• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stowarzyszenie Wspólnota Polska

  Przeczytaj także...
  Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha.Andrzej Stelmachowski (ur. 28 stycznia 1925 w Poznaniu, zm. 6 kwietnia 2009 w Warszawie) – polski prawnik i polityk, nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, marszałek Senatu I kadencji w latach 1989–1991, minister edukacji narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”organizacja pozarządowa, której celem jest umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granicą.

  Działalność[]

  Została powołana w lutym 1990 z inicjatywy marszałka Senatu, prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był jej prezesem do 11 maja 2008. Zastąpił go Maciej Płażyński. Prof. Andrzej Stelmachowski został Prezesem Honorowym Stowarzyszenia.

  Kultura polska dotyczy kultury rozwijającej się na obszarze Polski rozumianym historycznie ze względu a zmienność granic państwa i okres rozbiorów. Odnosi się także do kultury tworzonej na emigracji, Wielkiej i współczesnej. Jest częścią kultury europejskiej. Jej specyficzny charakter to rezultat mieszania się wpływów kultury zachodnioeuropejskiej i wschodniej, w szczególności Bliskiego Wschodu, a także własny rodzaj obyczajowości kształtujący polskie tradycje.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  „Wspólnota Polska” ma oddziały w kilkunastu większych miastach Polski. Prowadzi także kilka Domów Polonii, między innymi w Krakowie i w Pułtusku.

  Statutowymi celami Stowarzyszenia są:

  1. inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu;
  2. propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą;
  3. upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju;
  4. pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji;
  5. działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;
  6. pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w języku polskim;
  7. wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia;
  8. obrona praw polskiej mniejszości narodowej.

  Realizuje je między innymi poprzez programy:

  Halina Leokadia Rozpondek (ur. 25 maja 1950 w Częstochowie) – polska polityk, samorządowiec, z wykształcenia bibliotekoznawca, posłanka na Sejm V, VI i VII kadencji.Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższy przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej, stojący na straży jego praw i godności. Obecnie stanowisko to zajmuje Bogdan Borusewicz (niezależny, wybrany do Senatu RP z listy Platformy Obywatelskiej).
  1. pomocy oświatowej dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego poza granicami kraju
  2. wspierania polskiej kultury poza granicami kraju
  3. wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą
  4. pomocy charytatywnej – pomoc dla polskich środowisk na Wschodzie
  5. wspierania aktywności zawodowej i gospodarczej w środowiskach polonijnych
  6. rozwoju organizacji młodzieżowych, harcerstwa oraz sportu polonijnego
  7. promocji spraw polonijnych

  Prezesi[]

 • luty 1990 – 11 maja 2008 Andrzej Stelmachowski
 • 11 maja 2008 – 10 kwietnia 2010 Maciej Płażyński
 • 9 maja 2010 – 13 czerwca 2010 Halina Rozpondek (p.o.)
 • od 13 czerwca 2010 Longin Komołowski
 • Wyróżnienia[]

 • Nagroda „Polonicus” (2014)
 • Zobacz też[]

 • Polonia
 • Światowe Igrzyska Polonijne
 • Dom Polonii w Rzeszowie
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Świat Polonii strona internetowa stowarzyszenia
 • Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Dom Polonii to kamienica, znajdująca się w ciągu zabudowy północnej pierzei rzeszowskiego Rynku. Przed kamienicą widoczne jest charakterystyczne przedproże, które poziomem znacznie odbiega od płyty placu. Pod nim znajdują się najstarsze zachowane ślady architektury murowanej w Rzeszowie, a mianowicie, piwnice, pochodzące z XV wieku. Obecny kształt kamienica zyskała po przebudowach prowadzonych na początku XX wieku i po wojnie. Trzy sąsiednie kamienice zostały wyburzone tworząc tak zwaną "dziurę Barana", która obecnie jest zabudowywana. Wnętrze kamienicy zdobione było polichromiami. W klatce schodowej przedstawiony jest fragment polowania, pochodzący z XIX wieku. Poniżej przedstawione było iluzoryczne boniowanie. Budynek jest własnością Wspólnoty Polskiej, na parterze mieszczą się sklepy, na wyższych kondygnacjach hotel.
  Światowe Igrzyska Polonijne - to impreza sportowa organizowana od 1934 jako Polonijne Igrzyska Sportowe, co 2 lata w różnych miastach Polski. W zawodach uczestniczą Polacy mieszkający w obcych krajach, reprezentując państwa, w których osiedlili się.
  Maciej Płażyński (ur. 10 lutego 1958 w Młynarach, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski prawnik, polityk, wojewoda gdański w latach 1990–1996, marszałek Sejmu w latach 1997–2001, jeden z założycieli i były przewodniczący Platformy Obywatelskiej oraz jej klubu parlamentarnego, poseł na Sejm III, IV i VI kadencji, senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Longin Komołowski (ur. 5 stycznia 1948 w Czaplinku) – polski polityk, były minister pracy i wicepremier, działacz związkowy i społeczny, poseł na Sejm III i VI kadencji, od 2000 prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, a od 2010 prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.