Stropy o konstrukcji zespolonej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W konstrukcjach zespolonych współpracują ze sobą elementy z różnych materiałów, z których normalnie wykonuje się samodzielne pracujące elementy konstrukcyjne: stalowe, betonowe, drewniane i inne. Konstruując tego rodzaju elementy budowlane jako zespolone uzyskuje się cechy stropów, które byłyby bardzo trudne lub niemożliwe przy wykorzystaniu standardowego rozwiązania.

Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Zajmuje przestrzeń pomiędzy rdzeniem, a warstwą łyka i kory. Pod względem technicznym drewno jest naturalnym materiałem kompozytowym o osnowie polimerowej wzmacniany ciągłymi włóknami polimerowymi, którymi są podłużne komórki zorientowane jednoosiowo.Stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,10%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla, cementyt występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.
Stropy stalowo-betonowe na blachach fałdowych.

W tego rodzaju rozwiązaniu wykorzystuje się stal w postaci blach fałdowych o różnym profilu, a także stalowe walcowane na gorąco. Stropy o konstrukcji zespolonej na blachach fałdowych znalazły powszechne zastosowanie w budynkach wysokich, w tym w obiektach zaliczanych do grupy najwyższych budynków wzniesionych na świecie.

Beton – kompozyt powstały ze zmieszania spoiwa (cementu) i wypełniacza (kruszywo) oraz ewentualnych domieszek nadających pożądane cechy. Jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie.Żelbet (stalbet, stalobeton, żelazobeton, potocznie nieprawidłowo nazywany też żelbetonem) – element konstrukcyjny powstały przez połączenie betonu z wkładkami stalowymi. Połączenie tych dwóch materiałów jest powszechnie stosowane w budownictwie. Beton jest materiałem przenoszącym naprężenia ściskające, jednak jego wytrzymałość na rozciąganie jest bardzo mała. Stal w elemencie żelbetowym przenosi głównie naprężenia rozciągające, choć często stosuje się zbrojenie ściskane. Połączenie stali i betonu pozwala budować konstrukcje różnego typu. Do zbrojenia stosuje się wkładki w postaci prętów, lin, strun, kabli i siatek. Można spotkać także konstrukcje ze "sztywnym zbrojeniem", tzn. takie, w których elementy stalowe o dużych przekrojach (np. dwuteowniki, ceowniki) są wykorzystane jako rdzeń, np. w słupie kompozytowym.
Strop na belkach drewnianych zespolonych z płytą żelbetową.

W rewaloryzacji stropów drewnianych, tam gdzie stan techniczny belek umożliwia dalsze ich wykorzystanie, została opracowana metoda wzmacniania tych stropów przez zespolenie belek z płytą żelbetową. Łączenie belek drewnianych z płytą żelbetową uzyskuje się za pośrednictwem łączników, zapewniających współpracę łączonych elementów.

Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.Blacha – wyrób hutniczy, którego grubość jest znacznie mniejsza od długości i szerokości. Grubości blach leżą w granicach od dziesiątych części milimetra do kilkudziesięciu milimetrów.

Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Podstawy budownictwa, Politechnika Krakowska. Kraków 2001
  • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  • Zastosowanie i montaż stropu zespolonego
  • Reklama