• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stefan Malawski  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Raków (biał. Ракаў; Raków Mołodecki) – miasteczko w rejonie wołożyńskim w obwodzie mińskim, 36 km na zachód od Mińska. W okresie międzywojennym był miasteczkiem granicznym na wschodniej rubieży II Rzeczypospolitej, wchodząc w skład województwa wileńskiego; miejscowość była siedzibą wiejskiej gminy Raków. Po II wojnie światowej włączony do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
  Wyróżnienia[ | edytuj kod]
 • Tytuł Doctora honoris causa nadany w 2002 roku przez Akademię Medyczną w Lublinie,
 • Honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa,
 • Honorowy tytuł „Medicus Nobilis” oraz srebrny sygnet Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
 • Tytuł „Laudabilis” nadany przez Okręgową Izbę Lekarską (2006),
 • wiele nagród indywidualnych i zespołowych PAN, Ministerstwa Zdrowia, Instytutu Gruźlicy, Państwowej Rady ds. wykorzystania Energii Atomowej, Akademii Medycznej i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
 • Prace naukowe[ | edytuj kod]

  1. Złamania i zwichnięcia kręgosłupa lędźwiowego na podstawie analizy 86 przypadków leczonych w Klinice Ortopedycznej w Warszawie - Dysertacja na stopień doktora medycyny, 1951
  2. Hemiartroplastyka sposobem Codivilla-Colonny w leczeniu wrodzonego zwichnięcia biodra - Pamiętnik X Zjazdu PTOT, PZWL, Warszawa 1953, str. 37-48
  3. Leczenie uszkodzeń kręgosłupa. Referat główny na X Zjeździe PTOT w 1952 r. w Poznaniu - Pamiętnik X Zjazdu PTOT, PZWL, Warszawa 1953, str. 153-167
  4. Przypadek bocznego zwichnięcia kręgosłupa - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1954, t.XIX, str. 341-344
  5. Przypadek kłębczaka stopy - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1955, t.XX, str. 73-76
  6. Pierwotna niewydolność zastawek żył głębokich kończyn dolnych - Polski Tygodnik Lekarski, 1955, t.XI, str. 681-683
  7. Operacyjne nastawienie zastarzałych zwichnięć kręgosłupa szyjnego - Postępy Chirurgii, Warszawa, 1955, t.II, str. 165-171
  8. Złamania dolnego odcinka kości udowej - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1955, t.XX, str. 153-166
  9. Przednie odbarczenie rdzenia w porażeniach gruźliczych (A.Gruca, S.Malawski, J.Sowiński) - Postępy Chirurgii, Warszawa, PZWL, 1955, t.II, str. 63-79
  10. Uszkodzenia kręgosłupa szyjnego - Postępy Chirurgii, Warszawa, PZWL 1955, t.II, str. 136-163
  11. Anterior decompression of the spinal cord in tuberculosus paralysis (A.Gruca, S.Malawski, J.Sowiński) - Bulletin de l'Academie Pol. des Sciences, 1955, Vol.III, str. 195-197
  12. Operacyjne leczenie stopy końsko-szpotawej po chorobie Heine-Medina - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1955, t.XX, str. 137-164
  13. Usztywnienie sposobem Grucy porażennej stopy wiotkiej po chorobie Heine-Medina - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1955, t.XX, str. 107-118
  14. Wyprostne uszkodzenie kręgosłupa piersiowego - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1956, t.XXI, str. 69-72
  15. Boczne obrotowe zwichnięcie rzepki - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1956, t.XXI, str. 489-497
  16. Leczenie zaniedbanych uszkodzeń kręgosłupa z porażeniem - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1957, t.XXII, str. 433-439
  17. Torbielowate zwyrodnienie łękotek stawu kolanowego - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1958, t.XXIII, str. 51-58
  18. Wyniki leczenia zachowawczego ognisk gruźliczych okołostawowych u dzieci - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1958, t.XXIII, str. 303-318
  19. Zasady leczenia czynnej gruźlicy kostno-stawowej bezpośrednią interwencją na ognisku (R.Serafinowa, S.Malawski). Referat główny na XII Kongresie PTOT w Gdańsku - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1959, t.XXIV, str. 437-454
  20. O gruźlicy kości i stawów - Zdrowie dla wszystkich, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1959
  21. Bakteriologiczne właściwości ogniska w gruźlicy kostno-stawowej - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1960, t.XXV, str. 89-99
  22. Sinowektomija pri sinowialnata forma na tuberkuloznaja gonit - Chirurgia - Sofia, 1962, t.XV, str. 158-161
  23. Technika wycięcia ogniska gruźliczego ze stawu krzyżowo-biodrowego - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1962, t.XXVII, str. 603-609
  24. Aktualne zagadnienia gruźlicy kostno-stawowej wieku dziecięcego - Pediatria Polska, 1963, t.XXXVIII
  25. Leczenie uszkodzeń kręgosłupa szyjnego - Pamiętnik XV Kongresu PTOT, Warszawa, PZWL, 1964, str. 97-111
  26. Dostęp do przedniej ściany kanału i trzonów kręgosłupa szyjnego sposobem własnym - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1968, t.XXXIII, str. 26-30
  27. Epidemiologia gruźlicy pozapłucnej - Gruźlica, 1972, XI, str. 1117-1123
  28. Ropne zapalenie kręgosłupa - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1973, vol.38, str. 701-709
  29. Wyniki leczenia chorób maziówki kolana sposobem całkowitej synowektomii - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1974, t.XXXIX, str. 427-434
  30. Gruźlica kości i stawów, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1976
  31. Patofizjologia przewlekłego zapalenia tkanki kostnej - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1976, t.XLI, str. 397-402
  32. Therapeutic results of pyogenic spine infection - International Orthop., 1977, I, 125-131
  33. Objawy kliniczne ciasnoty kanału kręgosłupa lędźwiowego - Spondyliatria, Wrocław, 1977, str. 181-184
  34. Etiopatogeneza przewlekłego zapalenia kanki kostnej u dzieci - Krwiopochodne zapalenia tkanki kostnej, PZWL Warszawa 1978, str. 96-98
  35. Rekonstrukcja ubytków pozapalnych kości piszczelowej - Krwiopochodne zapalenia tkanki kostnej, PZWL Warszawa 1978, str. 110-114
  36. Wyniki leczenia pierwotnych nowotworów kręgosłupa - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1981, vol.46, str. 281-286
  37. Infekcyjne zapalenie kręgosłupa - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1982, vol.47, str. 425-431
  38. Płytka dociskowa własnego pomysłu do zespalania złamań kości - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1984, vol.49, str. 289
  39. Współczesne zasady leczenia nowotworów kręgosłupa - Postępy diagnostyki i terapii nowotworów kości, Centrum Onkologii, Warszawa, 1990, str. 42-55
  40. Epidemiologia skoliozy - Postępy Polskiej Spondyloortopedii, 1992, str. 3-7
  41. Własne zasady leczenia skolioz niskostopniowych - Postępy Polskiej Spondyloortopedii, 1992, str. 9-11
  42. Historia wydłużania i egalizacji kończyn dolnych - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1993, vol.58, str. 239-250
  43. Własne zasady leczenia skolioz niskostopniowych w świetle współczesnych poglądów na etiologię i patogenezę powstawania skolioz - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, vol.59, str. 189-192
  44. Kifoskolioza: etiologia, patologia, powikłania i leczenie - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1995, vol.60, str. 269-274
  45. Wyniki operacyjnego leczenia kifoskolioz powikłanych uszkodzeniem rdzenia - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1995, vol.60, str. 359-364
  46. Choroba Kumell-Verneuille'a - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1996, vol.61, str. 553-558
  47. Barkowy zespół uciskowy pęczka naczyniowo-nerwowego (S.Malawski, M.Milecki) - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1997, vol.62, str. 7-14
  48. Powikłania neurologiczne towarzyszące osteochondrozie kręgosłupa lędźwiowego - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1998, vol.63, str. 55-61
  49. Wyniki leczenia jednostronnej sakralizacji wyrostka poprzecznego V kręgu lędźwiowego - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1998, vol.63, str. 487-494
  50. Wyniki operacyjnego leczenia protruzji krążka międzykręgowego w części piersiowej kręgosłupa (S.Malawski, St.Łukawski) - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1998, vol.63, str. 585-590
  51. Przepuklina krążka międzykręgowego w części piersiowej kręgosłupa - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1999, vol.64, str. 147-157
  52. Wrodzony staw rzekomy obojczyka przegląd piśmiennictwa i opis przypadku (S.Malawski, W.Zasacki) - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1999, vol.64, str. 341-345
  53. Nadpanewkowe torbiele stawu biodrowego - wyniki leczenia operacyjnego (S.Malawski, M.Nowak-Misiak, R.Sosnowski) - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1999, vol.64, str. 399-405
  54. Z kart historii ortopedii polskiej - Kwartalnik Ortopedyczny, 1999, 33, str. 89-98
  55. Pyogenic infection of the spine (St.Łukawski, S.Malawski, J.Węglarz) - Lietuvos traumatologu ortopedu draugijas, Vilnius, 2000, str. 168-172
  56. The results of surgical treatment of thoracic intervertebral disc protrusion (S.Malawski, St.Łukawski) - Lietuvos traumatologu ortopedu draugijas, Vilnius, 2000, str. 274-280
  57. Złamania wieku starczego - Księga Jubileuszowa 25-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Warszawa, 2000, str. 95-109
  58. Historyczna ewolucja metod leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej - Kwartalnik Ortopedyczny, 2000, z.40, str. 199-205
  59. Patomorfologia wad wrodzonych kręgosłupa w aspekcie przyszłego klinicznego rozwoju choroby (S.Malawski, P.Malawski) - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 2002, vol.67, str. 365-374
  60. Adam Gruca 1893-1983 - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 2008, vol.73, z.5, str. 322
  61. Moja droga do ortopedii - Ortop. Traumatologia i Rehabilitacja, 2010, vol.12, nr 6, str. 581-587
  62. Życiorys prof. Adama Grucy - Postępy Nauk Medycznych, 2010, t.XXIII, nr 2, str. 108-113.
  Wiktor Marian Dega (ur. 7 grudnia 1896 w Poznaniu, zm. 16 lutego 1995 tamże) – lekarz, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, a później AM w Poznaniu, naukowiec, jeden ze współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Pierwszy Kawaler Orderu Uśmiechu, który odebrał 6 lutego 1969 w Poznaniu, następnie członek Międzynarodowej Kapituły tego orderu.Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  25 Pułk Ułanów Wielkopolskich (25 p.uł.) – oddział kawalerii Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
  23 października jest 296. (w latach przestępnych 297.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 69 dni.
  Polski Tygodnik Lekarski, obecnie Polski Merkuriusz Lekarski – wydawane od 1946 roku czasopismo medyczne, organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W piśmie zamieszczane są oryginalne artykuły, a także prace poglądowe i kazuistyczne z poszczególnych dziedzin medycyny. Pierwszym redaktorem Polskiego Tygodnika Lekarskiego był profesor Ludwik Paszkiewicz.
  Metoda Malawskiego – metoda fizjoterapii stosowana do leczenia niskostopniowych skolioz opracowana przez prof. Stefana Malawskiego.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.