• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strogg

  Przeczytaj także...
  Kolektywizm – przeciwstawiany indywidualizmowi pogląd akcentujący rolę wspólnot, grup i zbiorowości. Dla zwolenników kolektywizmu kolektywy są istotniejsze od jednostek i tym samym ich cele i dobro powinny przeważać nad celami i dobrem jednostek.Technika odwracania, inżynieria odwrotna, inżynieria wsteczna, programowanie zwrotne (ang. reverse engineering) to proces badania produktu (urządzenia, programu komputerowego) w celu ustalenia jak on dokładnie działa, a także w jaki sposób i jakim kosztem został wykonany. Zazwyczaj prowadzony w celu zdobycia informacji niezbędnych do skonstruowania odpowiednika. Innym zastosowaniem jest porównanie lub zapewnienie współdziałania z własnymi produktami. Uwaga: inżynierii wstecznej nie należy mylić z business process reengineering czy z reengineeringiem oprogramowania, którego to inżynieria odwrotna jest tylko etapem wstępnym.
  Antagonista – oponent, przeciwnik, adwersarz. W sztukach teatralnych, filmach, komiksach, grach jest to zwykle postać negatywna, często będąca czarnym charakterem.

  Strogg – fikcyjna cywilizacja obcych oraz główni antagoniści występujący w grach z serii Quake.

  Stroggowie są to zamieszkujące planetę o nazwie Stroggos cybernetyczne istoty będące połączeniem maszyn i organizmów żywych z różnych podbitych gatunków. Charakteryzują ich: często bardzo humanoidalne kształty, blada, bezwłosa skóra oraz żółte lub pomarańczowe oczy. Ich bronie przyłączane są do specjalnych slotów, zastępujących ich prawe dłonie. Wśród wielu "ulepszeń" najbardziej popularne są implanty w oczach, zwiększające celność, płytki pancerza przytwierdzone bezpośrednio do ciała oraz mechaniczne nogi, znacznie poprawiające szybkość poruszania się i zwinność oraz aparatury oddechowe, pozwalające Stroggom przetrwać na innych planetach oraz na samym Stroggos. Istoty porozumiewają się za pomocą gardłowych warknięć i pomruków. Stroggowie mają ściśle ustaloną strukturę polityczną. Władzę sprawuje szereg wodzów, z których każdy odpowiedzialny jest za inną dziedzinę (np. transport, komunikację, zasoby energetyczne). Spośród wodzów wybierany jest jeden naczelny zwany Makronem. Swoje rządy sprawuje ze stacji kosmicznej orbitującej wokół planety.

  Bogactwa naturalne – wszystkie użyteczne elementy środowiska, które człowiek może pozyskiwać. Dzieli się je na nieorganiczne (minerały, woda, atmosfera) i organiczne (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, ekosystemy), a także nieodnawialne (np. minerały i paliwa kopalne) oraz odnawialne (nie wyczerpują się, ponieważ istnieje w nich zamknięty obieg materii, np. w wodzie i atmosferze). Bogactwa naturalne umożliwiają rozwój życia i cywilizacji.Planeta (późnołac. planeta, od gr. πλανήτ- planét-, πλανής planés, nowogr. πλανήτης planétes; dosł. „wędrowiec” od πλανάσθαι planásthai, wędrować) – zgodnie z definicją Międzynarodowej Unii Astronomicznej – obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, w którego wnętrzu nie zachodzą reakcje termojądrowe, wystarczająco duży, aby uzyskać prawie kulisty kształt oraz osiągnąć dominację w przestrzeni wokół swojej orbity. W odróżnieniu od gwiazd, świecących światłem własnym, planety świecą światłem odbitym.

  Tak naprawdę nie wiadomo nic o historii tej rasy, jedynie że jako pierwsza odezwała się do Ziemian z ofertą wzajemnej pokojowej koegzystencji i handlu. Po kilku latach takich stosunków, Stroggowie bez powodu, ani ostrzeżenia złamali swoją przysięgę rozpoczynając masywny desant na Ziemię. Siły GDF (Global Defense Force - ang. Siły Globalnej Obrony) długo miały problem ze zorganizowaniem skutecznej obrony, jednak mimo początkowych porażek i straty sporej części planety udało się odeprzeć siły Stroggów. Później, idąc siłą rozpędu, dzięki zastosowaniu inżynierii wstecznej, ludzie zdołali zbudować flotę gwiezdnych statków i dotrzeć do macierzystego systemu słonecznego Stroggów. Jednak szturm na planetę uniemożliwiły działa obrony planetarnej oraz tak zwana Wielka Broń. Oddział, który zdołał dostać się na powierzchnię planety, prawie od razu został rozbity, a jedynym, który przeżył, był "Bitterman". Walcząc samotnie z armią cyborgów pokonał Makrona i zniszczył Wielką Broń, umożliwiając desant na planetę. Wkrótce potem tysiące ziemian przystąpiło do kontrataku. Po trwającej wiele dni wyniszczającej wojnie i po kilku nieudanych próbach zniszczenia sterującego armią Stroggów Ogniwa, przemieniony przez cyborgi, ale zachowujący wolną wolę kapral Matthew Kane zabił nowego Makrona i zniszczył Rdzeń. Chaos zapanował wśród wojsk Stroggów, a armia ludzi szybko zdobyła nad nimi przewagę.

  Cyborg (skrót od ang. cybernetic organism - organizm cybernetyczny) – organizm, którego procesy życiowe realizowane są lub wspomagane przez urządzenia techniczne.Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.

  Istnieją spekulacje dotyczące tego "czym" są Stroggowie, jedna z tez głosi że jest to ludzka cywilizacja na kolejnym szczeblu ewolucji (świadczyć może o tym podobna morfologia i fizjologia, a także możliwość przetwarzania ludzkich jeńców na pełnoprawnych Stroggów, a nawet polityczne godło tej rasy przedstawiające uskrzydloną ludzką czaszkę), która spotkała się z teraźniejszymi ludźmi wskutek nieokreślonej manipulacji czasem, oraz stanowi ostrzeżenie dla ludzi przed ich "technologicznym zaślepieniem". Inna hipoteza twierdzi że są to pozostałości systemów obronnych jakiejś potężnej cywilizacji, korzystającej przy ich projektowaniu z przedstawicieli rasy ludzkiej. Ostatnia teoria twierdzi że prawdziwe Stroggi wyginęły, a raczej przetworzyły się w cybernetyczne maszyny, wskutek pasożytniczej egzystencji polegającej na całkowitej absorpcji napotkanych form życia i ich technologicznych osiągnięć. Według niektórych Stroggowie zaatakowali Ziemię ze względu na jej strategiczne położenie, umożliwiające Stroggom dalszą inwazję innych cywilizacji.

  Quake – gra komputerowa z gatunku first-person shooter stworzona przez id Software i wydana 22 czerwca 1996 roku przez GT Interactive. Jako jedna z pierwszych posiadała silnik graficzny wyświetlający trójwymiarowy, teksturowany obraz. Wywodzi się pośrednio z serii Doom, kontynuując jej niektóre rozwiązania. W tej grze po raz pierwszy pojawiła się konsola służąca do konfiguracji i automatyzacji ustawień oraz rozmów z pozostałymi graczami.Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

  Z politycznego punktu widzenia społeczeństwo Stroggów to kolektyw. Pojedyncza jednostka nie ma znaczenia, a nawet prawdopodobnie głębszej świadomości. Wszystkie decyzje i zachowania kontrolowane są przez gigantyczną cybernetyczną sieć neuronową, znajdującą się w najbardziej strzeżonym budynku na ich macierzystej planecie Stroggos zwanym Tetra Node. Można stwierdzić że tam znajdują się wszystkie umysły i "dusze" Stroggów. (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.