• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stopień dyplomatyczny

  Przeczytaj także...
  Ambasador – szef misji dyplomatycznej pierwszej klasy, reprezentujący państwo wysyłające wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowej.Rangi dyplomatyczne – ujednolicenie tytułów i rang przedstawicieli dyplomatycznych wprowadzone przez kongres wiedeński w 1815. Określane też jako "klasy dyplomatyczne".
  Dyplomata lub przedstawiciel dyplomatyczny (ang. diplomatic representative, fr. représentant diplomatique, niem. diplomatischer Vertreter) – oficjalny przedstawiciel państwa za granicą, czyli zatrudniony w dyplomacji.

  Stopień dyplomatyczny – stopień nadawany członkom personelu dyplomatycznego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych państwa, które wysyła dyplomatów. Stopnie określają rangę, pozycję w hierarchii i zakres pracy danego dyplomaty.

  Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych ustaliła następujące stopnie dyplomatyczne:

  Dla szefów misji dyplomatycznych:

  Personel misji dyplomatycznej - oznacza członków personelu dyplomatycznego, personelu administracyjnego i technicznego oraz personelu służby misji dyplomatycznej.Ministerstwo Spraw Zagranicznych – resort odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej R.P. Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy:
 • ambasador nadzwyczajny i pełnomocny,
 • poseł nadzwyczajny i pełnomocny,
 • minister pełnomocny,
 • Chargé d’affaires en pied,
 • chargé d'affaires ad interim
 • Chargé d'affaires są akredytowani przy ministrze spraw zagranicznych, w przeciwieństwie do posłów i ambasadorów, którzy są akredytowani przy głowie państwa.

  Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.Attaché (fr.: przydzielony, doczepiony) – najniższy stopień dyplomatyczny członka personelu dyplomatycznego państwa wysyłającego w państwie przyjmującym. Wyjątkiem jest attaché wojskowy, który – zachowując tradycyjną nazwę – posiada wysoki stopień dyplomatyczny.

  Dla członków misji dyplomatycznej:

 • radca minister,
 • I radca
 • radca,
 • I sekretarz,
 • II sekretarz,
 • III sekretarz,
 • attaché.
 • Najniższym stopniem jest attaché. Stopnie dyplomatyczne nie są stanowiskami pracy, tylko rangami, toteż może się zdarzyć, że na danej placówce będzie trzech radców i ani jednego attaché. Do szefa placówki państwa obcego (gdy funkcję tę pełni ambasador lub poseł) zwracamy się per Wasza Ekscelencjo

  Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych – umowa międzynarodowa kodyfikująca prawo dyplomatyczne. Została przyjęta 18 kwietnia 1961 r. w Wiedniu na zakończenie konferencji międzynarodowej, w której brało udział 81 państw. Konwencja weszła w życie 24 kwietnia 1964 r.Chargé d’affaires (z fr. odpowiedzialny za sprawy, czytaj "szarże dafer" ). Występują dwa rozumienia tego pojęcia:

  W Polsce, ustawa o służbie zagranicznej dopuszcza jedynie następujące stopnie dyplomatyczne:

 • ambasador tytularny,
 • radca-minister,
 • I radca,
 • radca,
 • I sekretarz,
 • II sekretarz,
 • III sekretarz,
 • attaché.
 • Stopnie dyplomatyczne dzielą się na klasy. Klasa różnicuje szefów misji dyplomatycznej jedynie w protokole i precedencji.

  Odpowiednio szefowie misji dyplomatycznej mogą należeć do jednej z trzech klas:

 • ambasadorów i nuncjuszów (w przypadku Stolicy Apostolskiej),
 • posłów nadzwyczajnych, ministrów pełnomocnych i internuncjuszów,
 • chargé d'affaires.
 • Zobacz też[]

 • Rangi dyplomatyczne
 • Bibliografia[]

 • K. Szczepanik, Dyplomacja Polski, Warszawa 2005.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.)
 • Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides, Prawo Międzynarodowe Publiczne, Warszawa 2005.
 • Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.