• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strategia stabilna ewolucyjnie

  Przeczytaj także...
  W teorii gier, strategia to plan działania gracza opisujący jego zachowanie w każdej możliwej sytuacji. Strategia w pełni określa akcję (ruch), którą gracz podejmie w danej sytuacji, na każdym etapie gry, dla każdej możliwej historii prowadzącej do tej sytuacji.Konkurencja – jedna z antagonistycznych interakcji międzypopulacyjnych, w której dwie populacje tego samego lub różnych gatunków, zazwyczaj o podobnych wymaganiach środowiskowych, rywalizują o tę samą niszę ekologiczną. Dochodzi do współzawodnictwa o ograniczone zasoby środowiska, np. o pożywienie, miejsce do życia. W wyniku tego oddziaływania obie populacje tracą.
  Macierz – w matematyce układ liczb, symboli lub wyrażeń zapisanych w postaci prostokątnej tablicy. Choć słowo „macierz” oznacza najczęściej macierz dwuwskaźnikową, to możliwe jest rozpatrywanie macierzy wielowskaźnikowych (zob. notacja wielowskaźnikowa). Macierze jednowskaźnikowe nazywa się często wektorami wierszowymi lub kolumnowymi, co wynika z zastosowań macierzy w algebrze liniowej. W informatyce macierze modeluje się zwykle za pomocą (najczęściej dwuwymiarowych) tablic.

  Strategia stabilna ewolucyjnie – taka strategia, że jeśli (prawie) wszyscy gracze ją stosują, to żadnemu z nich nie opłaca się zmiana strategii na inną. Strategia ta wcale nie musi być globalnie optymalna. Np. strategia bezinteresownej pomocy innym nie jest ewolucyjnie stabilna, ponieważ jeśli któryś gracz zmieni strategię na wykorzystywanie pomagających, uzyska nad nimi przewagę. Gracz po graczu, w końcu prawie wszyscy odeszliby od tej strategii.

  Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika (ang. Polish Copernicus Society of Naturalists) – najstarsze polskie stowarzyszenie przyrodnicze założone we Lwowie 17 stycznia 1875 z inicjatywy m.in. Feliksa Kreutz, Bronisława Radziszewskiego i Juliana Niedźwiedzkiego. Pierwszym prezesem był Feliks Kreutz.

  W analizie konkurencji wewnątrzgatunkowej strategię stabilną ewolucyjnie zaproponowali John Maynard Smith i George R. Price.

  Strategie[]

  Macierz wygranych osobników stosujących strategię agresora (A) i ustępującego (U)
  (W - wartość wzrostu dostosowania w wyniku wygrania konfliktu; S - wartość spadku dostosowania w efekcje przegrania konfliktu)

  Strategia agresora[]

  Ponieważ agresorzy w starciu ze sobą mają równe szanse, to w połowie przypadków każdy z nich wygrywa W jednostek dostosowania, równocześnie w połowie przypadków przegra ponosząc stratę S. Zatem zmiana dostosowania wynosi W/2-S/2.

  Strategia ustępującego[]

  Osobnik ustępujący przy spotkaniu z agresorem nic nie wygrywa, ale też nie traci, bo nie podejmuje walki (zmiana dostosowania równa 0). Przy spotkaniu dwóch ustępujących osobników, konflikt rozwiązywany jest przez przypadek (każdy z nich ma 50% szansę wygranej), ponadto nie dochodzi do walki, więc W/2.

  Strategia legalisty[]

  Największa możliwa wygrana to wygrana agresora z ustępującym: pełny zysk W i żadnych strat. Dlatego w razie konfliktu najlepiej zastraszyć przeciwnika, by nie podjął walki. Dlatego każdemu uczestnikowi konfliktu zależy by nie dać się zastraszyć, ale też i nie wdawać się w konflikt z silniejszym, bo nie daje to szans na wygraną. Strategia legalisty jest następująca: jeśli jesteś pierwszy na jakimś terytorium lub przy zasobie, zachowuj się jak agresor, jeśli jesteś drugi, ustępuj. Strategia legalisty podważa tezę, że do utrzymania prawa własności potrzebna jest zorganizowana społeczność, wymiar sprawiedliwości i organy ścigania. Dane empiryczne dowodzą, że strategia legalisty jest powszechna w przyrodzie.

  Inne strategie[]

  Oprócz strategii agresora (jastrzębia - "zawsze atakuj i walcz ile sił"), ustępującego (gołębia - "zawsze uciekaj zaatakowany"), legalisty (dżentelmena - "walcz gdy cię napadną") wyróżniono wśród wilków jeszcze np. strategie chuligana - atakuj kogo popadnie i uciekaj zaatakowany oraz tzw. dżentelmena z wyskokami - zachowuj się jak legalista ale od czasu do czasu atakuj losowo wybranego przeciwnika.

  Przypisy

  1. Argasiński, K. 2009. Metody teorii gier ewolucyjnych. Kosmos 58: 443–458
  2. Łomnicki, A. 2014. Ekologia ewolucyjna, s. 81 PWN, ISBN 9788301173173

  Bibliografia[]

 • H. Krzanowska i in., Zarys mechanizmów ewolucji. PWN, Warszawa 2002, ISBN 8301118865
 • A. Hoffman, Wokół ewolucji. PIW, Warszawa 1983, ISBN 8306009304
 • Jan Kozłowski, Anizogametyczność, hermafrodytyzm, rozdzielnopłciowość i ewolucyjnie stabilny stosunek płci, [w:] Kosmos - Problemy Nauk Biologicznych, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 1998, t. 47, s. 175-182
 • Linki zewnętrzne[]

 • Michael D. Breed, Evolutionarily Stable Strategies, Animal Behavior 2003 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.