• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (ang. The International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) – międzynarodowa instytucja reprezentująca interesy bibliotekarzy i pracowników informacji.Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.

  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, SBP – ogólnopolska organizacja pozarządowa o charakterze naukowym i zawodowym środowiska bibliotekarskiego.

  SBP zrzesza bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej, pracowników naukowych zajmujących się bibliotekoznawstwem i informacją naukową oraz inne osoby związane z bibliotekarstwem i informacją naukową.

  Historia[ | edytuj kod]

  SBP powstało w 1917 jako Związek Bibliotekarzy Polskich, a w latach 1946–1953 działało pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Od 1927 SBP jest członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich.

  Bibliotekarz (czasopismo) – ogólnopolski miesięcznik fachowy wydawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) i Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, adresowany do bibliotekarzy bibliotek publicznych i naukowych. Swoje treści koncentruje wokół współczesnych problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  W 1976 SBP zostało odznaczone Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Stowarzyszenie jest członkiem założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008).

  Stowarzyszenie współpracuje od 2007 z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

  Struktura[ | edytuj kod]

  Członkowie Okręgu Lubelskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • Zarząd Główny – przewodniczącą od 20 października 2017 jest Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
 • Okręgi – 16 (Wrocław, Toruń, Lublin, Zielona Góra, Łódź, Kraków, Warszawa, Opole, Rzeszów, Białystok, Gdynia, Katowice, Kielce, Olsztyn, Poznań, Szczecin)
 • Oddziały – 58
 • Koła
 • Sekcje:
 • Sekcja Bibliotek Muzycznych
 • Sekcja Bibliotek Naukowych
 • Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
 • Sekcja Bibliotek Publicznych
 • Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych
 • Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
 • Sekcja Fonotek
 • Komisje:
 • Komisja Nowych Technologii
 • Komisja Edukacji Informacyjnej
 • Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów
 • Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
 • Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów
 • Komisja Wydawnictw Elektronicznych
 • Komisja Zarządzania i Marketingu
 • Zespoły:
 • Grupa Robocza ds. Współpracy Międzynarodowej
 • Zespół ds. Bibliografii Regionalnej
 • Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – jednostka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich skupiająca polskie biblioteki muzyczne, m.in.: Zakład Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej, oddziały muzyczne bibliotek uniwersyteckich, biblioteki instytutów muzykologii, biblioteki akademii muzycznych, oddziały muzyczne bibliotek publicznych, biblioteki towarzystw muzycznych. Sekcja SBP funkcjonuje jednocześnie jako Polska Grupa Narodowa IAML. Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) – koalicja polskich organizacji wspierających ideę rozwijania i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych (ang. OER).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
  Bibliotekarz – pracownik biblioteki, pracownik zatrudniony zawodowo w bibliotekarstwie; tytuł i stanowisko w hierarchii służby bibliotecznej. Według przepisów unijnych (Dyrektywa 89/48), osoba zatrudniona jako bibliotekarz musi mieć ukończone co najmniej studia licencjackie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Zagadnienia Informacji Naukowej (ZIN; p-ISSN 0324-8194, e-ISSN 2392-2648) to najstarsze polskie czasopismo naukowe z zakresu informatologii (nauki o informacji, informacji naukowej). Znajduje się na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; jest indeksowane w bazach: Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), CYTBIN, ERIH Plus, Google Scholar, Index Copernicus, Library and Information Science and Technology Abstracts (EBSCO), Polska Bibliografia Bibliologiczna PBB), Worldcat.
  Przegląd Biblioteczny – najstarsze polskie czasopismo naukowe z zakresu bibliotekoznawstwa, założone w 1927 r. jako kwartalnik – organ naukowy Związku Bibliotekarzy Polskich (obecnie: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – SBP). Na jego łamach publikowane są artykuły przede wszystkim z zakresu współczesnego bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.059 sek.