Struga Goleniowska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Struga Goleniowska przepływająca wzdłuż Plantów
ul. Puszkina
ul. Kościuszki
Struga wpadająca do Iny

Struga Goleniowska (zwana także Strumykiem Goleniowskim albo Smródką), jedna z trzech rzek przepływających przez miasto Goleniów w woj. zachodniopomorskim. Struga Goleniowa wpada do rzeki Iny w pobliżu mostu na ul. Szczecińskiej.

Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)Szczupak pospolity, szczupak (Esox lucius) – szeroko rozprzestrzeniona, drapieżna ryba z rodziny szczupakowatych (Esocidae). Jej okołobiegunowy zasięg występowania jest największym naturalnym zasięgiem ryb wyłącznie słodkowodnych.

Przez tę okolicę przepływają jeszcze dwie rzeki: Ina (129,1 km – największa rzeka Goleniowa) oraz Wiśniówka. Dawniej Struga zasilała fosę znajdująca się przy murach miejskich. Pobliskimi, znaczącymi dopływami Iny są również Mała Ina i Krąpiel, które uchodzą do Iny w okolicach Stargardu (nie przepływają przez Goleniów).

Transport rurociągowy - transport dóbr poprzez rurociągi. Najczęściej przesyłane są ciecze i gazy, ale istniały także pneumatyczne rury mogące transportować ciała stałe z wykorzystaniem powietrza pod ciśnieniem.Butelka - rodzaj naczynia, najczęściej szklanego lub z tworzywa sztucznego, rzadziej metalowego czy ceramicznego. Ma kształt walca zamkniętego u dołu, a u góry stożkowato zwężającego się tak, że otwarty wylot butelki - szyjka - ma znacznie mniejszą średnicę, niż średnica walca. Służy najczęściej do przechowywania różnego rodzaju płynów - napojów: wody, mleka, napojów alkoholowych itp. Butelki zatykane są metalowym kapslem, zakrętką lub korkiem, zapobiegającym wylewaniu się płynu z butelki podczas transportu, a także zabezpieczającym płyn przed kontaktem z powietrzem, który w większości przypadków wpływać może negatywnie na przechowywaną zawartość.

Historia nazwy[ | edytuj kod]

Struga Goleniowska jedną ze swych nazw (Smródka) zawdzięcza temu, iż kilka lat temu woda w nim płynąca wydzielała fetor, który powodowany był odprowadzaniem do rzeki ścieków z zakładu karnego, POMetu i betoniarni. Nieoczyszczone ścieki (w połączeniu ze ściekami bytowymi z domów przy ul. Bohaterów Warszawy i ul. Pocztowej) trafiały do Strugi Marszewskiej, a trochę dalej do Strugi Goleniowskiej.

Miąższość – grubość warstwy (np. skalnej), kompleksu warstw lub innych struktur geologicznych, mierzona pomiędzy stropem a spągiem.Promil (łac. pro mille – na tysiąc) – jedna tysięczna pewnej całości albo dotychczasowej wartości. Oznaczany symbolem . Stanowi dziesiątą część procentu, a więc:


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.
Fotel – rodzaj siedziska z oparciem na plecy wraz z podłokietnikami. Siedzisko fotela jest zwykle usytuowane niżej niż siedzisko krzesła (36-45cm) i jest również od niego zdecydowanie szersze (50-55cm). Podłokietniki montowane z boków siedziska dla wygody użytkownika są rozstawione w odległości ok. 55cm od siebie i 60cm od podłoża, zwykle tapicerowane.
Struga Marszewska, jedna z 4 rzek przepływających przez Goleniów, długość 8,7 km. Zaczyna się w Marszewie, po prawej stronie drogi, prowadzącej do Goleniowa. Przecina tę drogę, płynąc równolegle do terenu portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Przepustem przechodzi przez drogę Goleniów-Nowogard (droga krajowa nr 6), dopływa do Żółwiej Błoci, tu przecina drogę do Niewiadowa i płynie przy torach kolejowych do Świnoujścia. Przepustem kolejowym przechodzi do lasu za Zakładem Karnym, drugi raz przechodzi pod torami i obok przejazdu kolejowego wpływa do stawów rybnych. Wypływa z drugiej strony stawów i tam jest spiętrzona zastawką. Pozostał tu jeszcze budynek po dawnym młynie, który jeszcze w latach 40. XX wieku był czynny. Dalej przecina po raz trzeci drogę do Nowogardu i na podmokłych łąkach łączy się ze Strumykiem Goleniowskim.
Odkurzacz – urządzenie elektryczne służące do oczyszczania przedmiotów, powierzchni lub powietrza z kurzu, innych sypkich zanieczyszczeń (np. okruchów, pyłu, wiórów) lub zbierania rozlanych płynów poprzez zasysanie powietrza razem z zanieczyszczeniami.
Mury miejskie w Goleniowie, jeden z zabytków miasta Goleniowa, pochodzą z XIV-XV wieku, zachowały się jedynie fragmenty. Są to budowle zbudowane z kamienia i cegieł, o charakterze obronnym, obecnie stanowią atrakcję turystyczną.
Przepływ - ruch płynu, podstawowe pojęcie z zakresu kinematyki płynów. W ujęciu ogólnym przepływ można scharakteryzować tzw. metodą Eulera przez podanie pola prędkości płynu, czyli zależności prędkości od współrzędnych przestrzennych i czasu.
Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych.

Reklama