• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Staw ramienny

  Przeczytaj także...
  Kość ramienna (łac. humerus) – jedna z kości kończyny górnej, należy do kości długich. Wyróżnia się w niej koniec bliższy, trzon (łac. corpus humeri) i koniec dalszy.Staw mostkowo-obojczykowy (łac. articulatio sternoclavicularis) – nieregularny staw, łączący ze sobą mostek i obojczyk. Ze względu na zakres wykonywanych ruchów można go zalicz do stawów wieloosiowych.
  W anatomii człowieka kończyna górna (łac. extremitas vel membrum superius) – część ciała na którą składają się:
  Staw ramienny.
  Zdjęcie rentgenowskie stawu ramiennego

  Staw ramienny (łac. articulatio humeri) – staw kulisty wolny łączący kończynę górną z obręczą barkową.

  Główkę stawową tworzy głowa kości ramiennej, a panewkę wydrążenie stawowe oraz obrąbek stawowy łopatki, przyczepiony do brzegów wydrążenia stawowego. Dzięki obrąbkowi stawowemu zwiększana jest powierzchnia stawowa panewki, czego następstwem jest większy zakres ruchów ramienia. Nie ma ograniczeń więzadłowych, a od uszkodzeń chronią go mięśnie. Torebkę stawową wzmacnia więzadło kruczo-ramienne i więzadła obrąbkowo-ramienne (górne, środkowe, dolne). Torebka jest dodatkowo wzmocniona ścięgnami mięśnia obłego mniejszego, mięśnia podgrzebieniowego, nadgrzebieniowego, mięśnia podłopatkowego, które zabezpieczają staw tworząc tzw. pierścień rotatorów. Ruchy odbywają się w trzech płaszczyznach: zgięcie i prostowanie, odwodzenie i przywodzenie, ruchy obrotowe ramienia do wewnątrz i na zewnątrz. Zarówno zgięcie, jak i odwodzenie w stawie ramiennym zachodzi tylko do płaszczyzny poziomej. Możliwość uniesienia ramienia ponad płaszczyznę poziomą to efekt pracy stawów: mostkowo-obojczykowego i barkowo-obojczykowego.

  Mięsień podgrzebieniowy (łac. musculus infraspinatus) - płaski mięsień zlokalizowany na grzbietowej powierzchni łopatki.Obręcz kończyny górnej, obręcz barkowa (łac. cingulum membri superioris) - struktura kostna, połączona za pomocą stawów. Jest punktem podparcia dla mięśni kończyn górnych. Połączone są z nią kończyny: prawa i lewa.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Andrzej Skawina, Anatomia prawidłowa człowieka.
  Warto wiedzieć że... beta

  Więzadło kruczo-ramienne (łac. ligamentum coracohumerale) – jest to więzadło wzmacniające torebkę stawową stawu ramiennego. Biegnie od wyrostka kruczego łopatki do guzka większego i mniejszego kości ramieniowej. Od przodu więzadło pokryte jest przez mięsień naramienny (musculus deltoideus), zaś od tyłu przez mięsień czworoboczny (musculus trapezius).
  Torebka stawowa (łac. capsula articularis) – łączy powierzchnie stawowe kości, tworząc jednocześnie osłonę stawu.
  Mięsień nadgrzebieniowy (łac. musculus supraspinatus) - trójkątny mięsień rozpostarty między dołem nadgrzebieniowym łopatki do końca bliższego kości ramiennej.
  Mięsień podłopatkowy (łac. musculus subscapularis) - duży, pierzasty, płaski mięsień zlokalizowany na powierzchni żebrowej łopatki.
  Mięsień obły mniejszy (łac. musculus teres minor) - podłużny, mały mięsień przebiegający wzdłuż dolnej krawędzi mięśnia podgrzebieniowego.
  Zdjęcie rentgenowskie - jedno z podstawowych badań diagnostycznych w medycynie polegające na rejestracji obrazu powstającego podczas przenikania wiązką promieniowania rentgenowskiego organów badanego.
  Staw barkowo-obojczykowy (łac. articulatio acromioclavicularis) – staw łączący wyrostek barkowy łopatki z obojczykiem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.