• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Struga Goleniowska  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Tarlisko – miejsce naturalnego tarła ryb. Odpowiednim tarliskiem np. dla ryb łososiowatych są rwące strumienie o żwirowatym dnie, dla ryb karpiowatych i szczupaka zarośnięte wody przybrzeżne rzek i jezior oraz zalane łąki, dla węgorza - toń wodna.Młyn wodny - budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami. Bardzo rzadko budowane były młyny pływające.
  Trasa Strumyka[ | edytuj kod]

  Długość Strumyka wynosi ok. 4,9 km. Rozpoczyna się rurociągiem drenarskim o średnicy 0,3 m, zbierającym wodę z sieci drenarskiej wsi Budno. Dalsza trasa prowadzi wzdłuż linii kolejowej GoleniówKołobrzeg, przez niewielkie stawy hodowlane, przepływając również pod linią kolejową GoleniówŚwinoujście. Następnie płynie przez ogródki działkowe przy ul. Bohaterów Warszawy, gdzie wpada do niego Struga Marszewska. Obok Netto przechodzi pod mostem na ul. Szkolnej, a następnie płynie obok ul. Partyzantów i pod mostem na ul. Puszkina. W przeszłości w tym miejscu spiętrzona woda Strumyka napędzała turbiny młyna. Dalsza Strumyk płynie wzdłuż Plantów, przepływa pod ul. Konstytucji 3 Maja i płynąc obok pasażu przy ul. Kościuszki wpada do Iny.

  Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)Szczupak pospolity, szczupak (Esox lucius) – szeroko rozprzestrzeniona, drapieżna ryba z rodziny szczupakowatych (Esocidae). Jej okołobiegunowy zasięg występowania jest największym naturalnym zasięgiem ryb wyłącznie słodkowodnych.

  Dane techniczne[ | edytuj kod]

  Strumyk Goleniowski już od początku ma bardzo duży spadek dna, wynoszący od 0,4-7 promila, czyli 7 m wysokości na 1000 m długości. Tak duży spadek powoduje, że płynąca szybko woda podmywa skarpy i niszczy je. Aby temu zapobiec wybudowano bystrotoki z umocnionym betonowymi płytami dnem, przez co spadek wynosi nawet 66 promili na 12 metrach. Maksymalny przepływ wody wynosi 0,62 m/sek. Do strumyka wpada 29 rowów, wybudowane są 3 zastawki służące do spiętrzania wody, 11 przepustów i 5 mostów. Głębokość Strumyka wynosi od 0,68-1,39 m, a pod nim zalega warstwa torfu o miąższości 1,5-3 m.

  Transport rurociągowy - transport dóbr poprzez rurociągi. Najczęściej przesyłane są ciecze i gazy, ale istniały także pneumatyczne rury mogące transportować ciała stałe z wykorzystaniem powietrza pod ciśnieniem.Butelka - rodzaj naczynia, najczęściej szklanego lub z tworzywa sztucznego, rzadziej metalowego czy ceramicznego. Ma kształt walca zamkniętego u dołu, a u góry stożkowato zwężającego się tak, że otwarty wylot butelki - szyjka - ma znacznie mniejszą średnicę, niż średnica walca. Służy najczęściej do przechowywania różnego rodzaju płynów - napojów: wody, mleka, napojów alkoholowych itp. Butelki zatykane są metalowym kapslem, zakrętką lub korkiem, zapobiegającym wylewaniu się płynu z butelki podczas transportu, a także zabezpieczającym płyn przed kontaktem z powietrzem, który w większości przypadków wpływać może negatywnie na przechowywaną zawartość.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Miąższość – grubość warstwy (np. skalnej), kompleksu warstw lub innych struktur geologicznych, mierzona pomiędzy stropem a spągiem.
  Promil (łac. pro mille – na tysiąc) – jedna tysięczna pewnej całości albo dotychczasowej wartości. Oznaczany symbolem . Stanowi dziesiątą część procentu, a więc:
  Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.
  Fotel – rodzaj siedziska z oparciem na plecy wraz z podłokietnikami. Siedzisko fotela jest zwykle usytuowane niżej niż siedzisko krzesła (36-45cm) i jest również od niego zdecydowanie szersze (50-55cm). Podłokietniki montowane z boków siedziska dla wygody użytkownika są rozstawione w odległości ok. 55cm od siebie i 60cm od podłoża, zwykle tapicerowane.
  Struga Marszewska, jedna z 4 rzek przepływających przez Goleniów, długość 8,7 km. Zaczyna się w Marszewie, po prawej stronie drogi, prowadzącej do Goleniowa. Przecina tę drogę, płynąc równolegle do terenu portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Przepustem przechodzi przez drogę Goleniów-Nowogard (droga krajowa nr 6), dopływa do Żółwiej Błoci, tu przecina drogę do Niewiadowa i płynie przy torach kolejowych do Świnoujścia. Przepustem kolejowym przechodzi do lasu za Zakładem Karnym, drugi raz przechodzi pod torami i obok przejazdu kolejowego wpływa do stawów rybnych. Wypływa z drugiej strony stawów i tam jest spiętrzona zastawką. Pozostał tu jeszcze budynek po dawnym młynie, który jeszcze w latach 40. XX wieku był czynny. Dalej przecina po raz trzeci drogę do Nowogardu i na podmokłych łąkach łączy się ze Strumykiem Goleniowskim.
  Odkurzacz – urządzenie elektryczne służące do oczyszczania przedmiotów, powierzchni lub powietrza z kurzu, innych sypkich zanieczyszczeń (np. okruchów, pyłu, wiórów) lub zbierania rozlanych płynów poprzez zasysanie powietrza razem z zanieczyszczeniami.
  Mury miejskie w Goleniowie, jeden z zabytków miasta Goleniowa, pochodzą z XIV-XV wieku, zachowały się jedynie fragmenty. Są to budowle zbudowane z kamienia i cegieł, o charakterze obronnym, obecnie stanowią atrakcję turystyczną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.631 sek.