• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Frederick William Franz (ur. 12 września 1893, zm. 22 grudnia 1992) – czwarty prezes Towarzystwa Strażnica. Urodził się w Convington w amerykańskim stanie Kentucky. W 1899 jego rodzina przeprowadziła się do Cincinnati. Tam w 1911 ukończył szkołę średnią. Później podjął studia na uniwersytecie w Cincinnati na wydziale humanistycznym. Chciał zostać kaznodzieją prezbiteriańskim. Uczył się greki w latach 1911-1913. Pod wpływem m.in. lektury Wykładów Pisma Świętego, pióra Russella postanowił odejść od kościoła prezbiteriańskiego i zostać Badaczem Pisma Świętego. Został ochrzczony 30 listopada 1913. Kilka miesięcy później opuścił uniwersytet i został kolporterem. W czerwcu 1920 został przyjęty do Betel w Brooklynie. Odbył kilka podróży służbowych by wspierać duchowo współwyznawców w różnych częściach świata. W październiku 1945 został wiceprezesem, a 22 czerwca 1977 prezesem Towarzystwa. Był też członkiem Ciała Kierowniczego. Jego bratankiem był również były członek Ciała Kierowniczego Raymond Franz.William Henry Conley (ur. 11 czerwca 1840, zm. 25 lipca 1897) – amerykański filantrop i przemysłowiec. Był współwłaścicielem koncernu metalurgicznego „Riter&Conley Company” znajdującego się w Pensylwanii. Wraz z żoną Sarą Shaffer aktywnie działali w organizacjach charytatywnych.
  Członkowie Towarzystwa Strażnica w 1918 roku (od lewej: W.E. Van Amburgh, J.F. Rutherford, A.H. Macmillan, R.J. Martin, F.H. Robison, C.J. Woodworth, G.H. Fisher, G. De Cecca)
  Biuro Główne Towarzystwa Strażnica w Nowym Jorku
  Biuro Główne Towarzystwa Strażnica w Nowym Jorku

  Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (pop. Towarzystwo Strażnica) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy. Towarzystwo Strażnica zostało powołane do prowadzenia działalności religijnej, edukacyjnej i humanitarnej. Głównym jego celem jest rozgłaszanie dobrej nowiny o Królestwie Bożym, przede wszystkim za pośrednictwem druku. Towarzystwo Strażnica jest oficyną wydawniczą Świadków Jehowy, zajmuje się wydawaniem i tłumaczeniem „Strażnicy”, „Przebudźcie się!”, Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata oraz innych publikacji Świadków Jehowy.

  Świadkowie Jehowy w Chinach – wspólnota co najmniej kilku tysięcy aktywnych Świadków Jehowy (głosicieli) w Chinach. Od 1958 roku ich działalność w całym kraju jest zdelegalizowana i prowadzona nieoficjalnie, natomiast w Hongkongu i Makau Świadkowie Jehowy korzystają ze swobód religijnych i liczebność członków wyznania jest tam podawana do wiadomości publicznej. Biuro Oddziału koordynujące działalność wyznawców w Chinach, w tym w Hongkongu i Makau, znajduje się w dzielnicy Kwun Tong w Hongkongu.Świadkowie Jehowy w Belgii – wspólnota 25 311 aktywnych Świadków Jehowy (głosicieli) w Belgii, należących do 373 zborów. W około 70 z tych zborów używa się języka obcego, a 7 tys. spośród ponad 25 tys. głosicieli to cudzoziemcy. W 2012 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej (Pamiątce) zebrało się 44 136 osób. Działalność miejscowych wyznawców koordynuje Biuro Oddziału w Kraainem, gdzie znajduje się również siedziba Europejskiego Stowarzyszenie Świadków Jehowy.

  Członkami Towarzystwa Strażnica mogą zostać wyłącznie osoby zaproszone, przy czym o członkostwie nie decyduje wysokość składanych przez nie dobrowolnych datków. Zarówno zarząd tej korporacji prawnej jak również jej członkowie wspierają Ciało Kierownicze Świadków Jehowy.

  Europa Środkowa – region położony pomiędzy różnie definiowanymi Europą Zachodnią i Europą Wschodnią. Europa Północna, Południowa i Południowo-Wschodnia również wpływają na zakres tego pojęcia, w zależności od ujęcia ich granic. Pojęcie rozumiane jest różnie w zależności od okresu historycznego.Świadkowie Jehowy na Filipinach – wspólnota 181 236 aktywnych Świadków Jehowy (głosicieli) na Filipinach, należących do 3121 zborów (2012). W 2012 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej (Pamiątce) zebrało się 547 408 osób. Działalność miejscowych wyznawców koordynuje Biuro Oddziału w Manili.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Działalność wydawnicza
 • 2.1 Czasopisma
 • 2.2 Książki
 • 2.3 Przekłady Biblii
 • 3 Działalność edukacyjna
 • 4 Działalność humanitarna
 • 5 Korporacje
 • 6 Prezesi Towarzystwa Strażnica
 • 7 Sekretarze/Sekretarze-skarbnicy
 • 8 Zobacz też
 • 9 Uwagi
 • 10 Przypisy
 • 11 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  16 lutego 1881 roku założyciel ruchu Badaczy Pisma Świętego Charles T. Russell, wraz z grupą kilku osób, w celu nadania rozmachu prowadzonej przez nich działalności kaznodziejskiej powołał korporację prawną „Zion's Watch Tower Tract Society” (Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska). Korporacja ta miała samodzielnie wydawać czasopismo „Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa” oraz umożliwiała otrzymywanie datków na prowadzenie działalności kaznodziejskiej. Początkowo była to niezarejestrowana korporacja, której prezesem został William H. Conley, a rzeczywistym liderem był C.T. Russell. William Conley przeznaczył na ten cel 3500 dolarów (70%) z ogólnej sumy 5000 dolarów kapitału założycielskiego. Pozostałą część wyłożyli: Joseph Russell 1000 $ (20%) i Charles Taze Russell 500 $ (10%). 15 grudnia 1884 roku „Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska” zostało prawnie zarejestrowane, a Charles T. Russell został jego prezesem.

  Makary, imię świeckie Michaił Jakowlewicz Głuchariow (ur. 30 października 1792 we Wiaźmie, zm. 1847) – rosyjski duchowny prawosławny, misjonarz na Ałtaju, tłumacz Biblii na język rosyjski.Lyman Alexander Swingle (ur. 6 listopada 1910 w Lincoln, stan Nebraska w USA, zm. 14 marca 2001 w Nowym Jorku) – członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy.

  Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe — Strażnica) została zarejestrowana w roku 1884 zgodnie z Prawem o niedochodowych stowarzyszeniach Wspólnoty Pensylwanii (ang. Nonprofit Corporation Law of the Commonwealth of Pennsylvania). Jest to instytucja niedochodowa, z której działalności nikt nie może czerpać korzyści osobistych. W 1896 roku korporacja zmieniła nazwę na „Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica”, gdyż z czasem zaczęło udostępniać czytelnikom różne przekłady Biblii. 15 kwietnia 1898 roku C.T. Russell scedował prawa własności do spółki Tower Publishing Company, która w latach 1887–1898 odpowiadała za wydawanie „Strażnicy Syjońskiej” na „Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica”.

  Centrum Szkoleniowe Towarzystwa Strażnica – główne centrum szkoleniowe Towarzystwa Strażnica, mieszczące się w Patterson w stanie Nowy Jork w USA. Kompleks składa się z 28 budynków. Centrum Szkoleniowe powstało na zasadzie wolontariatu, w którym uczestniczyli Świadkowie Jehowy.Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead (ang. Watchtower Bible School of Gilead) – szkoła kształcąca misjonarzy Świadków Jehowy, założona przez Towarzystwo Strażnica w 1943 roku w South Lansig, stanie Nowy Jork w USA. Obecnie mieści się ona w Centrum Szkoleniowym Świadków Jehowy w Patterson w stanie Nowy Jork. Program szkolenia oparty jest przede wszystkim na Piśmie Świętym a koncentruje się ono na działalności ewangelizacyjnej. Pieczę nad Szkołą Gilead sprawuje Dział Szkoleń Teokratycznych pod nadzorem Komitetu Nauczania Ciała Kierowniczego. 14 września 2013 roku naukę zakończyła 135 klasa, którą ukończyło 48 studentów skierowanych do 24 krajów świata.

  4 marca 1909 roku z powodu przeprowadzki Biura Głównego z Allegheny do Brooklynu w Nowym Jorku jaka nastąpiła 31 stycznia, założono „Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej” (ang. Peoples Pulpit Association). W roku 1939 korporacja ta zmieniła nazwę na „Zarejestrowane Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica”. W roku 1956 roku nadano obecną nazwę „Zarejestrowane Nowojorskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica” (Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.).

  The Bible in Living English (Biblia w żywej angielszczyźnie) – angielskojęzyczny przekład Biblii w tłumaczeniu Stevena T. Byingtona związanego z nurtem kongregacjonalnym. Byington przez 45 lat, od 1898 do 1943 roku, tłumaczył Biblię. Już po jego śmierci, w 1957 roku, Towarzystwo Strażnica nabyło prawa do wydawania jego przekładu, który opublikowany został w 1972 roku w nakładzie 100 000 egzemplarzy.MEPS (ang. Multilanguge Electronic Phototypesetting System), Elektroniczny System Wielojęzycznego Fotoskładu – urządzenie zaprojektowane przez Towarzystwo Strażnica w 1978 roku w Wallkill w USA, pierwsze na świecie urządzenie fotoskładu umożliwiające publikowanie w wielu językach.

  Obie korporacje miały od początku jednego prezesa, który kierował działalnością Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego). Do roku 1971 zarząd Towarzystwa był jednoznaczny z Ciałem Kierowniczym. Korporacje te są narzędziami prawnymi podlegającymi Ciału Kierowniczemu Świadków Jehowy, natomiast członkowie zarządu i prezes nie wchodzą w skład Ciała Kierowniczego.

  Harfa Boża (ang. The Harp of God) – 382-stronicowa publikacja wydana przez Towarzystwo Strażnica w 1921 roku (w języku polskim w 1929), wydana łącznie w 22 językach w nakładzie 5 819 037 egzemplarzy. Książka została napisana przez drugiego prezesa Towarzystwa Strażnica, Josepha Rutherforda.Biuro Oddziału w Polsce – biuro nadzorujące działalność polskich Świadków Jehowy. Znajduje się w Nadarzynie pod Warszawą. Mieszka i pracuje w nim około 170 osób zatrudnionych jako wolontariusze. Pierwsze Biuro Oddziału w Polsce zostało utworzone w 1921 roku.

  Do zarządu Towarzystwa Strażnica wchodzą osoby, które zdaniem Świadków Jehowy należą do grona 144 000 mających nadzieję na życie w niebie. Jedyną osobą spoza tego grona zasiadającą w zarządzie był Hayden C. Covington, który członkiem zarządu Towarzystwa Strażnica został wybrany w roku 1940, a w latach 1942–1945 był jego wiceprezesem. Chcąc jednak dostosować się do wymogu, by wszyscy członkowie zarządu korporacji pensylwańskiej należeli do 144 000, złożył rezygnację z tej funkcji. W jego miejsce członkiem zarządu został Lyman A. Swingle, a Frederick W. Franz został wiceprezesem korporacji.

  Jersey City – miasto w USA, w stanie New Jersey (siedziba hrabstwa Hudson), na półwyspie między ujściami rzek Hudson i Hackensack do Oceanu Atlantyckiego. Według spisu ludności z roku 2010, w Jersey City mieszka 247 597 mieszkańców.The Emphatic Diaglott – przekład Nowego Testamentu, opracowany przez tłumacza Biblii Benjamina Wilsona (Anglika z pochodzenia zamieszkałego w amerykańskim stanie Illinois). Dzieło swe ukończył w 1864 roku w mieście Geneva w USA.

  Począwszy od stycznia 1885 roku zwoływane są doroczne walne zgromadzenia „Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica”. Obecnie odbywają się w Sali Zgromadzeń Świadków Jehowy w Jersey City w stanie New Jersey i są transmitowane do różnych części świata.

  3 października 2015 roku odbyło się 131 doroczne zgromadzenie statutowe. Na zgromadzeniach statusowych ogłasza się wydanie nowych publikacji, filmów i aplikacji elektronicznych, informuje o usprawnieniach i sprawozdaniach organizacyjnych, uściśleniu nauk biblijnych oraz myśli przewodnich (tekstu rocznego) na następny rok.

  Biblia Makarego – rosyjskojęzyczny przekład Pisma Świętego dokonany przez archimandrytę Makarego (Głuchariowa) i Gierasima Pietrowicza Pawskiego. Wydany przez Towarzystwo Strażnica w 1997 roku. Jest wykorzystywany przez Świadków Jehowy posługujących się językiem rosyjskim.Świadkowie Jehowy w Finlandii – wspólnota 18 795 aktywnych Świadków Jehowy (głosicieli) (w tym ok. 12% szwedzkojęzycznych) w Finlandii, należących do 304 zborów, spotykających się w ponad 235 Salach Królestwa. W 2012 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej (Pamiątce) zebrało się 26 459 osób. Biuro Oddziału nadzorujące działalność miejscowych wyznawców znajduje się w Vantaa. Wyznanie to jest trzecią pod względem liczby wyznawców wspólnotą religijną, zarejestrowaną w tym kraju.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy (ang. The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom) – czasopismo religijne wydawane od lipca 1879 roku przez Towarzystwo Strażnica, oficynę wydawniczą Świadków Jehowy. Jest wydawane jednocześnie w 254 językach. Rocznik „Strażnicy” zawiera 18 numerów w dwóch wydaniach: wydanie dwumiesięczne „do rozpowszechniania” (osiąga przeciętny nakład około 59 000 000 egzemplarzy co czyni je czasopismem o najwyższym nakładzie na świecie) i „Strażnica” (wydanie do studium), która ukazuje się jako miesięcznik o przeciętnym nakładzie około 15 252 000 egzemplarzy. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” jest jedynym, regularnie wydawanym w około 50 językach periodykiem.
  Biuro Główne Świadków Jehowy – ośrodek nadzorujący międzynarodową działalność Świadków Jehowy. Biuro Główne jest również siedzibą Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Od 1909 roku znajduje się w nowojorskim Brooklynie w Stanach Zjednoczonych. W 2017 roku planowane jest przeniesienie Biura Głównego do Warwick.
  Johann Jakob Griesbach (ur. 4 stycznia 1745, zm. 24 marca 1812) – niemiecki biblista, krytyk tekstu Nowego Testamentu, duchowny luterański. Wykształcenie zdobył we Frankfurcie, Tybindze, Lipsku i Halle.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Świadkowie Jehowy w Holandii – wspólnota ponad 30 tys. aktywnych Świadków Jehowy (głosicieli) w Holandii, należących do 368 zborów (stan na 2012 rok). W 2012 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej (Pamiątce) zebrało się 51 474 osoby. Działalność miejscowych wyznawców koordynuje Biuro Oddziału w Emmen. Sale Zgromadzeń znajdują się w Bennekom i Swifterbant.
  Historia Świadków Jehowy – historia działalności religijnej społeczności Świadków Jehowy, a także rozwoju ich nauk i praktyk religijnych.
  Świadkowie Jehowy na Jamajce – wspólnota 12 088 aktywnych Świadków Jehowy (głosicieli) na Jamajce, należących do 196 zborów. W 2012 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej (Pamiątce) zebrało się 35 350 osób (ok. 1,3% mieszkańców). Działalność miejscowych wyznawców koordynuje Biuro Oddziału w Saint Catharine.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.066 sek.