• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Steinfels

  Przeczytaj także...
  Ustrzyki Dolne (ukr. Устрики Долішні, ros. Устрики Дольные) – miasto w woj. podkarpackim, siedziba powiatu bieszczadzkiego, położone nad rzeką Strwiąż. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ustrzyki Dolne.Krościenko dawniej też Karaszyn, Koroszno, Koroscienko – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne, nad rzeką Strwiąż.
  Obersdorf – nieistniejąca kolonia, część wsi Krościenko nad Strwiążem w powiecie dobromilskim (Bircza) do roku 1939, obecnie powiat bieszczadzki Gmina Ustrzyki Dolne, parafia ewangelicka w m. Bandrów. Obersdorf leży przy drodze z Krościenka do m. Kuźmina nad potokiem Sabat, 5 km do m. Stebnik (Steinfels), 18 km do kolonii Prinzenthal (po stronie ukraińskiej).

  Steinfels – nieistniejąca dziś część (kolonia) wsi Stebnik, do 1939 powiat dobromilski, obecnie powiat bieszczadzki, Gmina Ustrzyki Dolne.

  Wieś powstała jako kolonia niemiecka. Pierwsi koloniści zaczęli przybywać tu po roku 1784, w ramach tzw. kolonizacji józefińskiej. Kolonia Steinfels leżała 9 km od Ustrzyk Dolnych, 5 km od (Obersdorfu), na północ leży Krościenko nad Strwiążem na wschód Nanowa i Stebnik. Środkiem wsi płynie potok Stebnik, prawy dopływ Strwiąża, z lewego brzegu dopływ Jasienika. Zabudowania wiejskie leżały w obrębie wsi Stebnika. Układ zabudowy kolonii w formie łańcuchówki niemieckiej. W roku 1880 było 21 domów oraz 122 mieszkańców. W miejscu kościół pw. św. Marii, parafia ewangelicka w miejscowości Bandrów, rzymskokatolicka w miejscowości Jasień, parafia greckokatolicka w miejscowości Nanowa.

  Jasień (521 m n.p.m.) – góra w Paśmie Żurawnicy w Beskidzie Małym, wznosząca się od północnego zachodu nad centrum Suchej Beskidzkiej.Kolonizacja józefińska (niem. Josefinische Kolonisation) – planowa akcja osadnicza, prowadzona przez cesarza Józefa II w końcu XVIII w., głównie w Galicji. Koloniści józefińscy zasilili społeczność mniejszości niemieckiej Galicji.

  Koloniści niemieccy zostali przesiedleni do Rzeszy w 1940. Zabudowania nie zachowały się, do dziś zachowały się pojedyncze nagrobki ewangelickie na pobliskim cmentarzu.

  Stebnik jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie, kopalnie ropy naftowej istniały tu przed rokiem 1884.

 • Układ zabudowy wsi Steinfels (Stebnik) 1852

  Galicja (niem. Galizien, węg. Gácsország, cz. Halič, jid. גאַליציע – Golicje, tur. Haliç, rum. Galiţia, ros. Галиция – Galicija, ukr. Галичина – Hałyczyna) – potoczna nazwa narzucona przez zaborcę i stosowana na określenie południowo-wschodnich ziem dawnej I Rzeczypospolitej, znajdujących się obecnie w Polsce i Ukrainie, wchodzących w skład zaboru austriackiego. Z tego tytułu również nazwa austriackiego kraju koronnego (dokładniej Królestwo Galicji i Lodomerii), istniejącego w latach 1772-1918. Zalicza się do niej ziemie południowej Małopolski, ziemię Grodów Czerwieńskich oraz zachodnią część Podola do linii Zbrucza. Jest to stosunkowo nowe pojęcie o charakterze kulturowym i historyczno-administracyjnym.Strwiąż (ukr. Стривігор – Strywihor) – rzeka w południowo-wschodniej Polsce i na zachodniej Ukrainie, w dorzeczu Dniestru (zlewisko Morza Czarnego). Długość – 94 km, powierzchnia zlewni – 955 km², z tego 193 km² w Polsce. Źródła w Polsce, w Górach Sanocko-Turczańskich, w okolicach Ustrzyk Dolnych. Płynie na północny wschód, w okolicach Sambora wypływa na teren Kotliny Naddniestrzańskiej. Przyjmuje swój największy dopływ Błażiwkę, skręca na południowy wschód i w okolicy wsi Chłopczyci uchodzi do Dniestru.
 • Niemiecka wyspa językowa wokół Steinfels, na narodowej mapie grup etnicznych Podkarpacia (Galicja Środkowa, 1876)

 • Linki zewnętrzne[]

 • Stebnik (2) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XI (Sochaczew – Szlubowska Wola) z 1890 r.
 • Steinfels w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XI (Sochaczew – Szlubowska Wola) z 1890 r. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stebnik – nieistniejąca wieś w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne, nad potokiem Stebnik.
  Wyspa językowa – miejsce, w których większość ludności posługuje się innym językiem niż ludność zamieszkująca obszar otaczający "wyspę". Do powstawania wysp dochodzi na skutek osadnictwa na danym terenie ludności obcej etnicznie, która nie asymiluje się z otoczeniem, zachowując swoją kulturę, obyczaje i język. Termin został użyty po raz pierwszy w roku 1847.
  Łańcuchówka (wieś leśno-łanowa) – typ wsi zakładanej w średniowieczu na prawie niemieckim (Waldhufendorf osadnictwo saksońskie) na zalesionych obszarach górskich, forma ta była rozpowszechniona w okresie kolonizacji przedkarkonoskiej części Śląska, południowej Małopolski oraz Rusi Halickiej (XII-XV wiek). Zagrody znajdowały się po obu stronach drogi, która przebiegała zazwyczaj dnem doliny. Każda zagroda zbudowana była na własnym łanie wykarczowanego pola, który odchodził od głównej drogi. Dalej przechodził w należący do tego samego gospodarza płat lasu (stąd druga nazwa wieś leśno-łanowa), który biegł aż do działu wód stanowiącego granicę wsi.
  Powiat bieszczadzki – powiat w Polsce (województwo podkarpackie, wcześniej województwo krośnieńskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ustrzyki Dolne. Jest to najrzadziej zaludniony powiat w Polsce (19,56 os/km²).
  Gmina Ustrzyki Dolne – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Bandrów Narodowy – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.