Stopy niklu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stopy niklu - stopy metali, w których dominujący lub znaczny udział ma nikiel.

Stop metali (dawniej także: aliaż) – tworzywo o właściwościach metalicznych, w którego strukturze metal jest osnową, a poza nim występuje co najmniej jeden dodatkowy składnik, zwany dodatkiem stopowym. Dodatki są wprowadzane w celu poprawienia wytrzymałościowych właściwości materiału. Zwykle pogarszają plastyczność, przewodnictwo elektryczne, przewodnictwo cieplne. Często zmniejszają również odporność na korozję.Żarówka, lampa żarowa – elektryczne źródło światła, w którym ciałem świecącym jest włókno wykonane z trudno topliwego materiału (pierwotnie grafit, obecnie wolfram). Drut wolframowy jest umieszczony w szklanej bańce wypełnionej mieszaniną gazów szlachetnych (np. argon z 10-procentową domieszką azotu). Włókno osiąga temperaturę ok. 2500–3000 K na skutek przepływu prądu elektrycznego. Wynalazek powstał w połowie XIX w.

Najczęściej stosowanymi stopami niklu są:

Pompa – urządzenie służące do wytworzenia różnicy ciśnień między stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy), umożliwiającej transport cieczy lub osadów. Działanie pompy polega na przekazaniu cieczy siły mechanicznej przez wirnik, tłok lub membranę, celem jej sprężenia.Chromonikielina – oporowy stop niklu (80%) i chromu (20%), często z dodatkiem żelaza, odporny na korozję, maksymalna temperatura pracy 1100 °C. Stosowany do wyrobu oporników i elementów grzejnych pieców.
 • Monel – o symbolu NiCu30Fe2Mn1, zawierający 30% miedzi, 2% żelaza i 1% manganu. Metal plastyczny, nadający się od obróbki plastycznej na zimno i gorąco, jednocześnie posiadający bardzo dobre własności wytrzymałościowe i wysoką odporność na korozję. Stosowany na elementy maszyn pracujących w styczności z agresywnymi substancjami np. łopatki turbin parowych
 • Platynid (FeNi29Co17Pr) i Fernico (FeNi42Mn1Pr). Stopy wytwarzane metodami metalurgii próżniowej (oznaczenie Pr). W zasadzie są stalami specjalnymi, lecz ze względu na ich unikalność zalicza się je do stopów niklu. Mają współczynnik rozszerzalności liniowej równy szkłu. Dzięki temu stosowane są na oprawy elementów szklanych pracujących w podwyższonych temperaturach, np. lamp elektronowych i odpowiedzialnych żarówek.
 • Inwar (FeNi35Mn1) - stal specjalna mają w zakresie do 100 °C współczynnik rozszerzalności liniowej bliski zeru. Stop stosowany do produkcji przyrządów pomiarowych.
 • Elinvar (FeNi36Cr12W4Mo2) – stal specjalna mająca bardzo dobre właściwości sprężyste i bardzo niewielki współczynnik rozszerzalności liniowej. Stosowany na sprężyny zegarowe.
 • Permalloy – stop niklowo–żelazowy, bez domieszek węgla. Stosowany na materiały ferromagnetyczne.
 • Alumel (NiAl12Mn2Si1) i chromel (NiCr10) – stopy stosowane na termopary.
 • Nichrom (NiCr9Pr i NiCr20Pr) – Stopy wytwarzane metodami metalurgii próżniowej, charakteryzujące się dużą odpornością, a jednocześnie żaroodpornością. Stosowane na grzejne elementy oporowe. Stosowane także na elementy silników lotniczych pomp do substancji agresywnych i pracujących w wysokich temperaturach itp.
 • Nikiel stopowy dla zastosowań w elektronice zawierający od 1% do 5% manganu, 4% wanadu i domieszki magnezu – stosowany do produkcji elementów lamp elektronowych.
 • Nikiel stopowy na elektrody świec zapłonowych NiMn5, zawierający około 5 manganu.
 • Nitinol (NiTi49-51) stop z pamięcią kształtu. Ma bardzo szerokie zastosowanie (m.in. biomedycyna)
 • Supermaloj – stop o składzie niklu (79%), żelaza (15,5-16%), molibdenu (5%) i manganu (0-0,5%), ma dużą przenikalność magnetyczną i małej indukcji resztkowej.
 • Termopara (termoogniwo, termoelement, ogniwo termoelektryczne) – element obwodu elektrycznego składający się z dwóch różnych materiałów i wykorzystujący zjawisko Seebecka zachodzące na ich styku. Termopara jest wykorzystywana jako czujnik temperatury.Przyrząd pomiarowy (narzędzie miernicze) – urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi. Również wzorce miary (etalony), wzorce inkrementalne i materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe.
  Warto wiedzieć że... beta

  Żelazo (Fe, łac. ferrum) – metal z VIII grupy pobocznej o dużym znaczeniu gospodarczym, znane od czasów starożytnych.
  Miedź (Cu, łac. cuprum) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego. Nazwa miedzi po łacinie (a za nią także w wielu innych językach, w tym angielskim) pochodzi od Cypru, gdzie w starożytności wydobywano ten metal. Początkowo nazywano go metalem cypryjskim (łac. cyprum aes), a następnie cuprum. Posiada 26 izotopów z przedziału mas 55-80. Trwałe są dwa: 63 i 65.
  Inwar – stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu. Z powodu bardzo małego współczynnika rozszerzalności cieplnej jest stosowany m.in. do wytwarzania precyzyjnych przymiarów (stosowane w geodezji: druty inwarowe i inwarowe łaty do niwelacji precyzyjnej), w mechanizmach precyzyjnych (zegarach, zaworach silnikowych). Jest podstawowym stopem stosowanym na warstwę bierną w termobimetalach.
  Żaroodporność - zdolność materiału do przeciwstawienia się korozji gazowej w podwyższonych temperaturach. W celu zwiększenia żaroodporności stali stosuje się dodatki stopowe takie jak: chrom, krzem i aluminium.
  Magnez (Mg, łac. magnesium) – pierwiastek chemiczny, metal ziem alkalicznych (druga grupa główna układu okresowego). Izotopy stabilne magnezu to Mg, Mg oraz Mg.
  Szkło − według amerykańskiej normy ASTM-162 (1983) szkło zdefiniowane jest jako nieorganiczny materiał, który został schłodzony do stanu stałego bez krystalizacji.
  Mangan (Mn, łac. manganum) – pierwiastek chemiczny należący w układzie okresowym do grupy metali przejściowych.

  Reklama