• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stiepan Mosin

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Konstantin Pawłowicz Woskobojnik, ros. Константин Павлович Воскобойник (ur. w 1895 w wiosce Smieła w kijowskiej guberni w Rosji, zm. 8 stycznia 1942 w miejscowości Łokoć) – Ukrainiec, radziecki inżynier, organizator i pierwszy przywódca kolaboracyjnej tzw. Republiki Łokockiej na okupowanych obszarach ZSRR podczas II wojny światowej.
  Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.

  Stiepan Wasiljewicz Mosin, ros. Степан Васильевич Мосин (ur. w 1904 r. w wiosce Czernyszino w regionie kałuskim w Rosji, zm. po 1946 r. w ZSRR) – radziecki nauczyciel, współzałożyciel i członek komitetu centralnego Narodowo-Socjalistycznej Partii Rosji oraz główny redaktor jej organu prasowego, członek władz tzw. Republiki Łokockiej, następnie pełnomocnik przy sztabie Sił Zbrojnych Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji ds. materialnej pomocy dla uchodźców z okupowanych obszarów ZSRR podczas II wojny światowej

  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  W 1927 r. wstąpił do Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików). W 1937 r. został z niej wykluczony pod zarzutem krytyki kolektywizacji rolnictwa. W 1940 r. przyjęto go z powrotem do partii komunistycznej. Pracował jako nauczyciel. Po ataku wojsk niemieckich na ZSRR 22 czerwca 1941 r., został 10 sierpnia zmobilizowany do Armii Czerwonej. Miał służyć w batalionie budowlanym, ale szybki postęp Niemców sprawił, że oddział został rozpuszczony. Stiepan W. Mosin przybył do miasta Orzeł, gdzie mieszkała jego rodzina. Po pewnym czasie przeniósł się do miejscowości Łokoć, będącej centralną siedzibą władz tzw. Republiki Łokockiej. Został zastępcą Bronisława W. Kaminskiego, który z kolei pełnił funkcję zastępcy stojącego na czele Republiki Łokockiej Konstantina P. Woskobojnika. Odpowiadał za sprawy agitacji i propagandy. Współuczestniczył w utworzeniu przez K. P. Woskobojnika Narodowo-Socjalistycznej Partii Rosji, po czym został członkiem komitetu centralnego i głównym redaktorem jej organu prasowego "Gołos naroda". Był też autorem artykułów. Po zabiciu przez partyzantów K. P. Woskobojnika 8 stycznia 1942 r., S. W. Mosin został przewodniczącym 5-osobowej rady wykonawczej. Brał udział w formowaniu kolejnych oddziałów "milicji ludowej", przemianowanej na Rosyjską Wyzwoleńczą Armię Ludową (RONA), a także w niektórych starciach z partyzantką sowiecką zarówno na obszarze tzw. Republiki Łokockiej, jak też później Białorusi. Wchodził w skład sądu polowego, który sądził partyzantów i osoby im pomagające. Po niepowodzeniu utworzenia 29 Dywizji Grenadierów SS i włączeniu jej żołnierzy w skład Sił Zbrojnych Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji pod koniec 1944 r., S. W. Mosin trafił do oddziału kadr sztabu Sił Zbrojnych KONR. Został wyznaczony pełnomocnikiem ds. materialnej pomocy dla uchodźców z okupowanych obszarów ZSRR. Po zakończeniu wojny wraz z pozostałymi "własowcami" został wydany Sowietom, którzy go aresztowali i uwięzili. Po procesie skazano go w końcu grudnia 1946 r. na karę śmierci.

  Łokoć (ros. Ло́коть) – osiedle typu miejskiego w obwodzie briańskim w Federacji Rosyjskiej, centrum administracyjne rejonu brasowskiego.Kolektywizacja - nadawanie formy zbiorowej, czyli kolektywnej, na przykład przekształcanie indywidualnych gospodarstw rolnych w spółdzielnie rolnicze (zob. RSP, Kołchoz), warsztatów rzemieślniczych w spółdzielnie produkcyjne, itp.

  Linki zewnętrzne[]

 • Protokół ze śledztwa b. członków Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej, w tym Stiepana W. Mosina (jęz. rosyjski)
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  29 Dywizja Grenadierów SS (1 rosyjska) (niem. Waffen-Grenadier Division der SS (russische Nr. 1)) – kolaboracyjny związek taktyczny Waffen-SS złożony z żołnierzy Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej (RONA) formowany pod koniec II wojny światowej.
  Siły Zbrojne Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji – rosyjska kolaboracyjna formacja zbrojna podporządkowana Komitetowi Wyzwolenia Narodów Rosji pod przewodnictwem gen. Andrieja A. Własowa.
  Bronisław Kaminski, ros. Бронислав Владиславович Каминский (ur. 16 czerwca 1899 w Witebsku, zm. 4 października 1944 w Łodzi) – dowódca brygady (Waffen-SS Brigadeführer) Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej (RONA), zbrodniarz wojenny zwany "katem Ochoty". Starsze publikacje podawały błędnie imię Mieczysław.
  Republika Łokocka (ros. Локотское самоуправление) – były, administrowany przez Rosjan, autonomiczny rejon w okupowanej przez Niemców części ZSRR (na terenie Komisariatu Rzeszy Moskwa) istniejący w latach 1941–1943, w czasie II wojny światowej. Obejmował gminę Łokoć w obwodzie briańskim.
  Narodowo-Socjalistyczna Partia Rosji (ros. Народная Cоциалистическая Партия России "Викинг", "Витязь", NPRS) – rosyjska kolaboracyjna partia faszystowska działająca od końca 1941 r. na obszarze tzw. Republiki Łokockiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.