• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny

  Przeczytaj także...
  Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie (MHŻP) – muzeum znajdujące się w Śródmieściu Warszawy, na Muranowie. Jest jedyną polską instytucją kultury dokumentującą tysiącletnią historię Żydów w Polsce.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.
  Adam Rutkowski (ur. 9 stycznia 1912 w Radomiu, zm. 10 sierpnia 1987 w Paryżu) – polski uczony żydowskiego pochodzenia, jeden z najwybitniejszych badaczy Holocaustu.
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}
  Gmach Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, którego inicjatorem powstania było Stowarzyszenie

  Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – stowarzyszenie założone w 1951, mające na celu zachowanie i utrwalenie pamięci o kulturze i historii Żydów polskich oraz ich wkładzie w kulturę światową. Swoje cele realizuje m.in. wspierając działalność Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

  Marian Turski (ur. 26 czerwca 1926 jako Mosze Turbowicz w Druskienikach) – polski historyk i dziennikarz żydowskiego pochodzenia, obecny przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny.Wirtualny Sztetl (ang. Virtual Shtetl) – portal społecznościowy o żydowskiej historii lokalnej, multimedialny projekt Muzeum Historii Żydów Polskich.

  Historia[]

  Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 13 września 1951. Zostało powołane w celu stworzenia podstawy prawno-organizacyjnej dla utworzonego w 1947 Żydowskiego Instytutu Historycznego. Wśród członków-założycieli znaleźli się: Bernard Ber Mark, Szymon Datner, Artur Eisenbach, Józef Sandel, Ernestyna Sandlowa, Perła Zelman, Froim Kupfer, Adam Rutkowski, Lejzor Piekarz, Izrael Szajn, Wolf Iwan, Rozalia Wszędobylska i Aniela Truskier. Dwa pierwsze statuty z lat 1951 i 1964 ustanawiały ścisły związek pomiędzy Stowarzyszeniem i Instytutem, m.in. prezes zarządu SŻIH pełnił jednocześnie funkcję dyrektora Instytutu.

  Jan Robert Jagielski (ur. 13 października 1937 w Toruniu) - działacz społeczny, autor publikacji na temat śladów historycznej obecności Żydów w Polsce.Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma (ŻIH) z siedzibą w Warszawie zajmuje się badaniami nad dziejami i kulturą Żydów w Polsce. W latach 1994-2008 formalnie funkcjonował jako państwowy Instytut Naukowo-Badawczy, jedyna w Polsce państwowa placówka naukowa związana z mniejszością narodową. Od 1 stycznia 2009 roku instytut nosi imię Emanuela Ringelbluma i ma status państwowej instytucji kultury.

  Związki strukturalne obu instytucji rozluźniły się po przyjęciu nowego statutu w 1975, kiedy to prezes zarządu SŻIH nie był już wybierany na stanowisko dyrektora Instytutu. 18 kwietnia 1994 wyodrębniono ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny – Instytut Naukowo-Badawczy jako jednostkę naukowo-badawczą podległą Ministerstwu Kultury i Sztuki. 7 listopada 1994 zawarto porozumienie określające zasady współdziałania Stowarzyszenia i Instytutu Naukowo-Badawczego. W 1996 zatwierdzono obecnie obowiązujący statut.

  Józef Sandel (jid. יוסף סאנדעל; ur. 29 września 1894 w Kołomyi, zm. 1 grudnia 1962 w Warszawie) – polski historyk sztuki i publicysta żydowskiego pochodzenia, działacz Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych w Warszawie.Historia Żydów na ziemiach polskich liczy ponad tysiąc lat. Były w niej długie okresy religijnej tolerancji i pomyślnej koniunktury dla polskiej wspólnoty żydowskiej, ale również niemal całkowita eksterminacja (Holokaust), dokonana przez nazistowskie państwo niemieckie podczas okupacji Polski.

  Stowarzyszenie jest właścicielem budynku ŻIH oraz zgromadzonych tam do 7 listopada 1994 zbiorów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych. Od 1993, kiedy powstał pomysł stworzenia Muzeum Historii Żydów Polskich, realizacja tego przedsięwzięcia stała się głównym celem działalności Stowarzyszenia. Na mocy podpisanej umowy w styczniu 2005 z m.st. Warszawą i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stowarzyszenie było odpowiedzialne m.in. za stworzenie koncepcji i sfinansowanie wystawy stałej nowego muzeum. Pieniądze na ten cel przekazało kilkuset darczyńców z Polski i zagranicy.

  Emanuel Ringelblum ps. „Edzio”, „Menachem” (ur. 21 listopada 1900 w Buczaczu, zm. ok. 10 marca 1944 w Warszawie) – polski historyk, pedagog i działacz społeczny pochodzenia żydowskiego. Twórca podziemnego archiwum getta warszawskiego.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Z inicjatywy Stowarzyszenia powstały również dwa projekty multimedialne – w 2009 Wirtualny Sztetl oraz w 2007 Polscy Sprawiedliwi.

  Zarząd[]

 • Przewodniczący: Piotr Wiślicki
 • Wiceprzewodniczący: Marian Turski
 • Sekretarz: Jan Doktór
 • Skarbnik: Jan Jagielski
 • Członkowie Zarządu: Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Michał Majewski, Agnieszka Milbrandt, Krzysztof Rozen
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Stowarzyszenia
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Szymon Datner (ur. 2 lutego 1902 w Krakowie, zm. 8 grudnia 1989 w Warszawie) – polski historyk żydowskiego pochodzenia.Bernard Ber Mark (ur. 8 czerwca 1908 w Łomży, zm. 4 sierpnia 1966 w Warszawie) – polski historyk, publicysta i działacz komunistyczny żydowskiego pochodzenia, w latach 1949–1966 dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Doktór (ur. 3 maja 1952 w Warszawie) – polski historyk, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego. W okresie PRL także dziennikarz w prasie drugiego obiegu. Brat religioznawcy Tadeusza Doktóra.
  Artur Eisenbach (ur. 7 kwietnia 1906 w Nowym Sączu, zm. 30 października 1992 w Tel Awiwe) – polski historyk żydowskiego pochodzenia, znawca dziejów ludności żydowskiej w Polsce, w latach 1966-1968 dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.