• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sterowanie powtarzalne

  Przeczytaj także...
  Sterowanie z uczeniem iteracyjnym (iterative learning control, ILC) – metoda sterowania układami, które pracują w trybie powtarzalnym (przykłady takich układów to: manipulator ramienia robota, wsadowe procesy chemiczne i instalacje do testów niezawodnościowych). W każdym takim zadaniu wymaga się, aby układ wykonywał te same działanie wielokrotnie i z dużą precyzją. Działanie to wyraża się przez cel jakim jest dokładne podążanie, w skończonym czasie, za danym sygnałem odniesienia.Zakłóceniami w teorii sterowania nazywamy czynniki o charakterze przypadkowym, niezamierzonym, niekontrolowanym, utrudniające sterowanie.
  Sygnał okresowo zmienny – pojęcie stosowane w elektronice, telekomunikacji, elektrotechnice, akustyce, automatyce, fizyce i innych dziedzinach nauki i techniki. Oznaczające sygnał zależny od czasu, którego wartości powtarzają się w ustalonych odstępach czasu będących wielokrotnościami pewnego czasu zwanego okresem. Sygnał okresowo zmienny można opisać okresową funkcją matematyczną.

  Sterowanie powtarzalne (ang. repetitive control) – metoda sterowania oparta na zasadzie modelu wewnętrznego (ang. internal model principle), która ma zastosowanie do sygnałów okresowych, na przykład okresowa zmienna odniesienia lub usuwanie zakłóceń okresowych.

  Metoda ta, rozwinięta w latach 80. przez grupę uczonych japońskich, okazała się bardzo praktyczna i skuteczna w przypadku pracy z sygnałami okresowymi.

  Sterowanie powtarzalne podobne jest w pewien sposób do sterowania z uczeniem iteracyjnym (ang. iterative learning control).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Youqing Wang, Furong Gao, Francis J. Doyle III. Survey on iterative learning control, repetitive control, and run-to-run control. „Journal of process control”. 10 (19), s. 1589-1600, 2009. 
 • Bartlomiej Ufnalski, Lech M. Grzesiak. Plug-in direct particle swarm repetitive controller with a reduced dimensionality of a fitness landscape - a multi-swarm approach. „Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences”. 63 (4), s. 857-866, 2015. 
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.903 sek.