Stefan Jackowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stefan Maria Jackowski (ur. 11 lutego 1951 w Łodzi) – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w topologii algebraicznej. Profesor zwyczajny w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 2005-2013.

Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.Uniwersytet Stanowy Ohio – amerykańska uczelnia wyższa o statusie uniwersytetu publicznego, z siedzibą w Columbusie i mniejszymi kampusami w Limie, Mansfield, Marion, Newark i Wooster. Powstała w 1870 roku. Kształci ponad 60 tysięcy studentów, w tym ok. 46,7 tysięcy słuchaczy studiów licencjackich oraz ok. 13,7 tysięcy magistrantów i doktorantów. Zatrudnia ok. 5,2 tysiąca pracowników naukowych i ok. 19,3 tysiąca osób wchodzących w skład pozostałego personelu. Wśród absolwentów uczelni było dwóch laureatów Nagrody Nobla: chemik Paul J. Flory i astrofizyk William Fowler.

Życie i twórczość[ | edytuj kod]

W latach 1964-1968 był uczniem III LO im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi. W ostatniej klasie zwyciężył w krajowej olimpiadzie fizycznej, dzięki czemu wziął udział w jej międzynarodowej edycji w Budapeszcie. Następnie rozpoczął studia Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przenosząc się w 1970 roku na Wydział Matematyki i Mechaniki. Studia tam ukończył w 1973 roku. Za pracę magisterską pt. Wiązki zorientowane w uogólnionych teoriach kohomologii otrzymał I nagrodę w konkursie studenckich prac matematycznych PTM im. J. Marcinkiewicza. Stopień doktorski uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 1976 na podstawie pracy pt. Localization and Completion Theorems in Equivariant Cohomology Theories, przygotowanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Białynickiego-Biruli. Tytuł naukowy profesora nauk matematycznych otrzymał w 1996.

Uniwersytet Virginia – publiczny uniwersytet naukowy w Charlottesville w stanie Wirginia (USA), założony przez prezydenta Tomasza Jeffersona. Uczelnia posiada wysoko wyspecjalizowane wydziały takie jak Architektura, Astronomia, i Filozofia. Drużyny sportowe występują jako Cavaliers (męskie) lub Lady Cavaliers (żeńskie).Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (często używany skrót to FUW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego prowadzący badania naukowe i kształcący w dziedzinach:

W Instytucie Mechaniki UW (Wydział MIM) rozpoczął pracę w 1973 roku. W ramach Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW pełnił m.in. funkcję dziekana w latach 1990-1996 i 1999-2005. W kilku kadencjach członek senatu UW. Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: „Fundamenta Mathematicae” oraz „Journal of Homotopy and Related Structures”. Były członek Komitetu Matematyki PAN. Na kadencję 2017-2020 wybrany do zarządu Europejskiego Towarzystwa Matematycznego.

Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

Kierował kilkoma projektami naukowymi. Wykładał i prowadził badania w wielu ośrodkach zagranicznych m.in. takich jak: Max-Planck-Institut für Mathematik w Bonn, Centre de Recerca Matemàtica w Barcelonie, Fields Institute w Toronto, Université Paris-XIII-Nord, Institut Mittag-Leffler w Sztokholmie, Purdue University w West Lafayette, Uniwersytet w Getyndze, Uniwersytet Hebrajski, Mathematical Sciences Research Institute w Berkeley, University of Virginia w Charolottesvile, Ohio State University w Columbus, University of Chicago, Politechnika Federalna w Zurychu, Uniwersytet Aarhus, Uniwersytet Oksfordzki.

Purdue University – amerykańska uczelnia wyższa o statusie uniwersytetu publicznego, z siedzibą w West Lafayette w stanie Indiana. Powstała w 1869 roku. Obecnie kształci ponad 40 tysięcy studentów, z czego ok. 3/4 stanowią słuchacze studiów licencjackich. Zatrudnia ponad 6,5 tysiąca pracowników naukowych. Patronem uczelni jest przemysłowiec i filantrop John Purdue (1802-1876), który odegrał niezwykle ważną rolę przy zakładaniu uniwersytetu.Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (WMIM UW, MIMUW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunkach:

Specjalizuje się w topologii algebraicznej – najważniejsze wyniki dotyczą powiązań między topologią działań grup i teorią homotopii. Zostały opublikowane m.in. w czasopismach lub zbiorach monografii „Annals of Mathematics”, „Acta Mathematica” „Topology”, „Journal of Pure and Applied Algebra”, „Algebraic Topology and its Applications” oraz „Proceedings of the American Mathematical Society”.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Delta – matematyczno-fizyczno-informatyczno-astronomiczny miesięcznik popularny wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Autor publikacji i analiz dotyczących szkolnictwa wyższego. Inicjator Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów. W latach 2008-2010 przewodniczący Zespołu ds. Edukacji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Koordynator merytoryczny „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2020”, opracowanej przez zespół Ernst & Young oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Od 2013 roku członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

W 1998 roku za działalność naukową i dydaktyczną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Żonaty z Agnieszką Bojanowską-Jackowską, matematyczką.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Stefan Maria Jackowski. monitorfirm.pl. [dostęp 2016-07-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-13)].
 2. Curriculum Vitae (ang.). marzec 2016. [dostęp 2016-09-01].
 3. Prof. dr hab. Stefan Jackowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-07-01].
 4. Osiągnięcia szkolne, studenckie i zawodowe laureatów olimpiad międzynarodowych w latach 1959-2009 (pol.). 2009. s. 26-27. [dostęp 2016-09-01].
 5. Stefan Jackowski (ang.). Mathematics Genealogy Project. [dostęp 2016-07-01].
 6. prof. dr hab. Stefan Jackowski. usosweb.uw.edu.pl. [dostęp 2016-06-18].
 7. Stefan Jackowski. mimuw.edu.pl. [dostęp 2016-07-01].
 8. Stefan Jackowski członkiem Executive Committee of the European Mathematical Society (pol.). Polskie Towarzystwo Matematyczne, 2016-07-18. [dostęp 2016-09-01].
 9. Stefan Jackowski (ang.). researchgate.net. [dostęp 2016-06-30].
 10. Jackowski, Stefan (1951- ). Katalog Biblioteki Narodowej. [dostęp 2016-07-01].
 11. prof. Stefan Jackowski (pol.). Polska Bibliografia Naukowa. [dostęp 2016-09-01].
 12. Stefan Jackowski, Janina Mincer-Daszkiewicz. USOS - sprawne zarządzanie. „Forum Akademickie”. 5, 2004 (pol.). 
 13. Strona archiwalna - Zespoły eksperckie przy Rzeczniku Praw Obywatelskich - z dnia 2010-03-24 10:53:57 (pol.). W: BIP [on-line]. Rzecznik Praw Obywatelskich. [dostęp 2016-09-01].
 14. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku (pol.). luty 2010. [dostęp 2016-09-01].
 15. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (pol.). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. [dostęp 2016-09-01].
 16. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 1998 r. o nadaniu orderów M.P. z 1998 r. nr 16, poz. 235
 17. Stefan Jackowski. Samuel Eilenberg – wielki matematyk z Warszawy. „Wiadomości Matematyczne”. 50 (1), 2014 (pol.). 

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Artykuły popularnonaukowe w miesięczniku „Delta” [dostęp 2021-09-01].
 • University of Chicago (pol. Uniwersytet Chicagowski, Uniwersytet w Chicago) – jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów amerykańskich, założony w 1890 przez przedsiębiorcę i twórcę koncernu Standard Oil Johna D. Rockefellera w Chicago. Jest to uczelnia prywatna, na której studiuje ok. 14 tys. osób, z czego zaledwie 4515 to studenci studiów licencjackich (ang.: undergraduates).USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) – system informatyczny służący do zarządzania tokiem studiów w szkole wyższej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Olimpiada fizyczna – jedna z polskich olimpiad przedmiotowych, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana od 1950 roku przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W chwili obecnej zawody odbywają się w trzech etapach: korespondencyjnym, okręgowym i ogólnopolskim. Pięciu najlepszych zawodników bierze udział w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej. Dawniej olimpiada składała się z czterech etapów: przedwstępnego, wstępnego, okręgowego i ogólnopolskiego.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) – stowarzyszenie zrzeszające osoby związane z matematyką polską. Jego cele, to
  Uniwersytet Aarhus (łac. Universitas Aarhusiensis; duń. Aarhus Universitet; ang. Aarhus University) – uczelnia założona w 1928 roku jako Universitetsundervisningen i Jylland (Uniwersytet Nauczania w Jutlandii).
  Uniwersytet w Getyndze Georg-August-Universität Göttingen zwany Georgiana od imienia Georga Augusta jest znaną uczelnią w Niemczech. Założona w 1734 roku w Getyndze przez Jerzego II. Uniwersytet w Getyndze jest w czołówce uczelni niemieckich. Uczelnia powiązana jest z 45 laureatami Nagrody Nobla.

  Reklama