• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stronnictwo Narodowe - III Rzeczpospolita  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Liga Narodowa (LN) – polska prawicowa partia polityczna, zarejestrowana 11 stycznia 2007 jako Ruch Ludowo-Narodowy (pod tą nazwą działała do 27 kwietnia 2013). Założona została głównie przez byłych działaczy Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony RP. Jako RLN miała charakter narodowo-ludowy, natomiast jako LN odwołuje się jedynie do narodowej demokracji.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.

  Stronnictwo Narodowe (SN) tzw. senioralne – partia polityczna, w nawiązaniu do formacji przedwojennej reaktywowana w lipcu 1989 r. w Warszawie przez Jana Ostoję Matłachowskiego, Bogusława Rybickiego i Edwarda Masteja.

  Program SN[ | edytuj kod]

  Stronnictwo Narodowe odwoływało się do tradycji przedwojennej endecji, głównie myśli Romana Dmowskiego. Krytykowało politykę gospodarczą rządów postsolidarnościowych zarzucając jej podporządkowanie zachodniemu (zwłaszcza żydowskiemu) kapitałowi i zbyt pośpieszną prywatyzację. Przestrzegało przed zagrożeniem ze strony Niemiec. Było przeciwne członkostwu Polski w UE i NATO. W kwestiach ustrojowych (takich jak samorząd terytorialny czy ordynacja wyborcza) postulowało demokratyzację państwa, zarazem domagając się zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Popierało przywrócenie katechezy w szkołach.

  Jan Kanty Matłachowski, ps. Ożaroski, Samborski, Ostoja (ur. 5 września 1906 we Lwowie, zm. 6 listopada 1989 w Warszawie) – działacz polskiego ruchu narodowego.Państwowa Komisja Wyborcza – w ustroju prawnym Rzeczypospolitej stały (od 1991 r.), najwyższy w Polsce organ wyborczy właściwy w sprawach przeprowadzania wyborów w Polsce, tj. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do organów samorządu terytorialnego i do Parlamentu Europejskiego oraz referendum. Jest organem władzy wykonawczej.

  Według działaczy SN zasadniczy podział polityczny w Polsce to rozłam między „patriotami” i „internacjonalistami”, który przebiegać miał w poprzek partii politycznych tworząc cztery obozy: patriotyczną prawicę, internacjonalistyczną prawicę, patriotyczną lewicę oraz internacjonalistyczną lewicę. Stronnictwo utożsamiało się z „patriotyczną prawicą”.

  Narodowa Demokracja lub ruch narodowy (popularna nazwa endecja od skrótu ND) – polski ruch polityczny o ideologii nacjonalistycznej, powstały pod koniec XIX wieku. Głównym ideologiem i współzałożycielem Narodowej Demokracji był Roman Dmowski.Stronnictwo Narodowe – polska partia polityczna, utworzona w październiku 1928 w wyniku przekształcenia Związku Ludowo-Narodowego, której zadaniem było prowadzenie bieżącej działalności politycznej obozu narodowego (Narodowa Demokracja).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Bogusław Ignacy Rybicki (ur. 1 lutego 1940 w Poświętnym) – polski wydawca, polityk, prawnik, ekonomista, były prezes Stronnictwa Narodowego "Ojczyzna".
  Bohdan Poręba, właśc. Jerzy Bogusław Poręba (ur. 5 kwietnia 1934 w Wilnie) – polski reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, polityk, publicysta.
  Stronnictwo Narodowe „Ojczyzna” – narodowodemokratyczna partia polityczna utworzona w lutym 1992 r. w wyniku rozłamu w Stronnictwie Narodowym (tzw. senioralnym). Przywódcami partii byli Bogusław Rybicki i Bogusław Jeznach. Organem Stronnictwa był tygodnik "Ojczyzna". SN „Ojczyzna” reprezentowała lewe skrzydło obozu narodowego (tzw. "różowa endecja") głosząc populistyczny program społeczno-gospodarczy. W wyborach parlamentarnych 1993 r. „Ojczyzna” otrzymała 15.958 (0,12 %) głosów, co doprowadziło do kryzysu ugrupowania. Nieudane próby porozumienia z Samoobroną i SN (senioralnym) zmusił "Ojczyznę" do zbliżenia ze Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym (reprezentującym w obozie narodowym „prawe” skrzydło). Zjazd SN „Ojczyzna” 15 grudnia 1996 r. podjął decyzję o samorozwiązaniu a przywódcy „Ojczyzny” zostali dokooptowani do władz zjednoczonej partii.
  Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 r. odbyły się 27 października 1991 roku. Były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne.
  Wybory prezydenckie w Polsce w 2000 odbyły się 8 października. O urząd prezydenta ubiegało się początkowo 13 kandydatów, jednak Jan Olszewski wycofał swą kandydaturę przed wyborami na rzecz Mariana Krzaklewskiego. Frekwencja wyborcza wyniosła 61,12%.
  Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.
  Maciej Marian Giertych (ur. 24 marca 1936 w Warszawie) – polski polityk, poseł na Sejm IV kadencji, od 2004 do 2009 deputowany do Parlamentu Europejskiego, profesor dendrologii (fizjologia drzew, genetyka populacyjna drzew leśnych), autor przeszło 200 publikacji naukowych z tego zakresu, od 1970 członek Komitetu Nauk Leśnych PAN.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.627 sek.