• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stokłosa

  Przeczytaj także...
  Wiechlinowce, trawowce, plewowce (Poales) – rząd roślin jednoliściennych. Należy tu 16 lub 17 rodzin (pałkowate Typhaceae w niektórych ujęciach bywają rozbijane dodatkowo na jeżogłówkowate Sparganiaceae) liczące w sumie około tysiąca rodzajów i 18,3 tysiące gatunków. W kilku grupach bazalnych kwiaty są owadopylne, jednak u większości przedstawicieli są one drobne, zredukowane i przystosowane do wiatropylności. Wiele roślin tu zaliczanych ma charakterystyczną, "trawiastą" budowę – z wąskimi, długimi liśćmi i z kwiatostanami złożonymi z drobnych kwiatów wyrastającymi zwykle na szczycie rośliny.Synonim w taksonomii (skrót syn.) – nierównoważne określenia odnoszące się do tego samego taksonu. Wyróżnia się synonimy nomenklatoryczne (homotypowe) i taksonomiczne (heterotypowe). Taksony opisane synonimami pierwszego rodzaju oparte są na tym samym typie nomenklatorycznym. Zgodnie z międzynarodowymi kodeksami nomenklatorycznymi tylko jedna nazwa może być ważna, tj. zgodna z tymi przepisami. W sytuacji, gdy dwie lub więcej nazw opisują ten sam takson, ustalana jest nazwa ważna (pierwsza prawidłowo opisana), pozostałe stają się synonimami nomenklatorycznymi. Synonimy taksonomiczne powstają, gdy w wyniku rozwoju wiedzy, pewne taksony są dzielone, łączone lub przenoszone. Nazwy określane jako synonimy taksonomiczne odnoszą się do taksonów posiadających różne typy nomenklatoryczne i stają się synonimami w wyniku taksonomicznego osądu.
  Wiechlinowate, trawy (Poaceae (R. Br.) Barnh., Gramineae Juss.) – rodzina roślin należąca do rzędu wiechlinowców. Liczy ok. 11 tys. gatunków. Stanowi ona główny komponent roślinności stepowej, łąkowej i pastwiskowej. Należą do niej również ważne rośliny uprawne, w tym zboża. W Polsce występuje ponad 150 gatunków traw.

  Stokłosa (Bromus L.) – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych. Należy do niego ok. 150 gatunków występujących głównie w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej, w strefie międzyzwrotnikowej w górach. Gatunkiem typowym jest Bromus secalinus L.

  Stokłosa gałęzista (Bromus ramosus Huds.) – gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych. Występuje naturalnie w Europie, wschodniej Syberii, Azji Środkowej, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej. W Polsce rośnie w rozproszeniu w zachodniej części kraju.Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski – całościowa, krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Opracowana została przez Instytut Botaniki im. prof. W. Szafera PAN w Krakowie. Składa się z dwóch wydań.

  Systematyka[edytuj kod]

  Synonimy taksonomiczne

  Avenaria Heister ex Fabricius, Forasaccus Bubani Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG III z 2009)

  Rodzaj należący do rodziny wiechlinowatych (Poaceae), rzędu wiechlinowców (Poales). W obrębie rodziny należy do podrodziny wiechlinowe (Pooideae), plemienia Bromeae. Pozycja rodzaju w systemie Reveala (1994–1999)

  Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa jednoliścienne (Liliopsida Brongn.), podklasa komelinowe (Commelinidae Takht.), nadrząd Juncanae Takht., rząd wiechlinowce (Poales Small), rodzina wiechlinowate (Poaceae (R. Br.) Barnh.), plemię Bromeae Dumort., podplemię Brominae Dumort., rodzaj stokłosa (Bromus L.).

  Stokłosa bezostna (Bromus inermis Leyss.) – gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych. Jako gatunek rodzimy występuje w Eurazji. Ponadto zawleczony do Afryki, Ameryki, Australii i Nowej Zelandii. W Polsce jest gatunkiem pospolitym.Stokłosa łuskowata (Bromus squarrosus L.) – gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych. Jako gatunek rodzimy występuje w południowej Europie i południowo-zachodniej Azji. Ponadto zawleczony do Afryki, Ameryki, Australii i północnej Europy. W Polsce jest gatunkiem zadomowionym, po raz pierwszy zanotowany w 1911 roku.
  Gatunki flory Polski
 • stokłosa Benekena (Bromus benekenii (Lange) Trimen)
 • stokłosa bezostna (Bromus inermis Leyss.) – gatunek o niepewnym statusie
 • stokłosa czerwonawa (Bromus rubens L.) – efemerofit
 • stokłosa dachowa (Bromus tectorum L.)
 • stokłosa długooścista (Bromus lanceolatus Roth) – efemerofit
 • stokłosa delikatna (Bromus lepidus Holmb.) – efemerofit
 • stokłosa drżączkowata (Bromus briziformis Fisch. & C. A. Mey.) – efemerofit
 • stokłosa gałęzista (Bromus ramosus Huds.)
 • stokłosa groniasta (Bromus racemosus L.)
 • stokłosa japońska (Bromus japonicus Thunb. ex Murr)
 • stokłosa łuskowata (Bromus squarrosus L.)
 • stokłosa madrycka (Bromus madritensis L.) – efemerofit
 • stokłosa mieszańcowa (Bromus ×pseudothominii P. M. Sm.)
 • stokłosa miotłowa (Bromus scoparius L.) – efemerofit
 • stokłosa miękka (Bromus hordeaceus L.)
 • stokłosa obiedkowata, s. uniolowata (Bromus willdenowii Kunth) – efemerofit
 • stokłosa polna (Bromus arvensis L.)
 • stokłosa płonna (Bromus sterilis L.)
 • stokłosa prosta (Bromus erectus Huds.)
 • stokłosa spłaszczona, s. łódkowata (Bromus carinatus Hook. & Arn.)
 • stokłosa sztywna (Bromus rigidus Roth) – efemerofit
 • stokłosa wielokwiatowa (Bromus grossus Desf. ex DC.) – efemerofit
 • stokłosa zmieniona (Bromus commutatus Schrad.)
 • stokłosa żytnia, s. kostrzeba (Bromus secalinus L.)
 • Bromus brachystachys Hornung – efemerofit
 • Bromus sitchensis Trin. – gatunek o niepewnym statusie, efemerofit
 • Bromus intermedius Guss. – efemerofit
 • Przypisy

  1. Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-12-21].
  2. Liang Liu, Guanghua Zhu, Klaus Ammann: Bromus (ang.). W: Flora of China [on-line]. eFloras.org. [dostęp 2010-12-22].
  3. Index Nominum Genericorum. [dostęp 2009-01-22].
  4. Poaceae (grass family) (ang.). W: Taxonomy Browser [on-line]. The National Center for Biotechnology Information. [dostęp 2010-12-22].
  5. Crescent Bloom: Systematyka rodzaju Bromus (ang.). The Compleat Botanica. [dostęp 2009-01-21].
  6. Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Flowering plants and pteridophytes of Poland : a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie, 2002. ISBN 83-85444-83-1.
  Stokłosa polna (Bromus arvensis L.) – gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych. Występuje w południowej Europie i południowo-zachodniej Azji jako gatunek rodzimy. Poza tym obszarem rozprzestrzeniony jako antropofit w Europie, Azji i Ameryce. W Polsce występuje głównie na nizinach i w niższych położeniach górskich.Stokłosa prosta (Bromus erectus Huds.) – gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych. Jako gatunek rodzimy występuje w Europie, południowo-zachodniej Azji i północno-zachodniej Afryce. Ponadto zawleczony do Ameryki. W Polsce rośnie na terenie całego kraju.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wiechlinowe - podrodzina (Pooideae Benth.) i plemię (Poeae R. Br.) roślin należących do rodziny wiechlinowatych. Oba taksony noszą tę samą nazwę polską. Typem nomenklaturowym jest wiechlina (Poa).
  Stokłosa miękka (Bromus hordeaceus L.) – gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych. Jako gatunek rodzimy występuje w Eurazji i północnej Afryce. Ponadto zawleczony do Ameryki, Australii, Nowej Zelandii i południowej Afryki. W Polsce jest gatunkiem pospolitym.
  Gatunek typowy – gatunek wyznaczony przez systematyków jako typ nomenklatoryczny rodzaju. Typ nie musi być typowym przedstawicielem reprezentowanego taksonu, nie musi też świadczyć o jego zmienności. Typ umożliwia identyfikację taksonów. Okazy będące typami przechowywane są w specjalnych kolekcjach, a miejsce przechowywania wzorca jest dokładnie znane. W razie wątpliwości można odwołać się do gatunku typowego i wyróżnionych dla niego cech diagnostycznych.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Komelinowe (Commelinidae Takht.) – grupa roślin jednoliściennych stanowiąca w nowszych ujęciach systematycznych (system APG II z 2003, APG III z 2009) grupę monofiletyczną, siostrzaną dla szparagowców (Asparagales). Należą tu arekowce (Arecales), wiechlinowce (Poales), komelinowce (Commelinales), imbirowce (Zingiberales) i rodzina o nieokreślonej pozycji systematycznej – Dasypogonaceae. Do cech charakterystycznych tej grupy należy: obecność kwasu ferulowego i kumarowego w nie ulegających drewnieniu ścianach komórkowych, naczynia obecne są w łodydze i liściach, w komórkach liści często odkładana jest krzemionka, kwiatostany wsparte są podsadkami, zarodek jest krótki i szeroki.
  System APG III – nowoczesny system klasyfikacyjny roślin okrytonasiennych opublikowany w roku 2009 przez członków Angiosperm Phylogeny Group. W październiku 2009 członkowie Linnean Society zaproponowali klasyfikację filogenetyczną wszystkich roślin telomowych, kompatybilną z systemem APG III.
  System Reveala – nowoczesny system klasyfikacji roślin okrytonasiennych. Został opracowany przez amerykańskiego botanika Jamesa L. Reveala (ur. 1941), profesora Uniwersytetu w Maryland (USA). Po 1992 roku, kiedy to swój system opublikował Robert F. Thorne, Reveal zajął się jego korektą nomenklatoryczną. W tym też czasie zaproponował kilka nowych rozwiązań klasyfikacyjnych, początkowo na poziomie rzędów i podklas. W 1994 r. zaproponował wyróżnienie wśród okrytonasiennych 5 klas, co zaowocowało całkowicie oryginalnym ujęciem systematycznym tej grupy roślin. System ten Reveal publikował na swoich stronach internetowych i aktualizował do roku 1999. W następnych latach autor systemu wszedł w skład Angiosperm Phylogeny Group i brał udział w tworzeniu systemu APG II.

  Reklama