• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strefa wolnocłowa

  Przeczytaj także...
  Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną (powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport i tranzyt).Wspólnotowy Kodeks Celny – akt normatywny obowiązujący w krajach Wspólnoty Europejskiej dotyczący prawa celnego, ustanowiony rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. (CELEX: 31992R2913).
  Towar – produkt pracy ludzkiej, który jest przeznaczony do sprzedaży. Pojęcie to obejmuje dobra konsumpcyjne i produkcyjne oraz usługi.
  Strefa wolnocłowa na lotnisku Tel Awiw-Ben Gurion

  Strefa wolnocłowa – obszar, na którym możliwe jest składowanie i przechowywanie towarów bez konieczności ponoszenia opłat celnych.

  Inna definicja strefy wolnocłowej stanowi, że jest to wyodrębniony obszar, również magazyn lub sklep, na którym transakcje kupna-sprzedaży towarami wywożonymi za granicę są dokonywane bez cła.

  Strefy i składy wolnocłowe są tworzone głównie w portach morskich oraz lotniczych, które są miejscami przeładunku dużych mas towarów. Podlegają one dozorowi celnemu. Ich prowadzenie wymaga uzyskania stosownego pozwolenia. Podmiot prowadzący skład lub strefę wolnocłową jest zobowiązany do zapewnienia właściwej ewidencji umożliwiającej sprawowanie dozoru celnego.

  Lotnisko – obszar, na którym lądują, startują i kołują statki powietrzne (samoloty, śmigłowce, sterowce). Ich wyposażenie zróżnicowane jest w zależności od liczby odprawianych pasażerów i przeładowywanych towarów.Port morski – rodzaj portu wodnego, położonego nad oceanem, morzem lub morskimi wodami wewnętrznymi danego państwa. Tworzą go akweny i obszar lądowy oraz związana z nimi infrastruktura portowa. Jest podstawowym punktem umożliwiającym żeglugę, transport morski i ruch pasażerski.

  Podstawowe kwestie dotyczące wolnych obszarów i składów celnych reguluje artykuł 166 (i kolejne) wspólnotowego kodeksu celnego.

  Bibliografia[]

 • Damian Dębski: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.1 wyd. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2006, ISBN 83-02-09688-1 (cz. I) ISBN 83-02-09689-X (cz. II)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Lista stref wolnocłowych w Unii Europejskiej [dostęp 2015-12-06] • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.