• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strategia czysta

  Przeczytaj także...
  Rozkład prawdopodobieństwa – w najczęstszej interpretacji (rozkład zmiennej losowej) miara probabilistyczna określona na sigma-ciele podzbiorów zbioru wartości zmiennej losowej (wektora losowego), pozwalająca przypisywać prawdopodobieństwa zbiorom wartości tej zmiennej, odpowiadającym zdarzeniom losowym. Formalnie rozkład prawdopodobieństwa może być jednak rozpatrywany także bez stosowania zmiennych losowych.W teorii gier, strategia to plan działania gracza opisujący jego zachowanie w każdej możliwej sytuacji. Strategia w pełni określa akcję (ruch), którą gracz podejmie w danej sytuacji, na każdym etapie gry, dla każdej możliwej historii prowadzącej do tej sytuacji.
  Kółko i krzyżyk – gra strategiczna rozgrywana przez dwóch graczy, najczęściej na kartce papieru w kratkę. Gracze obejmują pola na przemian dążąc do objęcia trzech pól w jednej linii, przy jednoczesnym uniemożliwieniu tego samego przeciwnikowi. Pole może być objęte przez jednego gracza i nie zmienia swego właściciela przez cały przebieg gry. W najbardziej popularnej w Polsce wersji gra odbywa się na polu o wymiarach 3x3.

  Strategia czysta (strategia prosta) – strategia, w której każdy gracz dokonuje jednego wyboru z prawdopodobieństwem 1 i trwa przy nim. Jest szczególnym przypadkiem strategii mieszanej, w której gracze podejmują decyzje na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa.

  Dostarcza kompletną definicję, jak gracze będą postępować w danej grze. W danej sytuacji ruch gracza jest zdeterminowany przez przyjętą definicję, np. jeśli gracz określi, że będzie wybierał reszkę przy rzucie monetą to będzie to robił zawsze.

  Szachy – rodzina strategicznych gier planszowych rozgrywanych przez dwóch graczy na 64-polowej szachownicy, za pomocą zestawu bierek (pionów i figur). Popularnie, choć nieprecyzyjnie, szachami nazywa się również wspomniane bierki.Gra – czynność o ustalonych zasadach, w której udział bierze zwykle kilka osób (rzadziej jedna). Od innych rozrywek grę oddziela istnienie ścisłego zbioru zasad gry, od innych skodyfikowanych czynności jej rozrywkowy charakter.

  Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że jeśli dla danej gry istnieje strategia optymalna, powinna nią być strategia czysta. Tak jednak nie jest. Rozpatrzmy następującą grę:

 • dwaj gracze wybierają liczbę jeden lub dwa,
 • jeśli wybiorą to samo wygrywa pierwszy gracz,
 • jeśli wybiorą co innego wygrywa drugi gracz.
 • Jeśli pierwszy gracz miałby optymalną strategię czystą „wybrać 1”, drugi zawsze wybierałby 2, jeśli miałby optymalną strategię czystą „wybrać 2”, drugi zawsze wybierałby 1. Jeśli drugi gracz miałby optymalną strategię czystą „wybrać 1”, pierwszy zawsze wybierałby 1, jeśli zaś miałby optymalną strategię czystą „wybrać 2”, pierwszy zawsze wybierałby 2.

  Strategia mieszana to w teorii gier strategia polegająca na wykonaniu losowania. Strategia mieszana określa prawdopodobieństwa z jakimi gracz wybiera postać strategii. Gracz przyporządkowuje każdej swojej czystej strategii prawdopodobieństwo jej wyboru przy czym suma wszystkich prawdopodobieństw wynosi 1.

  Problemu tego unika strategia mieszana, w której gracz wybiera 1 albo 2 z prawdopodobieństwem

  W grach w których gracze wykonują ruchy po kolei i znają je (np. szachy, warcaby lub kółko i krzyżyk) jeśli istnieje strategia optymalna, to istnieje optymalna strategia czysta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.