• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Straszyki

  Przeczytaj także...
  Straszyk olbrzymi (łac. Heteropteryx dilatata) – gatunek owada z rzędu straszyków. Jedyny przedstawiciel rodzaju Heteropteryx. Naturalnie występuje na Półwyspie Malajskim, a na całym świecie jest popularny jako zwierzę domowe.Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).
  Mimetyzm, mimezja (z gr. mimetés - naśladowca) – termin stosowany w różnych dziedzinach, oznaczający naśladowanie albo upodabnianie się.

  Straszyki, patyczaki (Phasmida, Phasmatodea, Cheleutoptera) – rząd owadów obejmujący ok. 3 tysięcy gatunków owadów skrzydlatych o przeobrażeniu niezupełnym, czyli hemimetabolicznym.

  W większości tropikalne i subtropikalne, często o dużych rozmiarach, długości od 1,5 cm do 48 cm (w środowisku naturalnym dorastają nawet do 55 cm). Patyczaki są roślinożerne, w większości żerują nocą. Posiadają aparat gębowy typu gryzącego.

  Patyczak

  Liść (łac. folium) – organ roślinny, element budowy części osiowej (pędowej) roślin telomowych. Wyrastające z węzłów końcowe elementy rozgałęzień pędu, wyodrębniające się ze względu na funkcję i budowę od łodygi (nie mają np. zdolności do nieprzerwanego wzrostu). Pełnią głównie funkcje odżywcze i z tego powodu mają zwykle dużą powierzchnię umożliwiającą ekspozycję na odpowiednią ilość promieniowania słonecznego. Poza tym liście biorą udział w transpiracji, gutacji i wymianie gazowej. Nierzadko liście pełnią także funkcje spichrzowe, czepne, ochronne, obronne i pułapkowe, w takich przypadkach ulegając daleko idącym przystosowaniom w zakresie funkcji i budowy.Terrarystyka - dziedzina wiedzy dotycząca planowania, budowania, urządzania i prowadzenia terrarium oraz hodowli trzymanych w nim zwierząt i roślin.

  Budowa ciała[]

  Ciało mają w kształcie i barwach zbliżonych do otoczenia (mimetyzm), wydłużone ciało przypominające pręt lub gałązkę (potocznie nazywane patyczakami), u niektórych silnie spłaszczone i przypominające liść np.: liściec.

  Liściec

  Rozmnażanie[]

  Większość gatunków rozmnaża się płciowo, a także partenogenetycznie, wtedy występuje u nich rozwój z przeobrażeniem niezupełnym.

  Przeobrażenie niezupełne owadów, hemimetabolia, hemimetamorfoza – typ metamorfozy larwy owada w dorosłego osobnika, w trakcie której nie występuje stadium poczwarki.Patyczak rogaty (Medauroidea extradentata, wcześniej znany pod nazwą Baculum extradentatum) – owad z rzędu straszyków. Inne nazwy to: patyczak igielnik, patyczak annamski, patyczak indochiński. Wyglądem przypomina gałązki, patyki, łodyżki. Zazwyczaj postać imaginalna jest koloru ciemnobrązowego do ciemnozielonego.

  Systematyka[]

  W literaturze często spotykane są synonimy powszechnie przyjętej w Polsce nazwy Phasmida:

 • Phasmatodea Jacobson & Bianchi, 1902 - nazwa upowszechniająca się w krajach anglojęzycznych
 • Cheleutoptera Crampton, 1915
 • Systematyka rzędu straszyków nie jest jasna. Prace ostatnio publikowane na ten temat przedstawił Erich H. Tilgner (Systematics of Phasmida, 2002 ) oraz S. Bradler (1999).

  Przeobrażenie niezupełne owadów, hemimetabolia, hemimetamorfoza – typ metamorfozy larwy owada w dorosłego osobnika, w trakcie której nie występuje stadium poczwarki.Patyczak indyjski (Carausius morosus) – gatunek bezskrzydłego owada z rodziny Phasmatidae, przypominający kształtem patyk, koloru od brązowego do zielonego w zależności od warunków przetrzymywania.

  Do rzędu straszyków zaliczane są m.in. rodziny:

 • Phasmatidae - straszykowate
 • Phyllidae - liśćcowate
 • Terrarystyka[]

  Istnieją zarówno gatunki łatwe w hodowli, jak i wymagające znacznej wiedzy i doświadczenia. W Polsce hodowany jest najczęściej patyczak indyjski, którego samica dorasta do 8 cm. Hodowcy dzielą straszyki według budowy ciała na trzy typy:

  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.Partenogeneza (z greckiego παρθενος, "dziewica" oraz γενεσις "narodziny"), dzieworództwo – odmiana rozmnażania traktowana najczęściej jako bezpłciowa (pomimo udziału gamety) z powodu braku zapłodnienia, polegająca na rozwoju osobników potomnych z komórki jajowej bez udziału plemnika. Jest rodzajem apomiksji.
 • patyczaki
 • straszyki
 • liśćce
 • Zobacz też[]

 • Straszyk australijski
 • Straszyk indonezyjski
 • Straszyk nowogwinejski
 • Straszyk olbrzymi
 • Patyczak rogaty
 • Patyczak peruwiański
 • Patyczak indyjski
 • Patyczak skrzydlaty
 • Patyczak czerwonoskrzydły
 • Liściec dwuoki
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Straszyk - Polski serwis poświęcony hodowli Straszyków
 • Patyczak czerwonoskrzydły (Phaenopharos khaoyaiensis) – owad o ubarwieniu brązowawym, przypominający kształtem patyk. Posiada małe czerwone skrzydełka.Liściec dwuoki (Phyllium bioculatum) – gatunek roślinożernego owada z rzędu straszyków. Podobnie jak inni przedstawiciele rodziny liśćcowatych (Phylidae) przypomina liść (mimezja). Liściec dwuoki występuje w naturze na Jawie, w Malezji i na Sri Lance.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Fitofag (gr. phytón – roślina, phageín – jeść), roślinożerca – organizm roślinożerny, odżywiający się roślinami lub częściami roślin (w tym przechowywanymi przez ludzi nasionami, owocami i suszem).
  Owady, insekty (Insecta) – gromada stawonogów. Najliczniejsza grupa zwierząt. Są to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych, wtórnie przystosowały się też do środowiska wodnego. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. Rozmiary ciała owadów wahają się od 0,25 mm do ponad 350 mm. W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Owady mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie, są wśród nich owady zarówno pożyteczne, jak i szkodniki, komensale i pasożyty. Nauka zajmująca się owadami to entomologia.
  Głowa (łac. caput, cephalon, syncephalon, synciput) – u owadów, przedni odcinek ciała złożony zazwyczaj z 6 zespolonych ze sobą pierścieni, tworzących jednolitą puszkę głowową (epicranium). Na głowie owada położone są oczy złożone, przyoczka, czułki, a po stronie dolnej otwór gębowy w otoczeniu trzech par różnie ukształtowanych przysadek gębowych. Znajdują się na niej liczne receptory. Zewnętrzne skleryty głowy są rozdzielone szwami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.