• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stefania Bojda

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Cieszyn (czes. Těšín, niem. Teschen, łac. Tessin) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, którego władz jest siedzibą. Leży na Pogórzu Śląskim, nad Olzą. Współczesne administracyjne pojęcie „miasto Cieszyn” odnosi się do prawobrzeżnej części, stanowiącego pod względem przestrzennym i społecznym jedną całość, ośrodka miejskiego, którego część lewobrzeżna należy do Czech i nosi oficjalną nazwę „Czeski Cieszyn”.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Stefania Bojda, de domo Golec (ur. 1938 w Cieszynie) – polska pedagog, malarka i działacz społeczny.

  Biografia[ | edytuj kod]

  Stefania Bojda urodziła się w Cieszynie w 1938 r., jest absolwentką cieszyńskiego liceum pedagogicznego oraz Studium Nauczycielskiego. Ukończyła również studia z wychowania plastycznego na Uniwersytecie Śląskim (filia cieszyńska). Od 1992 malarka prowadzi zespół "Cieszyńskie Plastusie".

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Wspólnie z bratem, Józefem Golcem, napisała i wydała trzytomowy Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, za co w 2005 została uhonorowana Nagrodą im. ks. Leopolda Jana Szersznika.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Miękina L., Znów minie wiek... Antologia literatury nadolziańskiej, Cieszyn 2001, s. 479.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Notka biograficzna w Elektronicznym słowniku biograficznym Śląska Cieszyńskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.Nagroda imienia ks. Leopolda Jana Szersznika – najwyższe wyróżnienie samorządu terytorialnego powiatu cieszyńskiego w dziedzinie kultury, przyznawane corocznie od 2002 r. przez władze powiatu cieszyńskiego. Celem nagrody jest promocja kultury regionu Śląska Cieszyńskiego. Nagroda nadawana jest w trzech kategoriach: twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i ma charakter finansowy, a sporadycznie także honorowy, co jak dotychczas miało miejsce tylko dwukrotnie. Wysokość finansowa nagrody w 2014 wynosiła 3 000 złotych w każdej z trzech kategorii.
  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Nazwisko rodowe – odnotowane w akcie urodzenia lub chrztu nazwisko rodu (rodziny), z którego pochodzi dana osoba. Najczęściej jest nim nazwisko ojca.
  Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej - trzytomowy słownik biograficzny autorstwa Józefa Golca i Stefanii Bojdy. Pierwszy tom został wydany w 1993, drugi w 1995, a trzeci - w 1998 roku. Trzy tomy zawierają w sumie 1234 biogramy, 873 podobizn oraz 346 faksymilii autografów.
  Józef Golec (urodzony 30 marca 1935 r. w Cieszynie syn Józefa i Zofii z domu Wanat), mieszkaniec Sopotu, pedagog, działacz społeczny, esperantysta i popularyzator esperanta, organizator turystyki, nauczyciel plastyki, organizator wielu konkursów plastycznych młodzieży szkolnej, twórca ekslibrisów głównie dla esperantystów o tematyce esperanckiej oraz judaiców; popularyzator rodzinnego Śląska Cieszyńskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.576 sek.