• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Straż graniczna

  Przeczytaj także...
  Pandurzy (także bandurzy, synonim opryszka ) – dawniej prywatne wojsko złożone ze sług magnaterii węgierskiej, rumuńskiej i chorwackiej; pełnili również służbę wojskowo-policyjną urzędów miejskich i gmin chorwackich, serbskich i slawońskich. Uzbrojeni bywali w szable (często w jatagany), także w broń palną – pistolety i strzelby. W osiemnastowiecznej Austrii i Węgrzech formowano z nich nieregularne piesze oddziały wojskowe, później przekształcone w straż graniczną.Organizacja paramilitarna – organizacja mająca charakter militarny (wojskowy) lub zbliżony do takowego, lecz formalnie nie wchodząca w skład sił zbrojnych.
  Straż Graniczna II RP – polska formacja graniczna powołana dla ochrony południowych, zachodnich i północnych granic II Rzeczypospolitej z Niemcami, Czechosłowacją i z Rumunią (granica wschodnia z ZSRR, Litwą i Łotwą podlegała ochronie Korpusu Ochrony Pogranicza).
  Punkt kontroli granicznej Bezledy-Bagrationovsk

  Straż granicznaorganizacje paramilitarne typu policyjnego, wykonujące zadania związane z ochroną granic państwowych i kontrolą ruchu granicznego. Zazwyczaj podlegają ministrom właściwym do spraw wewnętrznych w rządach swoich państw.

  Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.Granica państwowa – powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich. Do określania granic często używa się charakterystycznych elementów geograficznych, jak na przykład rzeki, łańcuchy górskie lub wybrzeża morskie. Oznaczana jest specjalnymi znakami . Stopień rozwinięcia granicy państwa określa współczynnik rozwinięcia granicy.

  Zobacz też[]

 • Straż Graniczna
 • Straż Graniczna II RP
 • Bundesgrenzschutz
 • pandurzy
 • Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.Bezledy (niem. Beisleiden) - wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Bartoszyce. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bundesgrenzschutz ("Federalna Straż Graniczna") - straż graniczna w Niemczech, wchodząca w skład niemieckich formacji policyjnych, po 1 lipca 2005 przemianowany na Bundespolizei.
  Straż Graniczna (SG) – jednolita, umundurowana, w pełni zawodowa formacja typu policyjnego. Została powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990, jej funkcjonowanie rozpoczęło się 16 maja 1991 wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Wykonuje zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego. Nadzór nad formacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach ochrony granicy państwowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.