniowska  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Tarlisko – miejsce naturalnego tarła ryb. Odpowiednim tarliskiem np. dla ryb łososiowatych są rwące strumienie o żwirowatym dnie, dla ryb karpiowatych i szczupaka zarośnięte wody przybrzeżne rzek i jezior oraz zalane łąki, dla węgorza - toń wodna.Młyn wodny - budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami. Bardzo rzadko budowane były młyny pływające.
  Znaczenie Strumyka[ | edytuj kod]

  Historyczne[ | edytuj kod]

  Ponieważ trasa Strumyka od ul. Puszkina wiedzie wzdłuż murów miejskich Goleniowa, przypuszcza się, że pełnił on rolę naturalnej miejskiej fosy. Gdy poziom wody był znacznie wyższy niż dziś, zalewała teren podmokłych łąk (dzisiejsze Planty), co utrudniało zdobycie grodu przez najeźdźców. Od strony południowo-zachodniej taką przeszkodą trudną do pokonania była rzeka Ina.

  Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)Szczupak pospolity, szczupak (Esox lucius) – szeroko rozprzestrzeniona, drapieżna ryba z rodziny szczupakowatych (Esocidae). Jej okołobiegunowy zasięg występowania jest największym naturalnym zasięgiem ryb wyłącznie słodkowodnych.

  Obecne[ | edytuj kod]

  W dolinie Strumyka, obok stawów hodowlanych, znajdują się studnie głębinowe, będące dla Goleniowa źródłem zaopatrzenia w wodę. Niebezpieczeństwo zatrucia wody stanowiły opakowania po agrochemikaliach stosowanych w rolnicwie, które składowane były w (mogilnikach) nieopodal Strumyka. Po kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, agrochemikalia zostały wywiezione, a mogilnik zlikwidowany.

  Transport rurociągowy - transport dóbr poprzez rurociągi. Najczęściej przesyłane są ciecze i gazy, ale istniały także pneumatyczne rury mogące transportować ciała stałe z wykorzystaniem powietrza pod ciśnieniem.Butelka - rodzaj naczynia, najczęściej szklanego lub z tworzywa sztucznego, rzadziej metalowego czy ceramicznego. Ma kształt walca zamkniętego u dołu, a u góry stożkowato zwężającego się tak, że otwarty wylot butelki - szyjka - ma znacznie mniejszą średnicę, niż średnica walca. Służy najczęściej do przechowywania różnego rodzaju płynów - napojów: wody, mleka, napojów alkoholowych itp. Butelki zatykane są metalowym kapslem, zakrętką lub korkiem, zapobiegającym wylewaniu się płynu z butelki podczas transportu, a także zabezpieczającym płyn przed kontaktem z powietrzem, który w większości przypadków wpływać może negatywnie na przechowywaną zawartość.

  Na przełomie lat 2003-2004 zostały wyremontowane brzegi Stugi na odcinku od mostu na ul. Konstytucji 3 Maja do pensjonatu Graff. Dzięki temu zaniedbany Strumyk zyskał wysokie walory krajobrazowe. Podczas renowacji ze Strugi usunięto m.in. butelki, płyty chodnikowe, połamane parasole, niesprawne odkurzacze, a nawet fotel.

  Rzeczka, podobnie jak inne cieki tej wielkości (małe dopływy), mogłaby pełnić ważną rolę naturalnego tarliska dla ryb, takich jak występujące w Inie szczupaki czy trocie wędrowne. Niestety ryby, które zapuszczą się do Strugi mają do dyspozycji jedynie b. krótki, parusetmetrowy odcinek, po którym natrafiają na wysokie spiętrzenie, którego nie są w stanie sforsować. Zgromadzone pod spiętrzeniem ryby łatwo padają łupem kłusowników – los ten spotkał choćby sporą ilość szczupaków wiosną 2005 roku. Obecnie (2008 rok) przy ujściu strumienia do rzeki Iny zaobserwować można bobry.

  Miąższość – grubość warstwy (np. skalnej), kompleksu warstw lub innych struktur geologicznych, mierzona pomiędzy stropem a spągiem.Promil (łac. pro mille – na tysiąc) – jedna tysięczna pewnej całości albo dotychczasowej wartości. Oznaczany symbolem . Stanowi dziesiątą część procentu, a więc:

  W czasie srogich zim spiętrzenie wody na wysokości pensjonatu Graff zamarza, tworząc ścianę lodu, która jest nie lada atrakcją w mieście. Ostatnio takie zjawisko nastąpiło na początku roku 2009 w czasie zimy temperatura spadła poniżej -20 °C.  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.
  Fotel – rodzaj siedziska z oparciem na plecy wraz z podłokietnikami. Siedzisko fotela jest zwykle usytuowane niżej niż siedzisko krzesła (36-45cm) i jest również od niego zdecydowanie szersze (50-55cm). Podłokietniki montowane z boków siedziska dla wygody użytkownika są rozstawione w odległości ok. 55cm od siebie i 60cm od podłoża, zwykle tapicerowane.
  Struga Marszewska, jedna z 4 rzek przepływających przez Goleniów, długość 8,7 km. Zaczyna się w Marszewie, po prawej stronie drogi, prowadzącej do Goleniowa. Przecina tę drogę, płynąc równolegle do terenu portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Przepustem przechodzi przez drogę Goleniów-Nowogard (droga krajowa nr 6), dopływa do Żółwiej Błoci, tu przecina drogę do Niewiadowa i płynie przy torach kolejowych do Świnoujścia. Przepustem kolejowym przechodzi do lasu za Zakładem Karnym, drugi raz przechodzi pod torami i obok przejazdu kolejowego wpływa do stawów rybnych. Wypływa z drugiej strony stawów i tam jest spiętrzona zastawką. Pozostał tu jeszcze budynek po dawnym młynie, który jeszcze w latach 40. XX wieku był czynny. Dalej przecina po raz trzeci drogę do Nowogardu i na podmokłych łąkach łączy się ze Strumykiem Goleniowskim.
  Odkurzacz – urządzenie elektryczne służące do oczyszczania przedmiotów, powierzchni lub powietrza z kurzu, innych sypkich zanieczyszczeń (np. okruchów, pyłu, wiórów) lub zbierania rozlanych płynów poprzez zasysanie powietrza razem z zanieczyszczeniami.
  Mury miejskie w Goleniowie, jeden z zabytków miasta Goleniowa, pochodzą z XIV-XV wieku, zachowały się jedynie fragmenty. Są to budowle zbudowane z kamienia i cegieł, o charakterze obronnym, obecnie stanowią atrakcję turystyczną.
  Przepływ - ruch płynu, podstawowe pojęcie z zakresu kinematyki płynów. W ujęciu ogólnym przepływ można scharakteryzować tzw. metodą Eulera przez podanie pola prędkości płynu, czyli zależności prędkości od współrzędnych przestrzennych i czasu.
  Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.957 sek.