• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

  Przeczytaj także...
  Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.Józef Krzywda (ur. 1943) – polski duchowny katolicki, lazarysta, kanonista, profesor doktor habilitowany, profesor Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Stowarzyszenie Kanonistów Polskichpolska organizacja naukowa założona w 1990 r. mająca na celu – zgodnie z jej Statutem – „rozwój i upowszechnianie nauki prawa kanonicznego w Polsce.” Posiada ona charakter katolicki, co wynika z § 1 Statutu, który głosi, iż wskazany cel „jest realizowany w zależności od Konferencji Episkopatu Polski.” Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin.

  Mirosław Sitarz (ur. 21 czerwca 1964 w Biłgoraju) – ksiądz katolicki, prawnik, kanonista, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  W Stowarzyszeniu wyróżnia się dwie kategorie członkostwa: zwyczajne i honorowe. Kryterium nabycia członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu jest ukończenie studiów w zakresie prawa kanonicznego względnie „interesowanie się prawem kanonicznym z racji wykonywanych zadań.”.

  Stowarzyszeniem kieruje Zarząd składający się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza-skarbnika i dwóch członków. Najwyższą władzą SKP jest Walne Zgromadzenie Członków. Funkcje kontrolne pełni trzeci organ: Komisja Rewizyjna. Kadencja władz wybieralnych trwa 3 lata.

  Wojciech Marian Góralski (ur. 19 marca 1939 w Poznaniu) — polski prawnik i kanonista, specjalista prawa kanonicznego, prawa wyznaniowego i konkordatowego, duchowny rzymskokatolicki. Profesor tytularny nauk prawnych. Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor zwyczajny UKSW. Zajmował stanowisko prorektora UKSW oraz dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. W powszechnym plebiscycie wygrał tytuł „Płocczanin Roku 2004”Józef Krukowski (ur. 4 stycznia 1936) – duchowny katolicki, prawnik, profesor zwyczajny, pierwszy dziekan reaktywowanego Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

  Zarząd Stowarzyszenia posiada obecnie skład następujący: prezes - ks. prof. dr hab. Józef Krukowski; wiceprezes - ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski; sekretarz-skarbnik - ks. dr Czesław Bielec; członek Zarządu - ks. prof. dr hab. Józef Krzywda; członek Zarządu - ks. dr hab. Mirosław Sitarz.

  Lublin (łac. Lublinum, jid. לובלין, lit. Liublinas, ros. Люблин) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego. Położona na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Witryna internetowa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (dostęp: 19 maja 2014 r.).
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.