• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stiepan Akimow

  Przeczytaj także...
  Medal jubileuszowy „XX lat Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej” (ros. Юбилейная медаль "ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии" ) – radziecki jubileuszowy medal wojskowy. Komkor (ros. комкор, Командир корпуса) – dowódca korpusu, odpowiednik generała broni. Ranga wojskowa, używana w Armii Czerwonej. Obowiązywała od 22 września 1935 do 7 maja 1940, kiedy to zostały wprowadzone zunifikowane stopnie generalskie.
  29 października jest 302. (w latach przestępnych 303.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 63 dni.
  .mw-parser-output table.zolnierz-lotnictwo td.naglowek{color:black!important;background:#95a7b9!important}.mw-parser-output table.zolnierz-marynarka td.naglowek{color:white!important;background:#6082B6!important}.mw-parser-output table.zolnierz-lądowe td.naglowek{color:white!important;background:#556B2F!important}.mw-parser-output table.zolnierz-paramilitarny td.naglowek{color:black!important;background:#b6b3c7!important}

  Stiepan Dmitriewicz Akimow (ros.) Степан Дмитриевич Акимов (ur. 11 stycznia 1896 Chanczewka, zm. 29 października 1941 koło wsi Gołodjewka) – rosyjski i radziecki wojskowy, generał-lejtnant.

  Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.Wojna zimowa (wojna radziecko-fińska 1939-1940, fiń. talvisota, ros. Зимняя война) – konflikt zbrojny pomiędzy ZSRR a Finlandią, toczący się w okresie od 30 listopada 1939 do 13 marca 1940 roku.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się we wsi Chanczewka w obwodzie pskowskim.

  W 1916 roku powołany do armii carskiej, brał udział w I wojnie światowej, osiągnął stopień chorążego.

  W 1918 roku wstąpił do Armii Czerwonej. Brał udział w walkach przeciwko wojskom gen. Judenicza i Denikina. Był kolejno dowódcą plutonu, kompanii, a następnie dowódcą batalionu 1. Brygady Kursantów Kursu Dowódców Piechoty w Peterhofie. Kurs ten ukończył w 1919 roku.

  Generał – wysoki stopień wojskowy, a także grupa stopni generalskich. Nazwa pochodzi z łacińskiego generalis (główny, nadrzędny) i oznaczała początkowo głównego dowódcę wojska lub konkretnego rodzaju broni. W tym znaczeniu, stopień generała, jako naczelnego dowódcy całych sił zbrojnych państwa, zachował się obecnie jedynie w Szwajcarii.Front Północno-Zachodni – jeden z frontów radzieckich. Po raz pierwszy sformowany w trakcie wojny ZSRR z Finlandią zimą 1939/1940. Powstał 7 stycznia 1940 na bazie dowództwa Leningradzkiego Okręgu Wojskowego w celu koordynacji działań 7. i 13. Armii. Po zakończeniu wojny zimowej Front Północno-Zachodni ponownie przekształcono w Leningradzki Okręg Wojskowy.

  Po zakończeniu wojny domowej w latach 1921 – 1937 pełnił kolejno funkcje dowódcy kompanii, batalionu i pułku. W 1929 roku ukończył strzelecko-taktyczny kurs doskonalący dowódców Armii Czerwonej „Wystrieł”. W 1937 roku został dowódcą 58. Dywizji Strzeleckiej, a w 1938 roku dowódcą 23. Korpusu Strzeleckiego Zakaukaskiego Okręgu Wojskowego.

  Anton Iwanowicz Denikin, ros. Антон Иванович Деникин (ur. 16 grudnia 1872, Szpetal Dolny, dziś dzielnica Włocławka, zm. 8 sierpnia 1947 w Ann Arbor) – rosyjski oficer, generał Armii Imperium Rosyjskiego, dowódca Armii Ochotniczej, jeden z kilku dowódców antykomunistycznej "białej" armii Rosji. Admirał Aleksandr Kołczak przed śmiercią przekazał pełnomocnictwa najwyższej władzy w Rosji Antonowi Denikinowi. Po dymisji na ręce Piotra Wrangla na emigracji.Order Czerwonej Gwiazdy (ros. Орден Краснoй Звезды) – radzieckie odznaczenie wojskowe ustanowione Uchwałą Prezydium Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR z 6 kwietnia 1930.

  Jako dowódca 23. Korpusu w składzie 13. Armii od 25 stycznia do 13 marca 1940 roku wziął udział w wojnie radziecko-fińskiej.

  W grudniu 1940 roku został inspektorem piechoty w Nadbałtyckim Specjalnym Okręgu Wojskowym.

  Po ataku Niemiec na ZSRR został zastępcą dowódcy Frontu Północno-Zachodniego, a następnie dowódcą samodzielnej grupy wojsk, której zadaniem była obrona miasta Dyneburg i uniemożliwienia sforsowania przez wojska niemieckie rzeki Dźwiny. Wobec jednak przewagi przeciwnika grupa została rozbita i nie wykonała swojego zadania.

  Dźwina (łot. Daugava, białorus. Дзьвiна - Dźwina lub Заходняя Дзьвiна - Zachodniaja Dźwina, ros. Западная Двина - Zapadnaja Dwina, , lit. Dauguva, liw. Väina, niem. Düna, dawna nazwa: Rubon) – druga pod względem wielkości rzeka uchodząca do Bałtyku. Przepływająca przez Rosję, Białoruś i Łotwę, mająca swoje źródła na wzgórzach Wałdaju w zachodniej Rosji, na północny zachód od miasta Andrieapol, uchodząca do Zatoki Ryskiej.Nikołaj Nikołajewicz Judenicz, ros. Николай Николаевич Юденич (ur. 18 lipca/30 lipca 1862, Moskwa, zm. 5 października 1933, Saint-Laurent-du-Var, Francja) – rosyjski generał.

  Pomimo tych niepowodzeń na początku sierpnia 1941 roku został dowódcą nowo utworzonej 48. Armii, która powstała na bazie Nowogrodzkiej Armijnej Grupy Wojsk. Armia ta prowadziła walki obronne na dalekich przedpolach Leningradu w składzie Frontu Północnego. W końcu sierpniu 1940 roku przekazał dowództwo armii i został skierowany na specjalny kurs w Akademia Sztabu Generalnego im. K. J. Woroszyłowa.

  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.Zakaukaski Okręg Wojskowy ros. Закавказский военный округ (ЗакВО) – ogólnowojskowy, operacyjno-terytorialny związek Sił Zbrojnych ZSRR.

  W październiku 1941 roku uczestniczył w formowaniu 113. Dywizji Strzeleckiej, a w dniu 10 października 1941 roku został wyznaczony na dowódcę 43. Armii, lecz z powodu choroby ostatecznie nie objął dowodzenia tą armią.

  W dniu 29 października 1941 roku zginął w katastrofie lotniczej w rejonie wsi Gołodjewka w obwodzie penzeńskim w czasie ewakuacji z Moskwy do szpitala w Kujbyszewie.

  Awanse[ | edytuj kod]

 • komkor
 • generał-lejtnant (4 czerwca 1940)
 • Odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Order Lenina
 • Order Czerwonego Sztandaru (dwukrotnie)
 • Order Czerwonej Gwiazdy
 • Medal XX-lecia Armii Czerwonej
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Великая Отечественная. Командармы. Военный биографический словарь. Moskwa: Кучково поле, 2005, s. 12-13. ISBN 5-86090-113-5. (ros.)
 • Wojskowa Akademia Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (ros.: Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации) – wyższa szkoła wojskowa typu akademickiego w Moskwie, przeznaczona do edukacji, szkolenia i doskonalenia zawodowego wyższych oficerów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i innych państwowych instytucji obronnych oraz oficerów armii sojuszniczych. Wiodąca jednostka badawcza w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa militarnego, budownictwa wojskowego i wykorzystania sił zbrojnych.Dyneburg (łot. Daugavpils, ros. Даугавпилс lub Динабург, Dinaburg, lit. Daugpilis, niem. Dünaburg, dawniej pol. Dyneburg, z czasem za tłumaczeniem nazwy rosyjskiej używano też: Dźwińsk lub Dźwinów, biał. Дынабург, Дзьвінск, Dźwinsk, ros. Двинcк, Dwinsk, 1656–1667 Борисоглебск, Borisoglebsk; jidysz דינאבורג, דענענבורג; Denenburg lub Dineburg; także: דװינסק, Dwinsk; fiń. Väinänlinna) – miasto na Łotwie, w południowo-wschodniej części kraju, nad Dźwiną (nazwa w języku łotewskim oznacza zamek nad Daugavą, tj. Dźwiną), miasto wydzielone, drugie co do wielkości miasto Łotwy, stolica i centrum naukowe, przemysłowe i kulturalne Łatgalii (b. Inflant Polskich). W 1956 do miasta przyłączono położone na lewym brzegu (kurlandzkim) miasteczko Grzywa. Główny ośrodek Polaków na Łotwie; większość mieszkańców miasta stanowi ludność rosyjskojęzyczna (w tym Rosjanie, Białorusini) oraz Polacy, natomiast Łotysze to ok. 17% mieszkańców.
  Warto wiedzieć że... beta

  Peterhof (ros. Петергоф), w latach 1944–1997 Pietrodworiec (ros. Петродворец) – miasto w północnej Rosji, w rejonie pietrodworeckim Petersburga, nad Zatoką Fińską.
  Front Północny - jeden z frontów radzieckich. Po raz pierwszy wystawiony w czasie Wojny Domowej z lat 1918-1921, rozkazem z 18.09.1918 roku. Jego wojska podzielono na dwie armie (6 armia, 7 armia). Po likwidacji zagrożenia ze strony wojsk "białych" na kierunku Piotrogrodzkim przemianowany na Front Zachodni (12.02.1919) i wysłany na Litwę i Białoruś.
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.
  Operacja Barbarossa (niem. Unternehmen Barbarossa) – agresja III Rzeszy na ZSRR w trakcie II wojny światowej. Pierwotny plan przewidywał atak 15 maja 1941, ale z powodu obalenia proniemieckiego rządu księcia Pawła Hitler musiał interweniować na Bałkanach, w Jugosławii, a także w Grecji. Przełożono więc atak na 22 czerwca 1941 roku. Plan ataku był przygotowany i podpisany przez Adolfa Hitlera już 18 grudnia 1940 (dyrektywa nr 21). Była to największa i najważniejsza operacja niemiecka w czasie wojny, której porażka zdecydowała ostatecznie o niemieckiej przegranej w całej wojnie. Bitwy na froncie wschodnim, gdzie realizowano operację „Barbarossa”, okazały się być jednymi z najbrutalniejszych i najbardziej wyniszczających potyczek dla obu stron. Nazwa „Barbarossa” wywodzi się od przydomku cesarza rzymsko-niemieckiego Fryderyka I Barbarossy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.