• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stropy o konstrukcji zespolonej

  Przeczytaj także...
  Konstrukcja budowlana – sposób powiązania elementów budowli w sposób poprawny pod względem zasad fizyki i ekonomii. Najważniejsze elementy konstrukcyjne budynku to: fundamenty, ściany nośne, filary, (także słupy, kolumny), belkowania, belki i stropy lub sklepienia, wiązary lub więźby dachowe. Oprócz konstrukcji podstawowych, w budynkach występują także konstrukcje drugoplanowe, czyli: ściany działowe, schody, posadzki, pokrycie dachów oraz konstrukcje uzupełniające, czyli: drzwi, okna, instalacje (wody, kanalizacji, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, gazu, elektryczne, teletechniczne itp.)Profil architektoniczny – forma dekoracji architektonicznej (np. belki, filaru, gzymsu, żebra ukształtowana w sposób ozdobny. W innym znaczeniu również obrys przekroju elementu lub detalu architektonicznego.
  Strop (budownictwo) – poziomy element konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje budynku. Strop przenosi obciążenia na pionowe elementy (ściany lub słupy). Na górnej powierzchni stropu układana jest podłoga, a dolną powierzchnię najczęściej pokrywa się tynkiem, tworząc sufit.

  W konstrukcjach zespolonych współpracują ze sobą elementy z różnych materiałów, z których normalnie wykonuje się samodzielne pracujące elementy konstrukcyjne: stalowe, betonowe, drewniane i inne. Konstruując tego rodzaju elementy budowlane jako zespolone uzyskuje się cechy stropów, które byłyby bardzo trudne lub niemożliwe przy wykorzystaniu standardowego rozwiązania.

  Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Zajmuje przestrzeń pomiędzy rdzeniem, a warstwą łyka i kory. Pod względem technicznym drewno jest naturalnym materiałem kompozytowym o osnowie polimerowej wzmacniany ciągłymi włóknami polimerowymi, którymi są podłużne komórki zorientowane jednoosiowo.Stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,10%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla, cementyt występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.
  Stropy stalowo-betonowe na blachach fałdowych.

  W tego rodzaju rozwiązaniu wykorzystuje się stal w postaci blach fałdowych o różnym profilu, a także stalowe walcowane na gorąco. Stropy o konstrukcji zespolonej na blachach fałdowych znalazły powszechne zastosowanie w budynkach wysokich, w tym w obiektach zaliczanych do grupy najwyższych budynków wzniesionych na świecie.

  Beton – kompozyt powstały ze zmieszania spoiwa (cementu) i wypełniacza (kruszywo) oraz ewentualnych domieszek nadających pożądane cechy. Jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie.Żelbet (stalbet, stalobeton, żelazobeton, potocznie nieprawidłowo nazywany też żelbetonem) – element konstrukcyjny powstały przez połączenie betonu z wkładkami stalowymi. Połączenie tych dwóch materiałów jest powszechnie stosowane w budownictwie. Beton jest materiałem przenoszącym naprężenia ściskające, jednak jego wytrzymałość na rozciąganie jest bardzo mała. Stal w elemencie żelbetowym przenosi głównie naprężenia rozciągające, choć często stosuje się zbrojenie ściskane. Połączenie stali i betonu pozwala budować konstrukcje różnego typu. Do zbrojenia stosuje się wkładki w postaci prętów, lin, strun, kabli i siatek. Można spotkać także konstrukcje ze "sztywnym zbrojeniem", tzn. takie, w których elementy stalowe o dużych przekrojach (np. dwuteowniki, ceowniki) są wykorzystane jako rdzeń, np. w słupie kompozytowym.
  Strop na belkach drewnianych zespolonych z płytą żelbetową.

  W rewaloryzacji stropów drewnianych, tam gdzie stan techniczny belek umożliwia dalsze ich wykorzystanie, została opracowana metoda wzmacniania tych stropów przez zespolenie belek z płytą żelbetową. Łączenie belek drewnianych z płytą żelbetową uzyskuje się za pośrednictwem łączników, zapewniających współpracę łączonych elementów.

  Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.Blacha – wyrób hutniczy, którego grubość jest znacznie mniejsza od długości i szerokości. Grubości blach leżą w granicach od dziesiątych części milimetra do kilkudziesięciu milimetrów.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Podstawy budownictwa, Politechnika Krakowska. Kraków 2001
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Zastosowanie i montaż stropu zespolonego
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.595 sek.