• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Janusz Groszkowski (ur. 21 marca 1898 w Warszawie, zm. 3 sierpnia 1984 w Warszawie) – naukowiec zajmujący się elektroniką i radiotechniką, inżynier, prezes Polskiej Akademii Nauk, polityk, poseł na Sejm, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i zastępca przewodniczącego Rady Państwa.Kazimierz Tadeusz Szpotański (ur. 16 grudnia 1887 we Włocławku, zm. 10 lipca 1966 w Warszawie) – polski inżynier elektryk, pionier przemysłu aparatów elektrycznych.

  Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – polska organizacja pozarządowa integrująca środowisko elektryków polskiego pochodzenia z całego świata. Dzięki otwartej formule członkostwa zrzesza ona zarówno inżynierów, jak i techników, oraz młodych adeptów (uczniów techników i szkół zawodowych) szeroko rozumianej elektryki. SEP zajmuje się głównie działalnością popularyzatorską oraz edukacyjną (szkolenia uprawniające do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym uprawnienia do 1 kV). Zajmuje się także oceną zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia (od 1933 r.), poprzez Biuro Badawcze ds. Jakości, agendę SEP posiadającą akredytacje krajowe oraz uznania najbardziej prestiżowych organizacji międzynarodowych i europejskich. Prowadzi też szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową występując pod angielską nazwą Association of Polish Electrical Engineers. Należy do krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce oraz do europejskiej organizacji EUREL.

  Kazimierz Straszewski (ur. 30 stycznia 1879 r. w Krakowie, zm. 20 grudnia 1959 r. w Warszawie) – inżynier elektryk i inżynier mechanik, członek założyciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w 1919 r., prezes SEP w latach 1928-1929, 1930-1931, 1946-1948. Członek Honorowy SEP. Pracownik przemysłu elektrotechnicznego i energetyki, dyrektor Elektrowni Okręgu Warszawskiego w Pruszkowie (1920-1946), od 1946 r. związany z Centralnym Zarządem Energetyki CZE, m. in. jako dyrektor naczelny doradca techniczno-ekonomiczny i kierownik Biura Współpracy Gospodarczej CZE. Był jednym z głównych twórców zarysu trzyletniego Planu Elektryfikacji Kraju. Kierował pracami sekretariatu Rady Naukowo-Technicznej Ministerstwa Energetyki oraz Polskiego Komitetu Światowej Konferencji Energetycznej oraz uczestniczył w pracach Komitetu Elektryfikacji Polski PAN. Działał w organizacjach krajowych np. Związku Elektrowni Polskich, którego był prezesem w latach 1934 i 1938-1945 oraz międzynarodowych i ich krajowych odpowiednikach. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Oddziały SEP
 • 3 Prezesi ZG SEP
 • 4 Czasopisma wydawane przez SEP
 • 5 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Alfons Walenty Kühn (ur. 14 lutego 1878 w Przejmach w powiecie przasnyskim, zm. 27 stycznia 1944 w Warszawie) – polski inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm III kadencji, minister komunikacji kilku rządów RP.
  Jacek Szpotański (ur. 17 sierpnia 1927 r. w Warszawie) – inżynier elektryk, magister ekonomii, specjalista w dziedzinie elektroenergetyki, syn Kazimierza Szpotańskiego, pioniera polskiego przemysłu aparatów elektrycznych, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w latach 1981-1987, 1990-1994. Absolwent Politechniki Warszawskiej(1950). Pracownik Zakładów Energetycznych Okręgu Centralnego, w tym projektant i kierownik biura projektowo-konstrukcyjnego (linie, stacje i rozdzielnie elektryczne). Zastępca dyrektora ds. sieci w Zjednoczeniu Energetyki (1968-1976). W latach 1976-1981 pracownik Ministerstwa Energetyki i Energii Atomowej na stanowiskach: zastępcy dyrektora departamentu planowania i rozwoju perspektywicznego, dyrektora departamentu eksploatacji, wicedyrektora departamentu sieci elektrycznych. W tym czasie koordynował prace nad koncepcją i realizacją układu sieci wysokich napięć. Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1953 r. Działa w wielu organizacjach technicznych i gospodarczych w kraju i za granicą, m.in. w CIGRE, UNIPEDE, Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Stowarzyszeniu Przemysłowców Polskich, Akademii Inżynierskiej, Polskim Towarzystwie Nukleonicznym. Długoletni członek Rady Programowej miesięcznika „Energetyka” oraz „Wokół Energetyki”. Fundator i przewodniczący kapituły nagrody Złoty Lew „JEEN im. K. Szpotańskiego” przyznawanej za jakość, ekonomikę, estetykę i nowoczesność polskich wyrobów elektroenergetycznych. Działalność dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich została nagrodzona złotymi odznakami honorowymi SEP i NOT oraz Diamentową Odznaką Honorową NOT, medalami: im. imienia M. Pożaryskiego, im. J. Groszkowskiego, im. R. Podoskiego, im. A. Hoffmanna, im. J. Obrąpalskiego, im. K. Szpotańskiego oraz najwyższą w Stowarzyszeniu godnością Członka Honorowego SEP. Odznaczony Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  Cyprian Brudkowski (1925 - 7 lutego 2004), inżynier elektryk, specjalista w zakresie napędu elektrycznego i energoelektroniki.
  Przegląd Elektrotechniczny – najstarsze polskie czasopismo (obecnie miesięcznik) publikujące artykuły związane z elektrotechniką. Objętość pojedynczego numeru wynosi około 200 stron, format A4, kolorowy papier, miesięczny nakład wynosi około 700 egzemplarzy (rok 2005).
  Włodzimierz Szumilin (ur. 6 czerwca 1901 r. w Warszawie, zm. 27 stycznia 1977 r. w Warszawie) – inżynier elektryk, specjalność elektroenergetyka – sieci i układy elektroenergetyczne, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich - SEP (1947-1949).
  Mieczysław Pożaryski (ur. 1 października 1875 w Warszawie, zm. 22 kwietnia 1945 w Grodzisku Mazowieckim) – inżynier elektryk; profesor i wieloletni dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  Zabór austriacki – ziemie dawnej Rzeczypospolitej zajęte w wyniku rozbiorów przez monarchię Habsburgów, potocznie określaną jako Austrię.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.