• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sterowanie ruchem kolejowym

  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Nastawnia – posterunek techniczny nastawczy mieszczący urządzenia do zdalnego sterowania ruchem kolejowym, wyposażony w urządzenia nastawcze, blokowe i łączności - z którego ustawia się drogi przebiegu pociągów, przestawia zwrotnice oraz nadaje sygnały (za pomocą semaforów, tarcz manewrowych i innych sygnalizatorów). Jej pracą kieruje dyżurny ruchu.
  Sieć kolejowa – układ połączonych ze sobą linii kolejowych będących własnością zarządcy infrastruktury lub zarządzanych przez zarządcę infrastruktury.

  Sterowanie ruchem kolejowym (SRK i często, choć niepoprawnie pod względem ortograficznym, srk) – zestaw funkcji oraz ich zastosowania, które umożliwiają bezpieczny ruch pociągów.

  Obejmuje urządzenia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz sterowania ruchem pociągów na sieci kolejowej, wraz z urządzeniami do zapewnienia komunikacji i oprogramowaniem urządzeń sterowania.

  Wyróżnia się w nim składniki:

  Automatyka bezpieczeństwa pociągu (ABP) – zespół urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy pojazdu trakcyjnego. Na PKP w skład automatyki bezpieczeństwa pociągu wchodzą: SHP (samoczynne hamowanie pociągu), CA (czuwak aktywny) oraz Radio-Stop. Urządzenia SHP oraz CA kontrolują czujność maszynisty. Zadaniem systemu Radio-Stop jest wstrzymanie ruchu wszystkich pojazdów trakcyjnych będących w strefie bezpośredniego zagrożenia ruchu kolejowego. Działanie urządzeń automatyki bezpieczeństwa pociągu oraz czujność maszynisty rejestrowane są za pomocą prędkościomierza wskazująco-rejestrującego (rodzaj tachometru) firmy Sécheron Hasler (dawniej Hasler).Ruch kolejowy – procedury i związane z nimi urządzenia umożliwiające spójne funkcjonowanie różnych podsystemów strukturalnych systemu kolei, zarówno w czasie normalnego, jak i pogorszonego funkcjonowania, w tym przygotowanie składu i prowadzenie pociągu, planowanie i zarządzanie ruchem oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji usług transgranicznych.
 • pokładowe,
 • przytorowe.
 • Urządzenia techniczne związane ze sterowaniem ruchem kolejowym, w zależności od pełnionych przez nie funkcji, mogą być:

 • wbudowane bezpośrednio w elementy konstrukcyjne toru kolejowego,
 • usytuowane na torowisku lub wbudowane w podtorze,
 • umieszczone w specjalnie przeznaczonych do tego celu budynkach (nastawniach), kontenerach lub innych obiektach spełniających wymagania odpowiednie do rodzaju zastosowanych urządzeń.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • automatyka bezpieczeństwa pociągu (ABP)
 • Contrôle de vitesse par balises
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. kolejowym ruchem sterowanie, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2014-11-14].
  2. hasło Skrótowce w: Wielki słownik ortograficzny, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. kolejowym ruchem sterowanie, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2015-02-26].
  4. 2006/679/WE: Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. (CELEX: 32006D0679).
  5. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043.
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz.U. z 2004 r. nr 162, poz. 1697).
  7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. nr 151, poz. 987, Dział II, Rozdział 5).
  Podtorze jest to podłoże gruntowe, na którym jest ułożona nawierzchnia toru kolejowego. Może być ono naturalne lub sztuczne, utworzone przez wykonanie wykopu lub nasypu. W razie nadmiaru ziemi z wykopu po obu stronach toru sypie się tzw. odkłady (odwały), w razie niedoboru ziemi wykopuje się ukopy. Górną powierzchnię podtorza nazywa się torowiskiem, a powierzchnie boczne skarpami lub stokami.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.