• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stronnictwo Ludowe „Roch”

  Przeczytaj także...
  Związek Młodzieży Wiejskiej RP Wici (ZMW RP Wici) – organizacja młodzieży wiejskiej, działająca w latach 1928-1948, założona przez część działaczy Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej.Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Tablica upamiętniająca Centrale Rozdzielczą i Archiwum Konspiracyjne pism Stronnictwa Ludowego „Roch” i Batalionów Chłopskich na ul. Ks. Kłopotowskiego 14 w Warszawie
  Kamienica przy ul. ks. Kłopotowskiego 14 w Warszawie gdzie w czasie wojny mieściła się Centrala Rozdzielcza i Archiwum Konspiracyjne pism Stronnictwa Ludowego „Roch” i Batalionów Chłopskich na ul. Ks. Kłopotowskiego 14 w Warszawie
  Tablica upamiętniająca drukarnię Ruchu Ludowego „Roch” i Batalionów Chłopskich na kamienicy przy ul. Piekarskiej 5 w Warszawie

  Stronnictwo Ludowe „Roch” (SL „Roch”) – nazwa partii konspiracyjnej powstałej w 1940 kierowanej przez Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego.

  Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL, zwane też PSL mikołajczykowskim) – polska partia polityczna określana jako centroprawicowa, założona 22 sierpnia 1945, powstała z przemianowania Stronnictwa Ludowego "Roch" – organizacji działającej w podziemiu podczas II wojny światowej.Maciej Rataj (ur. 19 lutego 1884 we wsi Chłopy k. Lwowa, zm. 21 czerwca 1940 w Palmirach) – polski polityk, Marszałek Sejmu i zastępujący Prezydenta RP, działacz ludowy i publicysta.

  SL „Roch” działające w czasie II wojny światowej powstało głównie na bazie przedwojennego Stronnictwa Ludowego oraz Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Nazwa pochodziła od „Ruchu Oporu Chłopskiego”.

  W celu utrudnienia dekonspiracji miał strukturę trójkową, poczynając od trójki naczelnej. Powołano też podległą mu organizację zbrojną o początkowej nazwie Chłopska Straż kryptonim Chłostra, która została przekształcona w Bataliony Chłopskie.

  Program polityczny był kontynuacją programu Stronnictwa Ludowego. Wywodząc się z agraryzmu, głosił ideę reformy rolnej. Opierał się na etyce chrześcijańskiej.

  Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.Ulica Piekarska w Warszawie – jedna z ulic Starego Miasta, biegnąca od ul. Piwnej do linii murów obronnych i ulicy Podwale.

  W 1943 prokomunistyczni działacze „Rocha” współtworzyli Stronnictwo Ludowe „Wola Ludu”, które w 1944 utworzyło „lubelskie” Stronnictwo Ludowe. W 1945 pozostali działacze „Rocha” utworzyli Polskie Stronnictwo Ludowe.

  Na czele SL „Roch” stali przewodniczący CKRL. Kolejno:

 • Maciej Rataj (II–VI 1940)
 • Stanisław Osiecki (VI 1940–X 1944)
 • Kazimierz Bagiński (X–XI 1944)
 • Józef Niećko (XI 1944–VII 1945)
 • Zobacz też[]

 • Członkowie Stronnictwa Ludowego „Roch”
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Praca zbiorowa: Krótki zarys historii ruchu ludowego. Warszawa: LSW, 1971.
 • Agraryzm to doktryna społeczna i ruch społeczny, głoszące, że podstawą gospodarki jest rolnictwo oparte na samodzielnych gospodarstwach rolnych, i że powinien być mu podporządkowany przemysł.Kazimierz Bagiński (ur. 15 marca 1890 w Warszawie, zm. 27 lipca 1966 w Phoenix) – polski polityk, działacz ruchu ludowego, w latach 1919–1930 poseł na Sejm II RP (na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm I i II kadencji), publicysta.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stanisław Osiecki ps. „Kowalski” (ur. 20 maja 1875 w Ciechanowie, zm. 12 maja 1967 w Warszawie) – polski działacz ruchu ludowego, poseł na Sejm II RP (na Sejm Ustawodawczy oraz I kadencji), senator III kadencji (1930–1935), minister w rządach II Rzeczypospolitej. Po II wojnie światowej poseł do Krajowej Rady Narodowej, potem poseł na Sejm Ustawodawczy, wolnomularz, taternik.
  Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego – konspiracyjne kierownictwo polskiego ruchu ludowego w czasie II wojny światowej.
  Józef Niećko (ur. 25 marca 1891 w Kozłówce, zm. 20 listopada 1953 w Warszawie) – polski publicysta, działacz ruchu ludowego, kierownik Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici" (1928–1939), członek Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego, prezes Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego (1947–1949), prezes Rady Naczelnej Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (1949–1953), poseł do Krajowej Rady Narodowej (1945–1947), członek Rady Państwa (1948–1953).
  Stronnictwo Ludowe "Wola Ludu" - polska chłopska partia polityczna założona na przełomie lat 1943 i 1944 z inicjatywy Polskiej Partii Robotniczej. Zajmowała stanowisko prokomunistyczne. Po wyzwoleniu wschodnich terenów RP przez Armię Czerwoną utworzyła Stronnictwo Ludowe. Działacze partii w dużej mierze wywodzili się z ówczesnego PPR i Stronnictwa Ludowego "Roch". Wiceprezesem partii był Stanisław Kotek-Agroszewski, były członek Stronnictwa Ludowego "Roch" i żołnierz Batalionów Chłopskich. Ugrupowanie posiadało swoich przedstawicieli w PKWN i Krajowej Radzie Narodowej.
  Stronnictwo Ludowe (SL) – polska chłopska partia polityczna, utworzona 28 lutego 1931 r. z połączenia PSL "Piast", PSL "Wyzwolenie" i Stronnictwa Chłopskiego. W 1939 liczyło około 130 tysięcy członków.
  Bataliony Chłopskie (BCh) – konspiracyjna organizacja zbrojna polskiego ruchu ludowego licząca około 160 tys. ludzi. Działająca w czasie II wojny światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i w Wielkopolsce. Po Armii Krajowej była to największa formacja zbrojna podczas okupacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.