• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strategia mieszana

  Przeczytaj także...
  Gra o sumie stałej (jej szczególny przypadek to gra o sumie zerowej) to gra w której zysk jednego gracza oznacza stratę drugiego.W teorii gier, strategia to plan działania gracza opisujący jego zachowanie w każdej możliwej sytuacji. Strategia w pełni określa akcję (ruch), którą gracz podejmie w danej sytuacji, na każdym etapie gry, dla każdej możliwej historii prowadzącej do tej sytuacji.
  Strategia czysta (strategia prosta) - w teorii gier jest to strategia, w której każdy gracz dokonuje jednego wyboru z prawdopodobieństwem 1 i trwa przy nim. Jest szczególnym przypadkiem strategii mieszanej, w której gracze podejmują decyzje na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa.

  Strategia mieszanastrategia, która określa prawdopodobieństwa, z jakimi gracz wybiera postać strategii. Gracz przyporządkowuje każdej swojej czystej strategii prawdopodobieństwo jej wyboru przy czym suma wszystkich prawdopodobieństw wynosi 1.

  Strategia czysta jest zatem szczególnym przypadkiem strategii mieszanej, w której gracz przyporządkowuje jednej strategii prawdopodobieństwo równe 1, a wszystkim pozostałym prawdopodobieństwo równe 0.

  W każdej grze o sumie stałej istnieje optymalna strategia mieszana. Jeśli istnieje więcej niż jedna, dają one średnio ten sam wynik.

  Antropologia (gr. άνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekstach historycznej zmienności, różnorodności, etniczności, struktur władzy czy płci kulturowej (gender). Ma dwa podstawowe nurty:

  Znaczenie w ]

  Wiele ludów podejmuje decyzje na podstawie różnego rodzaju wróżb. Bez teorii gier było to trudne do wyjaśnienia - wydawać by się mogło że nie jest to racjonalne zachowanie. Jednak ma ono oczywistą interpretację - w ten sposób można implementować strategie mieszane. Oczywiście jak to zwykle bywa procedura losowania obrosła w różne mity, tak żeby nie było ono kwestionowane.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama