• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stefan Jurczak

  Przeczytaj także...
  Senatorowie III kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 19 września 1993 oraz w wyniku wyborów uzupełniających. Kadencja senatorów rozpoczęła się wraz ze złożeniem ślubowania na pierwszym posiedzeniu Senatu II kadencji wyznaczonym na 15 października 1993, a upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia następnego Sejmu – 19 października 1997. Senatorowie II kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 27 października 1991. Kadencja senatorów rozpoczęła się wraz ze złożeniem ślubowania na pierwszym posiedzeniu Senatu II kadencji wyznaczonym na 26 listopada 1991, a upłynęła 31 maja 1993 w dniu wejścia w życie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1993 r. w sprawie rozwiązania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 1993 r. Nr 27, poz. 285).
  Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – polski polityk, z wykształcenia historyk. Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

  Stefan Stanisław Jurczak (ur. 15 listopada 1938 w Krakowie, zm. 2 czerwca 2012 tamże) – polski polityk, związkowiec, działacz opozycji w okresie PRL. Senator II, III i IV kadencji, wicemarszałek Senatu III kadencji.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Syn Franciszka i Stefanii. Z wykształcenia technolog obróbki skrawaniem (absolwent technikum mechanicznego). Pracował w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie, następnie od 1973 w zakładzie przetwórstwa hutniczego w Bochni. W 1980 podjął działalność w „Solidarności”, był jednym z liderów związku w Hucie im. Lenina i regionie małopolskim. W stanie wojennym został internowany na okres od 13 grudnia 1981 do 20 grudnia 1982. Po zwolnieniu działał w ścisłych podziemnych władzach NSZZ „S”. W 1989 uczestniczył w jednym z podzespołów w obradach Okrągłego Stołu, był też przewodniczącym zarządu małopolskiego Komitetu Obywatelskiego. Od 1989 do 1995 przewodniczył zarządowi Regionu Małopolska NSZZ „S”.

  15 listopada jest 319. (w latach przestępnych 320.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 46 dni. Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.

  W latach 1991–2001 sprawował mandat senatora II i III kadencji z ramienia NSZZ „Solidarność” oraz IV kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, wybranego w województwie krakowskim. W III kadencji był wicemarszałkiem Senatu. W 2001 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję z ramienia Bloku Senat 2001. Od 1998 do 2002 był radnym sejmiku małopolskiego.

  ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie (d. Huta im. T. Sendzimira) – zakład przemysłowy w Krakowie, w dzielnicy Nowa Huta. Druga pod względem wielkości produkcji stali huta w Polsce.Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 r. odbyły się 23 września. Zastosowano nowo uchwaloną ordynację wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

  W 2005 podpisał deklarację poparcia Partii Demokratycznej – demokraci.pl. W 2006 bezskutecznie ubiegał się o mandat radnego Krakowa z listy komitetu wyborczego Jacka Majchrowskiego. W 2007 był jednym z inicjatorów powołania Ruchu na rzecz Demokracji, został prezesem tej organizacji. Został też członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK).

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Senat III kadencji – skład Senatu III kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 19 września 1993.

  Ordery[ | edytuj kod]

  W 2003, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rewaloryzacji zabytków Krakowa, został przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2011 prezydent RP Bronisław Komorowski, za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za znaczące osiągnięcia w działalności publicznej i społecznej, nadał mu Krzyż Komandorski tego orderu.

  Partia Demokratyczna – demokraci.pl (Partia Demokratyczna, PD) – polska centrowa partia polityczna, powstała w 2005 z przekształcenia Unii Wolności.Wybory samorządowe w Polsce 2006 zostały przeprowadzone 12 listopada; II tura (ponowne głosowanie) w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyła się 2 tygodnie później, 26 listopada.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Piotr Rąpalski: Zmarł Stefan Jurczak. gazetakrakowska.pl, 2012-06-03. [dostęp 2012-06-03].
  2. Serwis PKW – Wybory 2006. [dostęp 2012-06-03].
  3. M.P. z 2004 r. nr 10, poz. 148
  4. M.P. z 2011 r. nr 98, poz. 994

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Biogram na stronie Senatu (IV kadencja). [dostęp 2012-06-03].
 • Sejmik Województwa Małopolskiego – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa małopolskiego. Powołany w 1998 r.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Okręg wyborczy województwo krakowskie (1989–2001) do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmował w latach 1989–2001 obszar województwa krakowskiego. Wybierano w nim 2 senatorów, przy czym w latach 1989–1991 obowiązywała zasada większości bezwzględnej, zaś w latach 1991–2001 – większości względnej.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.