• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stefan Ciara

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Historiografia (z gr. Historia + grapho – pisać) – dział piśmiennictwa obejmujący gatunki historyczne. Historiografia to inaczej określenie całokształtu pracy historyka razem z jej rezultatem, czyli produkcją dziejopisarską.

  Stefan Jerzy Ciara (ur. 21 sierpnia 1949 w Warszawie) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 1972, doktorat tamże w 1986, habilitację w 2004.

  W latach 1972–1973 zatrudniony w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, w Archiwum Głównym Akt Dawnych 1973–1979, w Instytucie Historycznym UW od 1979 jako starszy asystent, adiunkt od 1987. W trakcie pracy w AGAD ukończył Studium Podyplomowe Archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1975–1976). W latach 1994–1999 był p.o. Kierownika Zakładu Nauk Pomocniczych Historii IH UW.

  Neografia - nauka o odręcznym piśmie nowożytnym. Neografia stanowi rozwinięcie paleografii. Pomocna przy odczytywaniu nowożytnych tekstów. Neografia jest jedną z nauk pomocniczych historii.Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – jeden z 6 wydziałów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Prowadzi studia I i II stopnia na kierunku historia oraz posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

  Odbył staże zagraniczne: Wiedeń wrzesień 1992 i czerwiec 1994 (na zaproszenie Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut).

  Jego zainteresowania naukowe: historia społeczna Polski nowożytnej; archiwistyka i nauki pomocnicze historii; historia Polski XIX w. na tle historii powszechnej tej epoki; historia historiografii polskiej (zwłaszcza ośrodka lwowskiego).

  W przeszłości prowadził zajęcia z neografii rosyjskiej w Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Siedlce (ros. Седлец, jid. שעדליץ Shedlits) – miasto we wschodniej Polsce położone na terenie województwa mazowieckiego pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką, na Południowym Podlasiu. Pod względem liczby mieszkańców 48. miejsce w Polsce i 4. w województwie mazowieckim. Siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji siedleckiej. Miasto stanowi lokalne i ponadlokalne centrum gospodarcze (rozwinięte handel, usługi i przemysł), edukacyjne (szkoły wyższe m.in. uniwersytet, seminarium duchowne i 10 szkół średnich, szkoła muzyczna I i II stopnia) i kulturalne (2 domy kultury, teatr, 4 biblioteki i 3 muzea).

  Współpracuje z Wydziałem Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Kariera rodu Wejherów 1560–1657, Warszawa 1980
 • Zbiór dokumentów papierowych w AGAD, "Archeion", t. 73, 1982,
 • Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII w., Wrocław 1990
 • Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1992 (współautorstwo)
 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zasobie, t. 2, Epoka porozbiorowa, pod red. F. Ramotowskiej, Warszawa 1998 (współautorstwo)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Publikacje Stefana Ciary w serwisie otworzksiazke.pl
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tomasz Wituch, Bogdan Stolarczyk Studenci Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1945-2000, wyd. Arkadiusz Wingert, Kraków 2010, s. 377
  2. Dr hab. Stefan Jerzy Ciara, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-04-01].
  3. USOSweb UPH w Siedlcach
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który ma stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Ustawodawca dopuszcza także zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, która ma tylko stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, jednak tylko na podstawie umowy o pracę. Stanowisko profesora nadzwyczajnego jest niższe rangą od stanowiska profesora zwyczajnego. Na uczelniach morskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić doktora, który dodatkowo ma najwyższy dyplom morski, tj. kapitana żeglugi wielkiej bądź starszego mechanika.
  Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) – biblioteka utworzona przy Uniwersytecie Warszawskim w 1817, znajdująca się przy ul. Dobrej 55/56.
  Adiunkt (łac. adiunctus – dołączony) – stanowisko w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki. Na niektórych polskich uczelniach jest przyjętym zwyczajem, że po obronieniu habilitacji naukowiec uzyskuje stanowisko profesora, jednak na wielu uczelniach nie jest to automatyczne i zależy bardziej zarówno od polityki wydziału, jak i dostępności etatów (finansowania).
  Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego to placówka naukowa powołana do życia w roku 1930. Wchodzi w skład Wydziału Historycznego UW.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.