• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stefan Brzoza

  Przeczytaj także...
  Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO) – (czasem można spotkać się z mylną nazwą Zmechanizowane Oddziały Milicji Obywatelskiej lub Zorganizowane Oddziały Milicji Obywatelskiej) oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych (dsł.: "likwidacji zbiorowych naruszeń porządku publicznego"), a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych.Tatry (514.5, słow. Tatry, niem. Tatra, węg. Tátra) – najwyższe pasmo w łańcuchu Karpat, również najwyższe między Alpami a Uralem i Kaukazem. Są częścią Łańcucha Tatrzańskiego, w Centralnych Karpatach Zachodnich.
  Jan Krzysztof Kelus (ur. 21 lutego 1942 w Warszawie) – polski socjolog, działacz polityczny, kompozytor, autor i wykonawca piosenek tzw. drugiego obiegu.

  Stefan Brzoza (ur. 18 czerwca 1950, zm. 17 stycznia 1985) – polski pieśniarz uliczny, działacz opozycji antykomunistycznej, uczestnik demonstracji studenckich i kolportażu prasy niezależnej. Kilkakrotnie zatrzymywany przez milicję, między innymi za bójkę z zomowcami. Po wprowadzeniu stanu wojennego wiele koncertował w prywatnych mieszkaniach, przeżył również załamanie nerwowe, m.in. wywieszał w nocy na balkonie biało-czerwoną flagę i nawoływał ludzi do powstania. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w czasie samotnej wędrówki po Tatrach w drodze na Kocioł Świnicki.

  Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.Zbigniew Brzoza (ur. 1957 w Warszawie) – polski reżyser teatralny i telewizyjny. Wykładowca w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej.

  W ramach tzw. drugiego obiegu, ukazała się w 1986 r., nakładem Oficyny Fonograficznej CDN, kaseta z nagraniami Stefana Brzozy pt. Lekarstwo na ten stan.

  W 2005 r. Jerzy Zalewski zrealizował film dokumentalny poświęcony postaci Stefana Brzozy pt. Teatr Wojny, przy realizacji którego współpracowali między innymi żona muzyka Andrea, brat Zbigniew Brzoza – dyrektor Teatru Studio oraz znany pieśniarz ruchu opozycji antykomunistycznej Jan Krzysztof Kelus.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  W jednym ze swoich protest-songów pt. "Zwolnić Kelusa" pieśniarz uwiecznił swojego przyjaciela Jana Krzysztofa Kelusa.

 • Grób barda Stefana Brzozy na Cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie

 • Grób barda Stefana Brzozy na Cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie

 • Grób barda Stefana Brzozy na Cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie

  Jerzy Zenon Zalewski (ur. 11 kwietnia 1960 w Warszawie) – polski reżyser, scenarzysta, producent filmowy, aktor i dziennikarz.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
 • Grób barda Stefana Brzozy na Cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie

 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Film Jerzego Zalewskiego – "Teatr Wojny" (2005) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydawnictwa podziemne (bibuła, drugi obieg) – wydawnictwa wydawane w krajach, w których obowiązywała cenzura (PRL, ZSRR itp.). Były to publikacje bezdebitowe, czyli bez dopuszczenia do rozpowszechniania przez stosowny urząd (w Polsce do 1989 był to Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk), niejednokrotnie ignorujące prawo autorskie. Bywały wydawane w nakładach od kilkunastu kopii do kilku a nawet kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy przez nielegalne ("podziemne") wydawnictwa lub przez osoby prywatne. Niektóre z takich nielegalnych instytucji po roku 1989 przekształciły się w normalnie prosperujące instytucje wydawnicze (np. "NOWA").
  Protest song (pieśń protestu) – rodzaj piosenki z nurtu muzyki zaangażowanej, której wymowa jest manifestem skierowanym przeciw jakiemuś zjawisku społecznemu lub politycznemu, np. przeciw wojnie lub biedzie.
  Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza – teatr miejski w Warszawie, od 1985 nosi imię Stanisława Ignacego Witkiewicza.
  Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie – cmentarz położony na Woli w Warszawie przy ulicy Młynarskiej 54/56/58.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.