• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Przeczytaj także...
  Saska Kępa – część Warszawy położona na prawym brzegu Wisły. Saska Kępa ma status osiedla z własnym samorządem i pod względem administracyjnym stanowi część dzielnicy Pragi Południe, w ramach której sąsiaduje z Kamionkiem, Grochowem i Gocławiem. Przez część osób Saska Kępa jest potocznie określana jako dzielnica. Na jej obszarze znajduje się geometryczny środek miasta. Część Saskiej Kępy jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków jako strefa ochrony konserwatorskiej (nr rej. 942-A z 2 kwietnia 1979 r.).Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie – zlokalizowany jest w Warszawie w dzielnicy Praga Północ, przy ulicy Ratuszowej 1/3. Zoo zostało otwarte w 1928 na powierzchni 12 ha i początkowo posiadało ok. 500 okazów. Obecnie jego powierzchnia wynosi 32 ha.
  Ptasi Azyl potoczna nazwa specjalistycznej lecznicy dla ptaków chorych i rannych w wypadkach. Miejsca takie znajdują się w większości dużych polskich miast. Najczęściej są sytuowane przy ogrodach zoologicznych lub fundacjach czy stowarzyszeniach zajmujących się ornitologią lub ochroną ptaków.

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miastajednostka organizacyjno-budżetowa gminy miejskiej Warszawa, której zadaniem jest zastępcza obsługa inwestorska dużych inwestycji kubaturowych prowadzonych na rzecz miasta. Zadania te realizowane są w imieniu i na rzecz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Bezpośredni nadzór nad działalnością SZRM sprawuje Prezydent m. st. Warszawy.

  Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie – teatr założony w 1944 roku z siedzibą przy ulicy Jana Zamoyskiego 20 w Warszawie.Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Pragi – muzeum w Warszawie poświęcone Pradze – prawobrzeżnej części miasta – i jej dziedzictwu.

  Historia[]

  Dekretem Rządu PRL z dnia 26 kwietnia 1948 został powołany do życia Ogólnokrajowy Zakład Osiedli Robotniczych (ZOR), a w maju 1948 – Dyrekcja Osiedli Robotniczych. Na terenie Warszawy kontynuatorem tej instytucji były kolejno:

  1. Stołeczna Dyrekcja Osiedli Robotniczych (1950),
  2. Stołeczna Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych (1951),
  3. Stołeczny Zarząd Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych (1960),
  4. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta – od 5 grudnia 1961.

  Aktualne inwestycje[]

 • Centrum Sztuki Nowoczesnej dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 • Muzeum Warszawskiej Pragi
 • Szpital Południowy
 • Ptasi azyl w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
 • Wcześniejsze inwestycje prowadzone przez SZRM[]

 • odbudowa Starego i Nowego Miasta,
 • osiedla mieszkaniowe w centrum Warszawy m.in.: Za Żelazną Bramą i Emilia, osiedla mieszkaniowe na Pradze-Północ i Południe m.in.: Saska Kępa, Gocław, Ostrobramska, Targówek, Bródno, Tarchomin, aktualnie realizowane osiedla mieszkaniowe na Ursynowie i na Gocławiu,
 • wodociągi, kanalizacje sanitarne i oczyszczalnie ścieków m.in. w Błoniu, Ursusie, Pruszkowie, Wołominie, Nowym Dworze Mazowieckim, Grodzisku Mazowieckim i Otwocku,
 • ciepłownie w Legionowie, Wołominie i Nowym Dworze Mazowieckim
 • inwestycje z dziedziny użyteczności publicznej:
 • Szpital Bródno,
 • obiekty handlowo-usługowe, w tym Domy Towarowe „Centrum”, Teatr Powszechny, Kino „Wars”, Hotel „Metropol”,
 • remont pomieszczeń dla Domu Maklerskiego przy ul. Nowy Świat, modernizacja i częściowa przebudowa siedziby MSZ, Agencji Rolnej i Banku Przemysłowo-Handlowego
 • zespoły rekreacyjno-wypoczynkowe: m.in. Warszawianka, zespoły rekreacyjno-parkowe: Pole Mokotowskie, Łazienki Północne,
 • odbudowa lub remont obiektów zabytkowych: Zamek Królewski, Zamek Ujazdowski, Arsenał (Muzeum Archeologiczne)
 • Pałac Ślubów na Starym Mieście,
 • pomniki m.in.: pomnik Jana Kilińskiego, Ławeczka Jana Nowaka Jeziorańskiego, Krzyż papieski – Jana Pawła II
 • Centrum Nauki Kopernik
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Muzeum Ordynariatu Polowego
 • Muzeum Historii Żydów Polskich (inwestor zastępczy)
 • Centrum Przedsiębiorczości – Smolna
 • Bibliografia[]

 • Strona internetowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
 • Jednostka budżetowa – jest to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która nie ma osobowości prawnej. Wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, natomiast wszystkie dochody takiej jednostki odprowadzane są odpowiednio, albo na rachunek budżetu państwa, albo na rachunek jednostki samorządu terytorialnego (rozliczenie brutto – pełnymi kwotami).Osiedle Ostrobramska – wysokoblokowe (do 15 pięter) osiedle spółdzielcze położone pomiędzy ulicą Witolińską a Trasą Łazienkowską na warszawskiej Pradze Południe (stanowi część Witolina), wybudowane w latach 70. XX w. w systemie konstrukcyjnym "Żerań" (tzw. rama H). Osiedle liczy około 8-10 tys. mieszkańców.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Targówek Mieszkaniowy – rejon MSI w dzielnicy Targówek w Warszawie położony na prawym brzegu Wisły. W jego granicach znajduje się osiedle Targówek, oraz część przemysłowych terenów Targówka, błędnie wcielonych do tego obszaru (głównie teren Zakładów Przemysłu Tłuszczowego, na wschód od ulicy Radzymińskiej).
  Ciepłownia to zakład przemysłowy, którego głównym zadaniem jest produkcja czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej. Konwencjonalne układy (tj. opalane paliwami kopalnymi instalacje z kotłem) są obecnie spotykane rzadko. Wynika to z faktu, iż dużo wyższą sprawność uzyskuje się produkując w sposób skojarzony energie cieplną i elektryczną (zobacz: elektrociepłownia).
  Wołomin – miasto w woj. mazowieckim, siedziba powiatu wołomińskiego i gminy miejsko-wiejskiej Wołomin. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. warszawskiego.
  Stare Miasto w Warszawie – najstarszy ośrodek miejski Warszawy będący zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku. Ma rynek rozmieszczony na planie prostokąta.
  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – muzeum sztuki nowoczesnej w Warszawie założone w 2005, narodowa instytucja kultury.
  Ławeczka Jana Nowaka-Jeziorańskiego − pomnik znajdujący się przy ul. Czerniakowskiej 178 A w Warszawie na skraju Parku Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza.
  Za Żelazną Bramą – warszawskie osiedle mieszkaniowe leżące częściowo na obszarze Mirowa podzielone jest pomiędzy Wolę a Śródmieście. Nazwa pochodzi od nieistniejącej już Bramy Żelaznej, będącej wejściem do Ogrodu Saskiego. Żelazna brama stała na Osi Saskiej po zachodniej stronie dzisiejszego pasa dzielącego jezdnie ul. Marszałkowskiej. Historycznymi, XIX-wiecznymi granicami osiedla są ulice: Chłodna, Żabia, Skórzana, Graniczna i Ogród Saski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.236 sek.