Struga (hydrologia)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Struga Łysomicka w rezerwacie przyrody Las Piwnicki w pobliżu Torunia

Struga – niewielki ciek uchodzący do rzeki, płynący wolno w terenie o małych deniwelacjach.

Rezerwat przyrody Las Piwnicki – leśny rezerwat przyrody o ochronie częściowej, położony w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie gminy Łysomice (wieś Piwnice), w pobliżu Torunia. Ochronie podlega grąd z 300-letnimi dębami oraz 160-letnimi sosnami. Na jego terenie działa Stacja Ekologiczna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Ciek – ogólne określenie wszelkiego rodzaju wód powierzchniowych liniowych, płynących pod wpływem siły ciężkości, płynące stale lub w ciągu dłuższych okresów w wyżłobionych przez siebie łożyskach otwartych. Pojęcie cieku należy łączyć z płynącą wodą i korytem przez nią wyżłobionym.

Struga w odróżnieniu od potoku płynie na terenie nizinnym. Charakteryzuje się spadkami do 2‰, a na obszarach o bardziej zróżnicowanej rzeźbie czasami więcej – do 5‰. Zlewnie strug, podobnie jak zlewnie potoków, nie przekraczają 100 km². Struga może wypływać zarówno ze źródła, jak i ze zbiornika wodnego, np. z jeziora. Nazwa struga jest nazwą oficjalną, występującą także w oficjalnych dokumentach dot. hydrologii (np. Przęsocińska Struga), choć w języku potocznym strugi nazywane są po prostu rzeczkami lub małymi rzekami. Wyraz ten występuje także w nazwach własnych rzek, np. Lejkowska Struga.

Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².Przęsocińska Struga – struga o długości około 4 km, dopływ ramienia Odry – Łarpi, mający źródła na Płaskowzgórzu Przęsocińskim na Wzgórzach Warszewskich w Przęsocinie (gmina Police). Płynie przez tereny rolnicze okolic Przęsocina, Park Leśny Mścięcino w Szczecinie i osiedle Mścięcino w Policach. Uchodzi do Łarpi w Dolinie Dolnej Odry koło wyspy Polickie Łąki.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • potok
  • strumień
  • Deniwelacja – różnica wysokości pomiędzy najwyżej i najniżej położonym punktem w jaskini. W przypadku gdy najwyżej położonym punktem jest otwór wejściowy, deniwelacja jest głębokością jaskini.
    Reklama