• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strefy oświetlenia Ziemi

  Przeczytaj także...
  Szerokość geograficzna (ang. latitude, symbol φ) – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt pomiędzy półprostą poprowadzoną ze środka kuli ziemskiej i przechodzącą przez dany punkt na jej powierzchni a płaszczyzną równika.Strefa podbiegunowa lub strefa polarna – jedna z trzech stref oświetlenia Ziemi, obejmująca obszary na obu półkulach położone za kołem podbiegunowym. W strefach polarnych występuje zjawisko dni i nocy polarnych.
  Noc polarna – występujące w strefach polarnych zjawisko, kiedy Słońce przebywa pod horyzontem ponad 24 godziny (na biegunie może trwać do 6 miesięcy). Kilka czynników przyczynia się do tego, iż noc polarna nie jest tak ciemna, jak normalna noc. Jeśli tylko Słońce nie jest zbyt nisko pod horyzontem, jego promienie nadal trafiają do wyższych warstw atmosfery, gdzie są rozpraszane i odbijane w kierunku obszarów, na których występuje noc polarna. Powoduje to powstawanie zjawiska zmierzchu. Jest on przeważnie podzielony na trzy przedziały, według pozycji Słońca poniżej horyzontu:
  Strefy oświetlenia Ziemi.

  Ze względu na warunki oświetlenia miejsca na Ziemi przez Słońce jej powierzchnie dzieli się na strefy.

  ]

  Nazywana strefą gorącą, znajduje się pomiędzy zwrotnikiem Raka i Koziorożca. Zenitalne promienie słoneczne padają na każdy równoleżnik dwa razy w ciągu roku, na równiku – w dniach równonocy, natomiast na zwrotnikach – tylko raz, na początku kalendarzowego lata na danej półkuli.

  Biegun geograficzny – jeden z dwóch punktów na powierzchni obracającego się ciała niebieskiego, przez które przechodzi oś obrotu danego ciała. Punkty te są jednocześnie najbardziej oddalone od równika, zbiegają się w nich wszystkie południki, a równoleżniki mają wartość 90°.Rok – odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Słońca. Analogicznie można mówić o roku marsjańskim lub wenusjańskim – jest to odstęp czasu między dwoma położeniami planety w jej ruchu po orbicie wokół macierzystej gwiazdy.

  ]

  Są to dwa pasy sferyczne Ziemi, których granicami są zwrotniki i koła podbiegunowe na obu półkulach. Strefy umiarkowane to nazwa myląca te strefy oświetlenia Ziemi ze strefami klimatów umiarkowanych, których zasięgi się nie pokrywają.) Wysokość górowania Słońca maleje wraz ze wzrostem szerokości geograficznej i waha się od 90° na zwrotniku na początku kalendarzowego lata do 0° na kole podbiegunowym na początku kalendarzowej zimy. W czasie wiosny i lata długość dnia wzrasta w miarę zbliżania się do koła podbiegunowego różnica jest największa w dniu przesilenia letniego, kiedy to na granicy ze strefą podbiegunową dzień trwa 24 godziny. W czasie jesieni i zimy długość dnia maleje ze wzrostem szerokości geograficznej i w dniu przesilenia zimowego na kole podbiegunowym noc trwa 24 godziny.

  Strefa międzyzwrotnikowa (strefa gorąca, tropikalna, tropiki) – jedna ze stref oświetlenia kuli ziemskiej, obejmująca obszar położony między zwrotnikami Raka (23°27′N) i Koziorożca (23°27′S). W ciągu roku w każdym miejscu tej strefy Słońce dwa razy znajduje się w zenicie – z wyjątkiem zwrotników, gdzie zenitalne górowanie Słońca zachodzi tylko raz. Poza tą strefą Słońce nigdy nie góruje w zenicie.Dzień polarny – zjawisko występujące w strefach polarnych tj. na obszarach ograniczonych kołami podbiegunowymi, polegające na niechowaniu się tarczy słonecznej poniżej linii widnokręgu w trakcie jej widomej wędrówki Słońca po sklepieniu niebieskim przez co najmniej 24 godziny.

  ]

  Jedna z dwóch zimnych stref oświetlenia Ziemi, pasów sferycznych naszej planety, których granicami są koła podbiegunowe. Występują tam dni i noce polarne, które trwają od jednej doby na kołach podbiegunowych (w dniach przesileń) do 6 miesięcy na biegunach.

  Każda z dwóch stref zimnych (z wyjątkiem północnej części Morza Norweskiego) pod względem zasięgu zawiera się w strefie klimatów okołobiegunowych, która jest jednak wydzielona na innej podstawie, nieastronomicznej, i nie ma tak regularnych granic.

  Równoleżnik - okrąg powstały wskutek przecięcia powierzchni kuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do jej osi. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik, który ma 40 075 km długości. Równik dzieli kulę ziemską na dwie półkule - północną i południową. Podstawowe równoleżniki to: równik, zwrotnik Raka i zwrotnik Koziorożca a także koło podbiegunowe północne i południowe. Równoleżniki mają różne długości, w zależności od szerokości geograficznej.Strefy umiarkowanych szerokości - dwie strefy oświetlenia Ziemi: strefa umiarkowanych szerokości północnych i strefa umiarkowanych szerokości południowych. Granicami pierwszej z nich jest zwrotnik Raka i koło podbiegunowe północne, a granicami drugiej - zwrotnik Koziorożca i koło podbiegunowe południowe.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Słońce (łac. Sol, Helius, gr. Ἥλιος Hḗlios) – gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu, planety karłowate oraz małe ciała Układu Słonecznego. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi.
  Pas kulisty, pas sferyczny – część sfery znajdująca się między dwiema równoległymi płaszczyznami odległymi od środka sfery o nie więcej niż promień R {displaystyle R} , wraz z punktami wspólnymi sfery i tych płaszczyzn.
  Dzień – czas między wschodem i zachodem Słońca. Niekiedy określenie to utożsamia się z dobą (np. jaki jest dzisiaj dzień? – pytanie to jest zadawane bez względu na to, czy czas jest dzienny, czy nocny)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.