• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Straż Obywatelska

  Przeczytaj także...
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Warta - uzbrojony pododdział, wyznaczony rozkazem dziennym, do pełnienia służby wartowniczej, polegającej na ochronie wyznaczonych obiektów, rejonów lub osób. Warta składa się z dowódcy, jego pomocnika, rozprowadzających i wartowników. Według uregulowań przyjętych w Wojsku Polskim służbę wartowniczą mogą pełnić żołnierze, którzy złożyli przysięgę wojskową, zdali egzamin z prawa użycia broni oraz przeszli badania lekarskie i instruktaż.
  Straż Obywatelska dla Górnego Śląska – tajna organizacja paramilitarna, stworzona przez polski obóz narodowy. Organizacja powstała z inicjatywy śląskiego naczelnika Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" Józefa Dreyzy.

  Straże obywatelskie – ochotnicze formacje powoływane w latach 1918-1920 w miastach i powiatach II RP do pełnienia służby bezpieczeństwa, porządkowej i wartowniczej, strzeżenia linii komunikacyjnych (warta przy mostach, tunelach i wiaduktach, ochrona transportów, budynków stacyjnych) i obiektów stałych. Zależnie od rejonu, w którym powstawały, nosiły różne nazwy, jak np.: Gwardia Obywatelska, Straże Kolejowe, Straże Ludowe, Straże Miejskie, Straże Ziemskie.

  Straż obywatelska (ang. Vigilante) – rodzaj samozwańczych sił porządkowych, najczęściej milicyjnych, które przedsiębiorą w zwalczaniu przestępczości oraz dokonują samosądów (najczęściej kary śmierci) bez jakiejkolwiek władzy prawnej.Straż Ludowa - formacja ochotnicza zorganizowana w Wielkopolsce jesienią 1918 dla ochrony ludności polskiej przed atakami ze strony żywiołu niemieckiego. Utworzenie Straży Ludowej miało znaczący wpływ na przebieg powstania wielkopolskiego.

  Zobacz też[]

 • Straż Obywatelska dla Górnego Śląska
 • Straż Ludowa
 • Straż obywatelska
 • Bibliografia[]

 • Mała Encyklopedia Wojskowa, tom III (R – Ż), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1971, wyd. I, s. 218. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.