• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stowarzyszenie Wikimedia Polska  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) – koalicja polskich organizacji wspierających ideę rozwijania i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych (ang. OER).Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW) – muzeum sztuki w Warszawie, założone w 1862 jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, narodowa instytucja kultury; jedno z największych muzeów w Polsce i największe w Warszawie.
  Uczestnicy konferencji Wikimedia Polska w Katowicach (2018)

  Wikimedia Polska (WMPL) – polskie stowarzyszenie działające na rzecz powszechnego dostępu do wiedzy. Wspiera i promuje Wikipedię i jej projekty siostrzane (projekty Wikimedia). Jest niezależnym partnerem (chapter) Wikimedia Foundation.

  Stowarzyszenie wspiera wolontariuszy – twórców projektów Wikimedia, współpracuje z instytucjami kultury, edukacji i nauki. Zostało zarejestrowane w listopadzie 2005, ma siedzibę w Łodzi. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

  Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Wiktionary – projekt Fundacji Wikimedia, którego założeniem jest stworzenie wolnego słownika w każdym języku opartego na mechanizmie wiki (zawierającego m.in. synonimy czy tłumaczenia). Wiktionary jest jednym z siostrzanych projektów Wikipedii.

  Działalność[ | edytuj kod]

  Statut i misja, członkostwa[ | edytuj kod]

  Zgodnie ze statutem celem stowarzyszenia jest wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z dziedzin nauki, kultury, edukacji oraz sztuki. Stowarzyszenie realizuje cele m.in. poprzez wsparcie tworzenia i rozwoju projektów funkcjonujących w technologii wiki, opartych na tzw. wolnych licencjach. W szczególności dotyczy to wsparcia i promocji tych projektów, które zostały powołane przez Wikimedia Foundation, a więc Wikipedii, Wikisłownika i innych. Stowarzyszenie jest oficjalnym polskim partnerem Wikimedia Foundation na podstawie odrębnej umowy. Jego misją jest integracja i reprezentacja interesów twórców projektów Wikimedia, gromadzenie zasobów projektów Wikimedia i rozwijanie ich treści, a także promocja wolnych licencji i budowanie świadomości prawa autorskiego.

  Muzeum Miasta Łodzi – muzeum w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 15 w Pałacu Izraela Poznańskiego. Do 2009 roku muzeum nosiło nazwę Muzeum Historii Miasta Łodzi.Copyleft – rodzaj systemu licencjonowania praw autorskich, zezwalający na modyfikację pracy i jej dalszą redystrybucję na identycznych warunkach.

  Stowarzyszenie należało do Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów, nieformalnego zrzeszenia organizacji i przedsiębiorców. Było także współzałożycielem Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). W 2012 Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zakwalifikowało stowarzyszenie do grona „Rakiet otwartości”, tj. organizacji pozarządowych, których internetowe zasoby, objęte licencją Creative Commons, są otwarte i publicznie dostępne.

  Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla – ogólnopolski coroczny konkurs, mający na celu wyłonienie i promocję najlepszych przedsięwzięć polskich muzeów. Konkurs organizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwsza jego edycja odbyła się w 1980 roku.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Jego prezesem jest od 2018 Michał Buczyński; w przeszłości stanowisko to piastowali: Łukasz Garczewski (2005–2007) oraz Tomasz Ganicz (2007–2018). Organizacja liczy 129 członków (stan na 27 czerwca 2020).

  Projekty[ | edytuj kod]

  Realizuje liczne projekty w obszarze GLAM, czyli w ramach współpracy z galeriami, bibliotekami, archiwami i muzeami. Wśród instytucji współpracujących ze stowarzyszeniem znalazły się m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Europejskie Centrum Solidarności i Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wikimedia Polska wzięło udział w dwóch projektach, które otrzymały wyróżnienia w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla. W 2016 roku Muzeum Narodowe otrzymało wyróżnienie za projekt zrealizowany we współpracy z Wikimedia Polska „Faras w Wikipedii”, a rok później wyróżnienie za projekt „Digitalizacja i upowszechnienie fotografii z zasobu Muzeum Miasta Łodzi #dzielimy się Łodzią” trafiło do Muzeum Miasta Łodzi.

  GLAM (akronim ang. galleries, libraries, archives, museums, „galerie, biblioteki, archiwa, muzea”; funkcjonują także podobne akronimy, takie jak LAM, „biblioteki, archiwa, muzea”) – instytucje publiczne i prywatne gromadzące dobra kultury.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Począwszy od 2011 roku stowarzyszenie organizuje konkurs fotograficzny „polskiego kanonu Wikipedii.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wikimedia Foundation Inc. – organizacja stworzona w celu opieki nad projektami opartymi na idei wiki. Jest spółką typu non profit założoną zgodnie z prawem stanu Floryda, a jej istnienie zostało oficjalnie ogłoszone przez Jimbo Walesa 20 czerwca 2003 roku. Nazwa Wikimedia została zaproponowana przez Sheldona Ramptona na angielskiej liście dyskusyjnej Wikipedii w marcu 2003 roku. Nieco później Daniel Mayer zarejestrował domeny http://wikimedia.org/ i http://wikimediafoundation.org/ na potrzeby Wikimedii.
  Wiki Lubi Zabytki (ang. Wiki Loves Monuments) – międzynarodowy konkurs fotograficzny organizowany od 2010 roku corocznie we wrześniu przez wikipedystów. Uczestnicy konkursu robią zdjęcia lokalnych zabytków i przesyłają je na stronę Wikimedia Commons. Celem konkursu zachęcenie ludzi do fotografowania zabytków i udostępnianie ich na bezpłatnej licencji, dzięki czemu mogą być wykorzystywane przez wszystkich, nie tylko do ilustrowania artykułów w Wikipedii.
  Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC – centralne archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie, powstałe 8 marca 2008 wskutek przekształcenia istniejącego od 1955 roku Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Siedzibą Narodowego Archiwum jest kompleks budynków przy ulicy Hankiewicza 1, współdzielony z Archiwum Akt Nowych.
  Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.
  Creative Commons – amerykańska organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a dzieleniem się twórczością z innymi. Głównym celem organizacji jest wspieranie rozwoju i wykorzystania otwartych licencji prawnoautorskich, zapewniających bardziej elastyczne i liberalne zasady niż restrykcyjne, domyślne reguły prawa autorskiego. Używając hasła „pewne prawa zastrzeżone” (ang. some rights reserved), w opozycji do „wszelkie prawa zastrzeżone” (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł.
  Wikipedia – wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii działającej w oparciu o zasadę otwartej treści. Funkcjonuje wykorzystując oprogramowanie MediaWiki (jęz. hawajski: wiki wiki = „szybko”), wywodzące się z koncepcji WikiWikiWeb, umożliwiające edycję każdemu użytkownikowi odwiedzającemu stronę i aktualizację jej treści w czasie realnym. Słowo Wikipedia jest neologizmem powstałym w wyniku połączenia wyrazów wiki i encyklopedia. Slogan reklamowy Wikipedii brzmi: „Wolna encyklopedia, którą każdy może redagować”.
  1% (mechanizm jednego procentu) – możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego w Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.