• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Struga Goleniowska  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Tarlisko – miejsce naturalnego tarła ryb. Odpowiednim tarliskiem np. dla ryb łososiowatych są rwące strumienie o żwirowatym dnie, dla ryb karpiowatych i szczupaka zarośnięte wody przybrzeżne rzek i jezior oraz zalane łąki, dla węgorza - toń wodna.Młyn wodny - budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami. Bardzo rzadko budowane były młyny pływające.
  Struga Goleniowska przepływająca wzdłuż Plantów
  ul. Puszkina
  ul. Kościuszki
  Struga wpadająca do Iny

  Struga Goleniowska (zwana także Strumykiem Goleniowskim albo Smródką), jedna z trzech rzek przepływających przez miasto Goleniów w woj. zachodniopomorskim. Struga Goleniowa wpada do rzeki Iny w pobliżu mostu na ul. Szczecińskiej.

  Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)Szczupak pospolity, szczupak (Esox lucius) – szeroko rozprzestrzeniona, drapieżna ryba z rodziny szczupakowatych (Esocidae). Jej okołobiegunowy zasięg występowania jest największym naturalnym zasięgiem ryb wyłącznie słodkowodnych.

  Przez tę okolicę przepływają jeszcze dwie rzeki: Ina (129,1 km – największa rzeka Goleniowa) oraz Wiśniówka. Dawniej Struga zasilała fosę znajdująca się przy murach miejskich. Pobliskimi, znaczącymi dopływami Iny są również Mała Ina i Krąpiel, które uchodzą do Iny w okolicach Stargardu (nie przepływają przez Goleniów).

  Transport rurociągowy - transport dóbr poprzez rurociągi. Najczęściej przesyłane są ciecze i gazy, ale istniały także pneumatyczne rury mogące transportować ciała stałe z wykorzystaniem powietrza pod ciśnieniem.Butelka - rodzaj naczynia, najczęściej szklanego lub z tworzywa sztucznego, rzadziej metalowego czy ceramicznego. Ma kształt walca zamkniętego u dołu, a u góry stożkowato zwężającego się tak, że otwarty wylot butelki - szyjka - ma znacznie mniejszą średnicę, niż średnica walca. Służy najczęściej do przechowywania różnego rodzaju płynów - napojów: wody, mleka, napojów alkoholowych itp. Butelki zatykane są metalowym kapslem, zakrętką lub korkiem, zapobiegającym wylewaniu się płynu z butelki podczas transportu, a także zabezpieczającym płyn przed kontaktem z powietrzem, który w większości przypadków wpływać może negatywnie na przechowywaną zawartość.

  Historia nazwy[ | edytuj kod]

  Struga Goleniowska jedną ze swych nazw (Smródka) zawdzięcza temu, iż kilka lat temu woda w nim płynąca wydzielała fetor, który powodowany był odprowadzaniem do rzeki ścieków z zakładu karnego, POMetu i betoniarni. Nieoczyszczone ścieki (w połączeniu ze ściekami bytowymi z domów przy ul. Bohaterów Warszawy i ul. Pocztowej) trafiały do Strugi Marszewskiej, a trochę dalej do Strugi Goleniowskiej.

  Miąższość – grubość warstwy (np. skalnej), kompleksu warstw lub innych struktur geologicznych, mierzona pomiędzy stropem a spągiem.Promil (łac. pro mille – na tysiąc) – jedna tysięczna pewnej całości albo dotychczasowej wartości. Oznaczany symbolem . Stanowi dziesiątą część procentu, a więc:


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.
  Fotel – rodzaj siedziska z oparciem na plecy wraz z podłokietnikami. Siedzisko fotela jest zwykle usytuowane niżej niż siedzisko krzesła (36-45cm) i jest również od niego zdecydowanie szersze (50-55cm). Podłokietniki montowane z boków siedziska dla wygody użytkownika są rozstawione w odległości ok. 55cm od siebie i 60cm od podłoża, zwykle tapicerowane.
  Struga Marszewska, jedna z 4 rzek przepływających przez Goleniów, długość 8,7 km. Zaczyna się w Marszewie, po prawej stronie drogi, prowadzącej do Goleniowa. Przecina tę drogę, płynąc równolegle do terenu portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Przepustem przechodzi przez drogę Goleniów-Nowogard (droga krajowa nr 6), dopływa do Żółwiej Błoci, tu przecina drogę do Niewiadowa i płynie przy torach kolejowych do Świnoujścia. Przepustem kolejowym przechodzi do lasu za Zakładem Karnym, drugi raz przechodzi pod torami i obok przejazdu kolejowego wpływa do stawów rybnych. Wypływa z drugiej strony stawów i tam jest spiętrzona zastawką. Pozostał tu jeszcze budynek po dawnym młynie, który jeszcze w latach 40. XX wieku był czynny. Dalej przecina po raz trzeci drogę do Nowogardu i na podmokłych łąkach łączy się ze Strumykiem Goleniowskim.
  Odkurzacz – urządzenie elektryczne służące do oczyszczania przedmiotów, powierzchni lub powietrza z kurzu, innych sypkich zanieczyszczeń (np. okruchów, pyłu, wiórów) lub zbierania rozlanych płynów poprzez zasysanie powietrza razem z zanieczyszczeniami.
  Mury miejskie w Goleniowie, jeden z zabytków miasta Goleniowa, pochodzą z XIV-XV wieku, zachowały się jedynie fragmenty. Są to budowle zbudowane z kamienia i cegieł, o charakterze obronnym, obecnie stanowią atrakcję turystyczną.
  Przepływ - ruch płynu, podstawowe pojęcie z zakresu kinematyki płynów. W ujęciu ogólnym przepływ można scharakteryzować tzw. metodą Eulera przez podanie pola prędkości płynu, czyli zależności prędkości od współrzędnych przestrzennych i czasu.
  Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.