• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strop Kleina

  Przeczytaj także...
  Płaskownik - pręt metalowy o przekroju prostokątnym. Może byc ciągniony, walcowany lub cięty z blachy. Używany w konstrukcjach mechanicznych i w budownictwie.Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki) uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną. Cegły służą m.in. do wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów, a także fundamentów i ścian fundamentowych. Cegły mogą też być wypełnieniem stropów (strop Kleina).
  Strop (budownictwo) – poziomy element konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje budynku. Strop przenosi obciążenia na pionowe elementy (ściany lub słupy). Na górnej powierzchni stropu układana jest podłoga, a dolną powierzchnię najczęściej pokrywa się tynkiem, tworząc sufit.

  Strop Kleinastrop składający się z belek stalowych (zwykle dwuteowych) oraz płyt międzybelkowych z cegły pełnej lub kratówki, zbrojonych prętami stalowymi lub płaskownikami 1x20 do 2x30 mm (tzw. bednarka) albo też prętami 5,5–8 mm w zależności od obciążenia. Płyta powstaje na skutek zespolenia cegieł zaprawą cementową; zbrojenie umieszczane jest w dolnej części spoin. Płyty są oparte na dolnych stopkach belek. W zależności od ułożenia cegieł w płycie rozróżnia się stropy Kleina z płytami typu:

  Belka – w budownictwie poziomy lub ukośny element konstrukcyjny przyjmujący obciążenia z powierzchni poziomych i przenoszący je na podpory (ściany, słupy, filary, kolumny). Belka pracuje na zginanie i ścinanie (w belkach, zwłaszcza w elementach ukośnych występują także naprężenia rozciągające lub ściskające). Może być wykonana z drewna, stali, betonu, żelbetu, czasem z kamienia. Belką nazywamy także element prętowy zakrzywiony w planie. Nie jest belką element przenoszący obciążenia tylko wzdłuż jej osi.Strop grzybkowy – bezbelkowy monolityczny strop żelbetowy wykonywany bezpośrednio na budowie oparty na słupach zakończonych charakterystyczną głowicą w kształcie grzyba.
 • lekkiego – cegły układane "na płask" (grubość płyty 1/4 cegły, czyli 6,5 cm),
 • półciężkiego – płyta grubości 1/4 cegły wzmacniana żeberkami w postaci dwóch rzędów cegieł ułożonych "na rąb",
 • ciężkiego – cegły na całej płycie ułożone "na rąb" (grubość płyty 1/2 cegły, czyli 12 cm).
 • Rozstaw belek wynosi najczęściej 1,2–1,8 m. Przed deskowaniem stopki belek należy owinąć siatką Rabitza lub Ledóchowskiego w celu zapewnienia przyczepności tynku wyprawy stropu.

  Bednarka – taśma wykonana ze stali, o przekroju spłaszczonego prostokąta. Grubość 1-5 mm, szerokość 20 do 85 mm, zwijana w kręgi. W budownictwie stosowana w instalacjach odgromowych (jako uziemienie) dawniej również jako zbrojenie nadproża Kleina. Zabezpieczenie antykorozyjne: stal ocynkowana.Siatka Ledóchowskiego – metalowa siatka powstała z arkusza blachy w którym wykonuje się równoległe nacięcia odpowiednio przesunięte miedzy sobą. Po nacięciu arkusza rozciąga się taki ponacinany arkusz prostopadle do linii nacięć. Tworzy się siatkę o romboidalnych oczkach i monolitycznej konstrukcji bez jakichkolwiek styków czy ruchomych połączeń.

  Strop Kleina został wynaleziony na początku XX wieku. Obecnie rzadko się go stosuje. Dla rozpiętości powyżej 5,0 m wykazuje dość duże ugięcia. W konstrukcji Kleina wykonywane są również nadproża drzwiowe i okienne w budynkach o konstrukcji murowanej.

  Strop Kleina

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • strop grzybkowy
 • strop gęstożebrowy
 • strop odcinkowy
 • stropodach
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Strop Kleina (pol.). muratorplus.pl, 2008-03-05. [dostęp 2015-11-22].
 • Budownictwo ogólne. T. 3: Elementy budynków. Podstawy projektowania. Arkady, 2008, s. 718. ISBN 978-83-213-4557-4.
 • Stropodach – strop nad ostatnią kondygnacją budynku, który spełnia jednocześnie rolę dachu; jest to dach płaski. Cechą charakterystyczną takiego rozwiązania jest brak poddasza. Ze względów konstrukcyjnych i fizycznych (układ warstw) stropodachy dzielimy na:
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.746 sek.