• Artykuły
  • Forum
  • Ciekawostki
  • Encyklopedia
  • Strachocin - Wrocław

    Przeczytaj także...
    Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Czosnek pospolity, czosnek zwyczajny (Allium sativum L.) – gatunek byliny (w uprawie jako roślina dwuletnia lub jednoroczna) należący do rodziny amarylkowatych (podrodzina czosnkowych). Jest warzywem, przyprawą i rośliną leczniczą znaną zwykle tylko pod nazwą rodzajową, jako czosnek. Pochodzi z Azji Środkowej, skąd rozprzestrzeniony został jako roślina uprawna do Europy i północnej Afryki, z czasem trafił na inne kontynenty. Rozprzestrzeniany w postaci rozmnażanych wegetatywnie kultywarów, pochodzących od dziko rosnących w Azji południowo-zachodniej roślin, opisywanych jako gatunek Allium longicuspis Rgl.
    Swojczyce (niem. Schwoitsch, od 9 lutego 1937 do 1945 Güntherbrücke), niekiedy też błędnie Swojec – osiedle leżące we wschodniej części Wrocławia, w obrębie dzielnicy Psie Pole. Graniczy z osiedlami Kowale (na północnym zachodzie), Zgorzelisko (na północnym wschodzie, przez Widawę), Sępolno i Bartoszowice (na południowym zachodzie, przez kanał nawigacyjny Odry) i Strachocin (na południowym wschodzie).
    Kanał Odpływowy pomiędzy Odrą a Widawą na Strachocinie podczas wiosennego przyboru wód

    Strachocin – osiedle leżące we wschodniej części Wrocławia, w obrębie dzielnicy Psie Pole, pomiędzy Wojnowem a Swojczycami. Przed II wojną światową nosił niem. nazwy: do 1937 Strachate, a potem do końca wojny Drachenwald ("Smoczy Las") albo Drachenbrunn.

    Tramwaj (z ang. tramway – linia tramwajowa, tram – tramwaj) – pasażerski lub towarowy pojazd szynowy zaprojektowany do eksploatacji na linii tramwajowej.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

    Majątek Konrada Strachoty (nazwywany niegdyś Alte Schloss – "Stary Zamek") wraz z Lasem Strachocińskim, położonym w jego obrębie, wzmiankowany był w 1320 i 1324 w związku z jego dziedziczeniem przez dzieci Konrada: córki Malczę, Stanczę, Paulinę i Magdalenę oraz syna Henryka. Dwór Strachoty znajdował się w południowo-wschodniej, większej części Strachocina, część północno-zachodnią nazywano Goy ("Gaj"); z gajem tym związana była lokalna legenda o Smoczej Studni (Drachenbrunn, obecnie Wojnów), do której nawiązywała wprowadzona później nazwa "Smoczego Lasu". W 1353 wspomina się młyn w Strachocinie. W 1464 roku właścicielem Lasu Strachocińskiego był potomek Konrada, Henryk Strachota de Silva (z lasu). W 1540 wspomina się opuszczony folwark w Strachocinie; prawdopodobnie w XVI wieku związana z nim osada wyludniła się, między innymi dlatego, że ziemie do niej przynależne systematycznie były zalewane przez powodzie. W pierwszych latach XIX wieku na wschodnim skraju Lasu Strachocińskiego zbudowano leśniczówkę.

    <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

    Dzisiejszy Las Strachociński, położony w zakolach starorzecza Odry (dziś – rzeczka Piskorna) ma układ topograficzny niemal identyczny z widocznym na mapach z 1794 i składa się dwóch owalnych obszarów o powierzchni około 200 ha, z czego 3/4 jest zalesione. Między tymi obszarami przepływa Piskorna i znajduje się "łąka czosnkowa" (od rosnącego tu czosnku pospolitego). Znajduje się tu także niewielkie rozlewisko Piskorny, zwane Jeziorem Leśnym oraz Staw Strachociński. Po przekopaniu na południe od Wojnowa, Strachocina i Swojczyc Kanałów Powodziowego i Żeglugowego na początku XX wieku i wybudowaniu wału przeciwpowodziowego (Grobla Janowicko-Swojczycka) teren na północ od polderu zalewowego stał się zdatny do zasiedlenia, i tam też znajdują się zabudowania osiedla. Współczesne osiedle Strachocin wydzielono w latach 20. XX wieku z zachodniej części Drachenbrunn (Wojnowa) nadając mu nazwę wywiedzioną od średniowiecznego folwarku Konrada Strachoty.

    Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.Wojnów (niem. Drachenbrunn) – wysunięte najdalej na wschód osiedle Wrocławia, leżące w obrębie dzielnicy Psie Pole i graniczące od zachodu z osiedlem Strachocin. Na wschodzie graniczy z wsią Kamieniec Wrocławski i Łany w gminie Czernica. Główną arterią Wojnowa jest ulica Strachocińska znajdująca się w ciągu Drogi wojewódzkiej nr 455.

    W Towarzystwie Miłośników Wrocławia istnieje możliwość wynajęcia tramwaju o nazwie "Strachotek" na wycieczkę po Wrocławiu. Jego nazwa nawiązuje do legendy o Smoku Strachocie, związanej z osiedlem.

    Przypisy

    1. Mały słownik nazewnictwa krajoznawczego Śląska, Marek J. Battek, Joanna Szczepankiewicz, Wrocław 1990, tom 1, str. 12
    2. Oficjalna legenda o Smoku Strachocie

    Linki zewnętrzne[]

  • Strachocin na zdjęciach archiwalnych i współczesnych
  • Tadeusz Reder, "O smoku Strachocie i Smoczej Studni"
  • Las Strachociński, Smoczy Las (Strachate, Drachenwald) – kompleks leśny położony we wschodniej części Wrocławia. Przez las przepływa struga Piskorna. Powierzchnia obszaru Lasu Strachocińskiego wynosi około 200 ha, przy czym sam drzewostan zajmuje około 139 ha(według innych źródeł: 144,3 ha, 132 ha). Pozostały obszar to głównie łąki, w tym tzw. czosnkowa łąka, nad Piskorną, dzieląca las na dwa zasadnicze obszary. Trzeci, niewielki obszar, przylega bezpośrednio do osiedla Strachocin.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>    w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

    Warto wiedzieć że... beta

    Psie Pole (niem. Hundsfeld) – była dzielnica samorządowo-administracyjna Wrocławia, ustanowiona 12 lutego 1952 roku, zlokalizowana w północnej części miasta. Jej funkcje 8 marca 1990 roku przejął w szerokim zakresie Urząd Miejski nowo powstałej Gminy Wrocław. Nazwa Psie Pole przywoływana jest dla celów statystycznych, oraz funkcjonuje w organach administracji rządowej i specjalnej np. ZOZ, urząd skarbowy, prokuratura, policja, itp. Obszar byłej dzielnicy Psie Pole liczy 97,7 km (Encyklopedia Wrocławia 2006) zamieszkuje ją 93 375 osób (GUS, 31.12.2008).

    Reklama

    Czas generowania strony: 0.023 sek.