• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stempel - numizmatyka

  Przeczytaj także...
  Stempel lustrzany – określenie odnoszące się do bicia monety w sposób pozwalający na osiągnięcie estetycznego efektu idealnie wypolerowanego, lustrzanego tła i matowego rysunku. Stempel lustrzany w innych językach nazywany jest Stempel odwrócony - w numizmatyce polskiej, określenie odnoszące się bicia monety w taki sposób, że górna część rysunku rewersu styka się z dolna częścią rysunku awersu. W konsekwencji, po obrocie monety wokół osi pionowej rysunku jednej strony, rysunek drugiej strony jest odwrócony o pełne 180 stopni .
  Awers i rewers (łac.) to dwie strony jakiegoś zdobionego przedmiotu płaskiego, pokrytego jedno- lub dwustronnie malowidłem, grafiką lub drukiem, zawierającego płaskorzeźbę, wizerunek wykonany metodą rycia, kucia lub zdobionego w jeszcze inny sposób. Oba pojęcia funkcjonują wyłącznie razem, gdy w danym przedmiocie występuje swobodny dostęp do obu jego powierzchni, przy czym jedna z nich jest wyłączną lub główną stroną zawierającą przedstawiane treści.

  Stempel w numizmatyce – element służący do tłoczenia wzoru na monetach i medalach. W zależności od przygotowania stempla można uzyskać różne efekty powierzchni monety.

  Stempel głęboki - w numizmatyce określenie odnoszące się do bicia monety w celu osiągnięcia efektu znaczących wypukłości elementów rysunku względem tła monety. Efekt ten uzyskiwany jest zarówno poprzez odpowiednie przygotowanie stempla menniczego jak i zwiększony nacisk prasy menniczej podczas procesu bicia. Skutkiem ubocznym bicia monet stemplem głębokim jest dużo szybszy proces zużywania się stempli menniczych. Niekiedy osiągnięcie efektu stempla głębokiego wymaga kilkukrotnego uderzania prasy w krążek menniczy. Medal – niewielki, najczęściej okrągły lub owalny, płaski wytwór metalowy (odmiana wieloboczna jest zwana plakietką), wykonany zazwyczaj techniką odlewu lub bicia. Jest zwykle ozdobiony po jednej lub obu stronach reliefem. Często jest zawieszony na wstążce.

  Pojęcia stempel używa się również do określenia:

  Stempel płytki - w numizmatyce określenie odnoszące się do bicia monety w efekcie którego wszystkie elementy rysunku nieznacznie wystają ponad jej tło. Stempel zwykły – w numizmatyce określenie odnoszące się do bicia monety bez osiągania specjalnych efektów estetycznych dla jej tła lub rysunku, przy orientacji rysunku awersu względem rysunku rewersu zgodniej ze standardem przyjętym przez emitenta.
 • estetycznych efektów tła lub rysunku monety (stempel zwykły, stempel lustrzany),
 • orientacji względem siebie rysunków awersu i rewersu (stempel zwykły, stempel odwrócony),
 • rozróżnienia stopnia wypukłości rysunku monety (stempel płytki, stempel głęboki).
 • Moneta – przeważnie metalowy znak pieniężny, o określonej formie, opatrzony znakiem emitenta. Emitent gwarantował umowną wartość monety. Pierwotnie wartość ta zbliżona była do rynkowej wartości kruszców zawartych w monecie.Numizmatyka (z gr. νομισματική) – nauka pomocnicza historii, zajmująca się badaniem monet, banknotów i innych znaków pieniężnych pod względem historycznym, estetycznym, a także technicznym. W ostatnich latach coraz częściej za dział numizmatyki uważana jest polityka monetarna (zwalczanie przestępczości monetarnej, polityka emisyjna, obieg pieniądza, jako wyraz świadomych działań emitenta). Pochodzenie słowa numizmatyka nie jest do końca jasne - nie wiadomo, czy pochodzi od łacińskiego nummus, czy też od greckiego nomisma. Numizmatyka ma swoje początki w XIV wieku, rozwinęła się w okresie renesansu. Największe w Polsce zbiory monet i medali znajdują się w muzeach narodowych w Warszawie i w Krakowie.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.