Straty eksploatacyjne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Strata eksploatacyjna – część zasobów złoża kopaliny nienadająca się do eksploatacji lub użytkowania, powstała wskutek okoliczności związanych z eksploatacją lub dostrzeżonych w trakcie wydobycia. Strat eksploatacyjnych nie można przewidzieć na etapie rozpoznawania złoża, w wytworzonej dokumentacji geologicznej. Najważniejszymi źródłami strat są:

Skały – duże skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się skały magmowe, osadowe i metamorficzne.Rozpoznawanie złoża - rodzaj prac geologicznych na obszarze wstępnie udokumentowanego złoża kopaliny lub wód podziemnych. Zazwyczaj kończy się opracowaniem dokumentacji geologicznej, umożliwiającej następnie pozyskanie koncesji na prowadzenie eksploatacji rozpoznanego złoża kopaliny. Rozpoznawanie złoża może być poprzedzone poszukiwaniem złoża. Poszukiwanie oraz rozpoznawanie złóż kopalin objętych własnością górniczą wymaga uprzedniego pozyskania koncesji. Jeśli rozpoznawanie złoża ma być dokonywane z zastosowaniem robót geologicznych, wówczas ich planowany przebieg, lokalizację i cel określa projekt robót geologicznych.
 • naturalne zanieczyszczenia złoża,
 • żyły i przerosty skały płonnej, stopień zwietrzenia skał, spękania obniżające przydatność gospodarczą kopaliny, które nie były uprzednio przewidziane w dokumentacji geologicznej,
 • związanie spągowej części złoża ze skałą płonną, nadmierne zawodnienie części złoża, nieopłacalność eksploatacji złoża o zbyt małej miąższości,
 • pogorszenie jakości kopaliny (np. wskutek zabrudzenia części złoża, prowadzenia robót strzałowych, technik urabiania skały, przyjętego systemu eksploatacji).
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • straty pozaeksploatacyjne
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • J. I. Korzeniowski, Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin, Wrocław 2010, s. 55 i nast.
 • Strata pozaeksploatacyjna – część zasobów złoża kopaliny nienadająca się do eksploatacji lub użytkowania, powstała w wyniku planowo nieeksploatowanych fragmentów złoża. Przyczyny pominięcia części złoża przy urabianiu mają różnorodny charakter i wiążą się:Dokumentacja geologiczna - zbiór informacji zawierający wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem.
  Reklama