• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Straż pożarna  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Stopnie strażackie (pożarnicze) - tytuły strażaków oznaczające miejsce danego funkcjonariusza w hierarchii. Oznaki stopni strażackich nawiązują do oznak stopni wojskowych i podobnie jak w wojsku nosi się je na mundurze.Oznaczenia operacyjne samochodów PSP – numery operacyjne mają podobne zadanie jak numery rejestracyjne na samochodach i mają za zadanie usprawnienie kierowania i prowadzenia działań ratowniczych poziomu interwencyjnego i taktycznego, poprzez przekazanie uczestnikom tych działań istotnych informacji o przynależności pojazdu (statku) do jednostki ochrony przeciwpożarowej, jego rodzaju oraz o kryterium radiowym. Od połowy 2002 roku samochody Państwowej Straży Pożarnej zostały oznakowane numerami operacyjnymi. Sposób oznakowania pojazdów, sprzętu: pływającego, silnikowego, pożarniczego określa załącznik do zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
  Średni samochód gaśniczy Straży Pożarnej
  Wóz Chrzanowskiej Straży Pożarnej na Rynku w Chrzanowie
  Wyjazd samochodów ratowniczo-gaśniczych z JRG nr 1 w Szczecinie.
  (Obejrzyj klip wideo w lepszej rozdzielczości)

  Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

  Torfowisko (ang. peatland, mire, niem. Moor, Moos, Ried, Filz) – jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego, wilgotnego i chłodnego (północna część Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie). Obszary te są cenne pod względem przyrodniczym, można je także wykorzystać gospodarczo – poprzez wydobywanie torfu. Torfowisko przyrasta średnio o 1 mm w ciągu roku.Ignacy Ścibiorek (ur. 1950) – polski strażak, nadbrygadier, p.o. komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej (1997).

  Spis treści

 • 1 Zakres działania
 • 2 Historia
 • 3 Rodzaje straży pożarnych
 • 4 Organizacja
 • 5 Straż pożarna w Polsce
 • 5.1 Nominacje generalskie
 • 5.2 Szkolnictwo pożarnicze
 • 6 Współpraca międzynarodowa
 • 7 Zobacz też
 • 8 Literatura
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Zakres działania[]

  Do zadań specjalnych wykonywanych przez straż pożarną należy ratownictwo:

 • biologiczne (sprowadzające się do neutralizacji czynników zakaźnych oraz ochrony ludności i zwierząt gospodarskich w czasie ataków terrorystycznych z użyciem broni biologicznej),
 • chemiczne (sprowadzające się do neutralizacji czynników chemicznych oraz ochrony ludności, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego w czasie ataków terrorystycznych z użyciem broni chemicznej, katastrof chemicznych i niektórych katastrof drogowych),
 • medyczne (sprowadzające się do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przed przybyciem fachowych służb medycznych lub w miejscach, gdzie służby te dotrzeć nie mogą),
 • poszukiwawcze (polegające na zlokalizowaniu i wydobyciu ludzi z zawalonych budynków w czasie katastrof budowlanych, trzęsień ziemi, zaginięć na terenach podmokłych np. bagnach, ruchomych piaskach, torfowiskach, mokradłach),
 • radiologiczne (sprowadzające się do ochrony ludności, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego przed promieniowaniem jonizującym),
 • techniczne,
 • wodne (sprowadzające się do wykonywania wszystkich niezbędnych działań na wodzie, jak i pod jej powierzchnią na obszarze wszystkich wód śródlądowych oraz rewirach jednostek portowych),
 • wysokościowe.
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) - publiczna uczelnia kształcąca pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i obrony cywilnej.Nowa Zelandia (ang. New Zealand, język maoryski Aotearoa – Kraj Długiej Białej Chmury) – państwo wyspiarskie, położone na południowo-zachodnim Pacyfiku i składające się z dwóch głównych wysp (Północnej i Południowej) oraz szeregu mniejszych wysp, w tym Wyspy Stewart i Wysp Chatham. Archipelag Nowej Zelandii jest najdalej na południe wysuniętą częścią Oceanii, na południowy wschód od Australii. W skład Nowej Zelandii (a dokładnie w skład Commonwealth realm Nowej Zelandii, czyli są to terytoria stowarzyszone lub zależne Nowej Zelandii, ale wchodzące wraz z nią w skład wspólnej domeny królewskiej tudzież królestwa stowarzyszeniowego, połączonego unią personalną ze Zjednoczonym Królestwem i innymi Commonwealth realms) wchodzą również Wyspy Cooka i Niue, które są samorządne, oraz Tokelau i Dependencja Rossa.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Miejska straż pożarna - straże pożarne utrzymywane przez miasto i opłacane z jego kasy. Takie oddziały strażackie składały się z płatnych strażaków, którzy zawodowo doskonalili się w umiejętności tłumienia pożarów.
  Witold Skomra (ur. 27 lutego 1963 w Łańcucie) – polski strażak, starszy brygadier, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej (2007).
  Stanisław Węsierski (ur. 18 października 1955 w Czersku) – polski strażak, nadbrygadier Państwowej Straży Pożarnej.
  Zbigniew Szablewski (ur. 14 maja 1959 w Nysie, zm. 7 sierpnia 2011 w Rzeszowie) – polski strażak, nadbrygadier Państwowej Straży Pożarnej.
  Ryszard Korzeniowski (ur. 2 lipca 1946 w Ziębach) – polski strażak, nadbrygadier, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej (1997).
  Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej (SAPSP) - jest dwuletnim policealnym studium zawodowym przygotowującym kadrę średniego szczebla dowodzenia dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. W szkole również organizowane jest szkolenie kwalifikacyjne oraz szkolenia doskonalące, w tym kursy specjalistyczne. Kształcenie przebiega w systemach stacjonarnym i zaocznym.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.